Маслійчук Ольга Богданівна

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Електронна пошта: masliichukolia@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • Удосконалення технологій та розробка продуктів харчування оздоровчого та функціонального призначення;
 • забезпечення якості та безпеки продуктів харчування та послуг ресторанного господарства;
 • впровадження системи НАССР;
 • інновації в організації та технологіях ресторанного господарства.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

 • Проектування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства: навч.посіб/ С.В. Майкова, О.М. Вівчарук, О.Б. Маслійчук, Х.Є. Подвірна. Київ: Видавництво “Каравела”. 2023. – 336 с.
 • Технології продуктів оздоровчого харчування: монографія / за ред. д-ра с.-г. наук, професора М. Я. Бомби. Авторський колектив: Бомба М. Я., Вівчарук О. М., Жиліщич Ю. В., Кректун Б. В., Лотоцька – Дудик У. Б., Майкова С. В., Макогін Г. В., Максимець О. Б., Маслійчук О.Б., Пандяк І. Г., Петлін І. В., Сливка Н. Б., Сусол Н. Я., Федина Л. О. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 336 с.
 • Основи барної справи та робота сомельє: навч. посіб / С.В. Майкова, О.Б. Маслійчук, Н.Я. Сусол. Київ : Видавець ФОП Піча Ю.В., 2022. 124 с. ISBN 978-966-96914-9-1 https://cutt.ly/f3Mk3yf
 • Барна справа та мистецтво бариста: навч. посіб./ С. В. Майкова, О.Б. Маслійчук, Н. Я. Сусол – Київ: Вид-во «Каравела», 2022. – 164 с. https://cutt.ly/e3MkGsJ

Публікації у наукометричних виданнях, індексованих у Scopus та Web of Scienсe

 • Paska, M.; Bal-Prylypko, L.; Masliichuk, O.; Lychuk, M. Miсrostructural analysis of forcemeats of readuto-cook chopped meat with functional ingredients. Харчова наука і технологія, 2019, 20/4, с. 110–116. https://doi.org/10.15673/fst.v12i4.1208
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б.  Експрес-метод гігієнічного контролю якості удосконаленого технологічного процесу приготування м’ясних посічених напівфабрикатів з рослинною сировиною. Scientific Works of NUFT Volume 25, Issue 5. С. 181-186. DOI: 10.24263/2225-2924-2019-25-5-21
 • Paska, M.; Drachuk, U.; Masliichuk, O.; Vovk, V. Determination the effect of lupin flour and inula on the flow of metabolic processes in the organism. Eastern-european journal of enterprise technologies, 2017, 5/11 (89), р 34–39. Наукометрична база: SCOPUS, Index Copernicus, РІНЦ. https://​doi.org/10.15587/1729-4061.2017.110987
 • Паска, М., Сімонова, І., Галух, Б., Басараб, І., Маслійчук, О. Дослідження токсичних елементів та радіонуклідів у напівкопчених ковбасах, виготовлених з використанням сочевиці, чебрецю та ялівцю. Восточно-Европейский журнал передовых технологий  4/11 (88) 2017. Наукометрична база: SCOPUS, Index Copernicus, РІНЦ. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00388

Статті та матеріали конференцій

 • Майкова С.В., Бомба М.Я., Маслійчук О.Б., Федина Л.О. Сировина та перспективи виготовлення пакувальних матеріалів для харчової продукції. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті. (Львів, 18–20 травня 2023 р.). Простір-М, 2023. Том 3. С. 231-232.
 • Маслійчук О.Б., Максимець О.Б. Розробка м’ясо-рослинного білкового фаршу для напівфабрикатів оздоровчого спрямування. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті. (Львів, 18–20 травня 2023 р.). Простір-М, 2023. Том 3. С. 233-235.
 • Лукомська С., Маслійчук О.Б. Новий смак у мусових десертах «лаванда-чорна смородина». Інновації, гостинність, туризм : наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (м. Львів, 18 травня 2023 р.). Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. C. 300–302.
 • Трофімук А., Маслійчук О.Б. «Фарм-ту-стіл» – інноваційні технології в НоReCa. Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Київ. 23-24 травня 2023 р.). Київ, НУХТ. 2023. С. 144.Бомба, М. Я., Федина, Л. О., Маслійчук, О. Б., & Майкова, С. В. (2023).
 • Маслійчук О.Б. Розробка асортименту напівфабрикатів із м’яса індички для закладів ресторанного господарства. Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі” з нагоди 55 – річчя кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ,18 жовтня 2022 р.). Київ, НУХТ, 2022р. С.124-125.
 • Маслійчук О.Б. Богайчик Ю. «Наукові підходи щодо використання нетрадиційної сировини в технології м’ясних фаршів». Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі” з нагоди 55 – річчя кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ,18 жовтня 2022 р.). Київ, НУХТ, 2022р. С.137-238.
