Кондитерське та пекарське мистецтво (181, ЛІЕТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816МАСЛІЙЧУК О. Б.ГрХЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГрХЛ-41сМАСЛІЙЧУК О. Б.

Рекомендована література

Основна література:

 • Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посібник. 2-ге вид. К. : Центр учбової літератури, 2012. 280 с.
 • Архіпов В. В., Іванникова Т. В., Архіпова А. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посібник. 2-ге вид. К. : Центр учбової літератури; Фірма “Інкос”, 2008. 384 с.
 • Васюкова А. Т., Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания : лабораторный практикум. 2-е изд. М. : Дашков и К, 2009. 108 с.
 • Власенко В. В., Семко Т. В., Криворук В. М., Іваніщева О. А. Технологія продукції ресторанного господарства (лабораторний практикум) : підручник. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 248 с. + Електронна копія.
 • Дементьева Е. П. Ресторанный бизнес. Секреты успеха. 2-е изд. Ростов-наДону : Феникс, 2008. 256 с. (Вершина успеха).
 • Джеймс Д., Болдуин Д. Управление рестораном : Практическое пособие / Пер. с англ. Т.В. Процько, Д.А. Соколова, Д.М. Короткова, Н.О. Залуцкой. М : Проспект, 2007. 440с.
 • Донченко Л. В. Технология пектина и пектинопродуктов : Учебное пособие. М : ДеЛи, 2000.
 • Дорохіна М. О., Капліна Т. В. Технологія продукції харчування у таблицях і схемах : навч. посібник. К. : Кондор, 2010. 280 с.
 • Драгилев А. И., Лурье И. С. Технология кондитерских изделий. М : ДеЛи принт, 2001. 484с. (Учебники и учебные пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования).
 • Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв функціонального призначення / за заг. ред. М. І. Пересічного ; [А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, М. Ф. Кравченко, В. Н. Корзун, П. О. Карпенко, О. В. Цигульов, С. М. Пересічна, Д. В. Федорова, Т. О. Марцин, І. Ю. Антонюк, А. Б. Собко, К. В. Свідло, А. В. Антоненко та ін.]. К. : КНТЕУ, 2013. 772 с.
 • Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів, правових, нормативно-правових та інших актів для закладів ресторанного господарства / авт.-розробник і уклад. О. В. Шалимінов. К. : Арій, 2011. 992 с.
 • Збірник рецептур страв і кулінарних виробів (технологічних карт) з використанням біологічно активних добавок. К : Книга, 2004. 428с.
 • Капліна Т. В., Білоусько О. А., Шоповал Н. І., Кущ Л. І., Слимак Н. В., Іванова О. В., Шкарупа В. Г., Дорохіна М. О., Карпенко В. Д., Положишникова О. І. Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2008. 280с.
 • Кузнецова Л. С. Лабораторный практикум по технологии кондитерского производства : Учебник. М : Пищевая пром-сть, 1980. 183с.
 • Кузнецова Л. С., Сиданова М. Ю. Технология приготовления мучных кондитерских изделий : Учебник. М : Мастерство, 2001. 320с.
 • Кулінарне мистецтво: правила змагань (вимоги, коментарі, рекомендації) / Уклад. А.А. Мазаракі, М.І, Пересічний, Н.М. Зубар, Р.Г. Кутєпова. К : КНТЕУ, 2004. 34с. : іл.
 • Мальська М. П., Гаталяк О. М., Ганич Н. М. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник. К. : Центр учбової літератури, 2013. 304 с.
 • Пересічний М. І., Кравченко М. Ф., Карпенко П. О. Технологія продукції громадського харчування з використанням біологічно активних добавок : Монографія. К : КНТЕУ, 2003. 322с.
 • Пересічний М. І., Кравченко М. Ф., Федорова Д. В., Кандалей О. В., Пересічна С. М., Шевченко О. В. Технологія продуктів харчування функціонального призначення : монографія / за ред. М. І. Пересічного. Київ : КНТЕУ, 2008. 718 с.
 • Пересічний М. І., Пересічна С. М., Кравченко М. Ф. Технологія продукції ресторанного господарства : опорний конспект лекцій. Ч.2. Київ : КНТЕУ, 2017. 182 с.
 • Пластун А. М., Ткач В. В. Технологія приготування їжі : Практикум. К : Центр навчальної літератури, 2004. 212с.
 • Плахотін В. Я., Тюрікова І. С., Хомич Г. П. Теоретичні основи технологій харчових виробництв : Навч. посібник. К : Центр навчальної літератури, 2006. 640с.
 • Ростовський В. С. Теоретичні основи технології громадського харчування. Загальна частина : Навч. посібник. К : Кондор, 2006. 200с.
 • Ростовський В. С., Дібрівська Н. В., Пасенко В. Ф. Збірник рецептур. К. : Центр учбової літератури, 2010. 324 с.
 • Ростовський В. С., Колісник А. В. Системи технологій харчових виробництв : навч. посібник. К. : Кондор, 2008. 256с.
 • Ростовський В. С., Новікова О. В. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів : навч. посібник. К. : Ліра-К, 2009. 574 с.
 • Ростовський В. С., Олійник Н. В. Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості : навч. посібник. К. : Кондор, 2009. 136с.
 • Сборник изысканных рецептур 20 века для предприятий общественного питания. 2-е изд. С.Пб. : Профикс, 2007. 136 с.
 • Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий : для предприятий общественного питания / авт.-сост.: А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко. Київ : Арий, 2011. 680 с. : іл.
 • Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий / сост. А. В. Павлов. 12-е изд. С.Пб. : Профи, 2009. 296 с.
 • Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия / сост. П. С. Ершов. 12-е изд. С.Пб. : Профи, 2010. 208 с.
 • Ситникова О. В. Ресторан и кафе с нуля. С.Пб. : Питер, 2007. 192с.
 • Сирохман І.В., Лебединець В.Т. Асортимент і якість кондитерських виробів: навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2009. 280с.
 • Технологія виробництва ресторанної продукції : опорний конспект лекцій. Ч. 1 / авт.: М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, І. Ю. Антонюк, М. Ф. Кравченко. К. : КНТЕУ, 2011. 371 с.
 • Технологія виробництва ресторанної продукції : опорний конспект лекцій / авт.: М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, І. Ю. Антонюк, М. Ф. Кравченко. К. : КНТЕУ, 2014. 371 с.
 • Технологія продукції ресторанного господарства : опорний конспект лекцій. Ч. 2 / авт.: М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, М. Ф. Кравченко. К. : КНТЕУ, 2011. 182 с.
 • Технологія продукції ресторанного господарства : опорний конспект лекцій / авт.: І. Ю. Антонюк, А. О. Медведєва. К. : КНТЕУ, 2012. 178 с.
 • Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум / авт.: М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, А. О. Медвєдєва, А. Б. Собко, Т. О. Марцин, Ю. І. Калашнік. К. : КНТЕУ, 2011. 216 с.
 • Технологія харчових продуктів функціонального призначення : опорний конспект лекцій / уклад. М.І. Пересічний, П.О. Карпенко, С.М. Пересічна, І.М. Грищенко. К. : КНТЕУ, 2009. 144 с.
 • Товажнянський Л. Л., Бухкало С. І., Капустенко П. О., Арсеньєва О. П., Орлова Є. І. Харчові технології у прикладах і задачах : підручник. К. : Центр учбової літератури, 2008. 576с.
 • Товажнянський Л. Л., Бухкало С. І., Капустенко П. О., Арсеньєва О. П., Ольховська О. І., Орлова Є. І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 832 с. 42. Шалимінов О. В., Дятченко Т. П., Кравченко Л. О., Рачковський А. А., Родіонов Ю. Ф. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів : для підприємств громадського харчування всіх форм власності. Київ : А.С.К., 2007. 848 с.
 • Шумило Г. І. Технологія приготування їжі : навч. посібник. К. : Кондор, 2013. 504 с.