 • Корнійчук Д., Маслійчук О.Б., Максимець О.Б. Наукові підходи щодо використання нетрадиційної сировини у борошняних виробах. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференція. (Львів, 6 жовтня 2022 р.). Львів: ЛДУФК імені І.Боберського, 2022. С. 166-168.
 • Савчук Т., Маслійчук О.Б., Максимець О.Б. Інноваційні напрями покращення споживчої цінності перших страв. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференція. (Львів, 6 жовтня 2022 р.). Львів: ЛДУФК імені І.Боберського, 2022. С. 193-196.
 • Федів Б., Маслійчук О.Б. Формування та впровадження сучасних інноваційних трендів в сфері HoReCa. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференція. (Львів, 6 жовтня 2022 р.). Львів: ЛДУФК імені І.Боберського, 2022. С. 75-78.
 • Красько Д.О., Маслійчук О.Б. Формування сучасних тенденцій вегетаріанського харчування у ресторанному бізнесі. Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта практика: матеріали ІІ Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. (Львів, 18 травня 2022 р.). Львів: ЛДУФК, 2022. С.118-120.
 • Ляшовський М.В., Маслійчук О.Б. Адаптація підприємств ресторанного господарства в період карантинних обмежень. Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта практика: матеріали ІІ Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. (Львів, 18 травня 2022 р.). Львів: ЛДУФК, 2022. С.151-153.
 • Красько Д., Маслійчук О.Б. Сучасні технології приготування страв та напоїв для вегетаріанського харчування в ресторанному господарстві. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка. (Київ, 17-18 травня 2022 р.). Київ. НУХТ, 2022. С.72-73.
 • Мартьянова А., Маслійчук О.Б. Використання екотрендового посуду в ресторанному бізнесі. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка. (Київ, 17-18 травня 2022 р.). Київ. НУХТ, 2022. С.28-29.
 • Нетрадиційна рослинна сировина Карпат у технології приготування напоїв оздоровчої дії. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 42-51. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.6.6.
 • Майкова, С. В., Маслійчук, О. Б., Федина, Л. О., Бомба, М. Я., & Максимець, О. Б. (2022). Інноваційні технології приготування м’ясних січених страв з використанням нетрадиційної сировини. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 56-64. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.7.
 • Іжевська О.П., Маслійчук О.Б. Інновації в технології виготовлення збитих десертів / О. П. Іжевська, О. Б. Маслійчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. – Т. 28, n. 5. – С. 148-157. DOI: 10.24263/2225-2924-2022-28-5-17.
 • Маслійчук О.Б.; Сенчишин Ю. Перспектива впровадження напівфабрикатів із м’яса індички для закладів ресторанного господарства. Всеукраїнська науково-практична конференція в рамках святкування 75-річчя Університету «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта практика». 26 травня 2021 р. – Львів: ЛДУФК.  С. 80-83.
 • Маслійчук О.Б.; Хамуляк М.; Карпова М. Використання екопосуду «Naturpack» у закладах ресторанного господарства. Всеукраїнська науково-практична конференція в рамках святкування 75-річчя Університету «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта практика». 26 травня 2021 р. – Львів: ЛДУФК. С. 99-101.
 • Маслійчук О.Б.; Крук Р. Тренд здорового харчування у ресторанному бізнесі. Всеукраїнська науково-практична конференція в рамках святкування 75-річчя Університету «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта практика». 26 травня 2021 р. – Львів: ЛДУФК. С. 52- 54.
 • Маслійчук О.Б.; Паска М.З. Перспектива використання натуральних антиоксидантів у технології нових видів напівфабрикатів з індички. 87 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 15-16 квітня 2021р. Київ: НУХТ. Ч1. С- 297.
 • Паска М.З.; Маслійчук О.Б. Науково-практичні аспекти виробництва м’ясних посічених напівфабрикатів для ресторанного господарства. Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук. симпозіуму SDEV’2020 (12-15 лютого 2020 р., Львів-Славське). – Львів, 2020. – С. 400-402.
 • Паска М.З.; Маслійчук, О.Б. Впровадження НАССР у технології м’ясних посічених напівфабрикатів з рослинною сировиною. Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція. 24 квітня 2020 р., – Львів: ЛІЄТ, 2020. – С.15-21.
 • Паска М. З.; Маслійчук О.Б. Стан і тенденції розвитку ринку м’ясних напівфабрикатів, збагачених люпином і «девясилом», для ресторанної індустрії. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція. 14 травня 2020 р. – Харків: ХДУХТ, 2020. Ч.1. – С. 44-46.
 • Паска М.З., Маслійчук О.Б. Функціонально-технологічні показники люпинового борошна та дивосилу в контексті виробництва м’ясних напівфабрикатів. Вчені записки ТНУ ім. ВІ Вернадського. Серія технічні науки, Том 31 (70), Ч2, №2. 2020. С. 136-142. https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.2-2/23
 • Паска М.З.; Маслійчук О.Б. Інновації екоупаковки для закладів ресторанного господарства. 9-та Міжнародна науково-практична конференція “Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва та пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності”, 10 вересня 2020 року. – Київ, 2020. – 90-92с.
 • Маслійчук, О.Б. Формат ресторану Dark kitchen: адаптація в умовах карантину. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: Міжнародна науково-практична конференція. 26-27 листопада 2020 р. – Львів: ЛДУФК, 2020. – 3с.
 • Паска, М.З.;Маслійчук, О.Б. Розробка рецептур та удосконалення  технології функціональних м’ясних посічених напівфабрикатів та котлет з використанням білкового збагачувача. Науково-виробничий збірник Продовольчі ресурси, 2018, 11, с. 132–138. https://doi.org/10.31073/foodresources2018-11-15
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Контроль якості м’ясних функціональних котлет Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2018, 5 (24), с. 135–143. Наукометрична база: Index Copernicus.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Контроль якості м’ясних функціональних котлет. Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції, VII Міжнародна науково-технічна конференція, Київ, Україна, листопад 6–7, 2018; НУХТ, 2018; с. 173–174.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Розробка рецептур функціональних м’ясних посічених напівфабрикатів з використанням білкового збагачувача. Інноваційний розвиток харчової індустрії, VI Міжнародна науково-практична конференція, Київ, Україна, листопад 20, 2018; ІПР, 2018. https://doi.org/10.31073/foodresources2018-11-15
 • Paska, M.; Drachuk, U.; Masliichuk, O.; Vovk, V. Determination of toxicity of chopped meat-based semi-products in vivo. EUREKA: Life Sciences, 2017, 5 (11), p 26–32. Наукометрична база: Index Copernicus, РІНЦ. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00429
 • Paska, M.; Simonova, I.; Galuch, B.; Basarab, I. ; Masliichuk, O.; Toxis elements in lentil, thume and juniper in the composition of semi-smoked sausages using the mentod of atomic-absorption spectrometru with atomization in flame. «EUREKA: Life Sciences», 2017, 4 p- 35-42. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00388
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б.  Визначення токсичності люпинового борошна і дивосилу та функціональних котлет з їх вмістом. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2017, 19/75, с. 35–39.
 • Paska, M.; Masliichuk, O. Microstructural researchs of improving meat chopped semis. Meждународный научный журнал Технологический аудит и резервы производства, 2017, 3/3 (35), р 39–44. Наукометрична база: Index Copernicus, РІНЦ. http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372.2017.105501
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Реологічні характеристики люпинової пасти. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті, 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, Україна, квітень 5–6, 2017; НУХТ, 2017; 1, с. 311.
 • Палюх, Г.; Маслійчук, О. Люпинова паста – білковий збагачувач м’ясних посічених напівфабрикатів. Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, Міжнародна студентська конференція, Львів, Україна, травень 11–12, 2017; ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017; с. 44–46.
 • Маслійчук, О.Б.; Паска, М.З. М’ясні посічені напівфабрикати з використанням натурального білкового збагачувача. Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека, Міжнародна науково-практична конференція, Київ, Україна, травень 25–26, 2017; НУХТ, 2017; с. 30–32
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Дослідження структурно-механічних характеристик люпинової пасти у складі м’ясних січених напівфабрикатів. Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентноздатності, VI Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, Київ, Україна, вересень 12, 2017; НУХТ, 2017; с. 126–127.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Дослідження функціонально-технологічних властивостей м’ясних посічених напівфабрикатів в умовах in vivo. Стан і перспективи харчової науки та промисловості, IV Міжнародна науково-технічна конференція, Тернопіль, Україна, жовтень 11–12, 2017; ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017; с. 127–128.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Дослідження функціональних властивостей люпинового борошна та дивосилу в умовах in vivo. Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції, присвячена 40-ій річниці створення Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ, Міжнародна науково-технічна конференція, Київ, Україна, листопад 7–8, 2017; НУХТ, 2017; с. 103–104.
 • Палюх, Г.В.; Маслійчук, О.Б.; Паска, М.З. Збагачення білком м’ясних посічених напівфабрикатів. ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології», Одеса, Україна, квітень 26–28, 2017; ОНАХТ, 2017.