Додаткова література:

 • Воробьева Т.М., Гаврилова Т.А., Большая кулинарная энциклопедия .- М. : Эксмо, 2003 .- 255 с.
 • 2. Годон Жан-Клод, Фуршет. Рецепты на любой вкус. – М.: аст- Прес СКД, 2003.- 160с.
 • 3. ДСТУ 3946-2000. Продукція харчова. Основні положення – К: Держстандарт України, 2000 . – 6 с.
 • 4. Ершов П.С. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. К., 2003. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів / О. В. Шалимінов , Т.П. Дяченко, Л.О. Кравченко та ін..- Х.: Фактор , 2002.- 752с.
 • 6. Кантере В.М., Мисон В.А., Фоменко М.А. и др. Органолептический анализ пищевых продуктов.- М.: МГУПП, 2002.- С. 16-72.
 • 7. Корячкина С.Я. Новые виды мучных кондитерских изделий.
 • 8. Люка А.П. Европейская кухня.- М.: Олма-Пресс Инвест 2004.- 174с.
 • 9. Мнзли Д. Мучные кондитерские изделия. – М., 2003.
 • 10. Національний стандарт України. Заклади реторанного господарства. Класифікація. ДСТУ 4281 : 2004.
 • 11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания / Авс.-ост. А.И. Здобнов., В.А. Цыганенко, М.И. Пересичный . – к.: А.С.К., 1998.-656С.
 • 12. Сборник рецептур для кондитера : Сер «Учеб. Курс». – Ростов н/Д : Феникс 2001. 320 с.
 • 13. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1986.-295с.
 • 14. Химический состав пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 2000.

Інтернет-ресурси

 • www/ukrkonditer.kiev.ua
 • 2. http://www.yandex.ru
 • 3. http://www/rambler.ru 61. www/book.sgg.ru