 • Paska, M.; Drachuk, U.; Masliichuk, O.; Vovk, V. Determination of toxicity of chopped meat-based semi-products in vivo. EUREKA: Life Sciences, 2017, 5 (11), p 26–32. Наукометрична база: Index Copernicus, https://doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00429
 • Paska, M.; Simonova, I.; Galuch, B.; Basarab, I. ; Masliichuk, O.; Toxis elements in lentil, thume and juniper in the composition of semi-smoked sausages using the mentod of atomic-absorption spectrometru with atomization in flame. «EUREKA: Life Sciences», 2017, 4 p- 35-42. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00388
 • Рaska, M.; Masliichuk, O. Histological characterics of improving meat chopped semis. Ukrainian Journal of Food Science, 2016, 4 (2), р 236–247. Наукометрична база: Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.24263/2310– 1008-2016-4-2-6
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Мінеральний склад м’ясних посічених напівфабрикатів з додаванням люпинового борошна та дивосилу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2016, 18 /1 (65), 4, с. 102–107.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Мікробіологічна та споживча характеристика м’ясних посічених напівфабрикатів з додаванням люпинового борошна та дивосилу. Науковий
 • вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  2016, 18/4 (72), с. 120–123.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Technological parameters of meat split semiіen riched with lupines flour and elecampane. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті, 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, Україна, квітень 13–14, 2016; НУХТ, 2016; 1, с. 313.
 • Павлишин, С.Є.; Маслійчук, О.Б. М’ясні посічені напівфабрикати з використанням у технології борошна люпину та дивосилу. Харчові технології (у рамках «ODESSA SMART FORUM»), XIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, Одеса, Україна, квітень 27–29, 2016; ОНАХТ, 2016.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Функціонально-технологічні властивості м’ясних посічених напівфабрикатів з додаванням люпинового борошна та дивосилу. «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів», VIІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція ЛІЄТ, Львів, Україна, травень 11, 2016; ЛІЄТ, 2016; с. 143–146.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б.  Мікробіологічна та споживча характеристика м’ясних посічених напівфабрикатів з додаванням люпинового борошна та дивосилу. Інновації у ветеринарній медицині та аграрному виробництві, Міжнародна науково-практична конференція, Львів, Україна, листопад 3–4, 2016; ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2016.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Оцінка мінерального та амінокислотного складу м’ясних посічених напівфабрикатів з люпином та дивосилом. Перспективи розвитку м’ясної, молочної та оліє-жирової галузей у контексті євроінтеграції, П’ята міжнародна науково-технічна конференція, Київ, Україна, листопад 7–8, 2016; НУХТ, 2016; с. 34–35.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Амінокислотний склад м’ясних посічених напівфабрикатів, збагачених люпиновим борошном та дивосилом. Проблеми формування здорового способу життя у молоді, IХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю, Одеса, Україна, вересень–жовтень 30–2, 2016; ОНАХТ, 2016.
 • Паска, М.З.; Маслійчук, О.Б. Люпинове борошно – високобілковий збагачувач харчових продуктів. Продовольча індустрія АПК. 2015, 6, с. 37–40. Наукометрична база: РІНЦ
 • Маслійчук, О.Б.; Майкова, С.В. Оздоровчий ефект м’ясних виробів з соєвим білково-жировим збагачувачем і карагінаном. Наукове видання: Ukrainian Food Journal Volume 4, Issue 1 2015 Т. Kyjv, 2015. – 200p.
 • Маслійчук, О.Б.; Майкова С.В. Удосконалення м’ясних виробів з використання у технології соєвого білково-жирового збагачувача і порошку карагінану для досягнення оздоровчого ефекту. Наукове видання. Інститут біотехнологій сільськогосподарської і харчової промисловості, відділ цукрового виробництва. Фірма Higienix. Приватне підприємство «Гігієнікс»: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості». 2-3 березня 2015 р. Львів: СПОЛОМ, 2015. – 368 с.
 • Маслійчук, О.Б.; Клюфас, А. Використання дикоростучих ягід у кондитерському виробництві. Інтенсифікація технологій переробки та створення нових продуктів: Матеріали студентської міжвузівської науково-пізнавальної конференції (ЛТММП НУХТ, 27 листопада 2013 р). Львів, 2013. – 91 с.
 • Маслійчук, О.Б.; Ціхоцька, О. Використання ламінарії у приготуванні морозива. Використання дикоростучих ягід у кондитерському виробництві. Інтенсифікація технологій переробки та створення нових продуктів: Матеріали студентської міжвузівської науково-пізнавальної конференції (ЛТММП НУХТ, 27 листопада 2013р). Львів, 2013. – 91 с.
 • Маслійчук, О.Б.; Люля, М.І. Використання дикоростучих рослин, як оздоровчої складової у харчуванні українців. Новітні тенденції у харчових технологія: Матеріали студентської міжвузівської науково-пізнавальної конференції (ЛТММП НУХТ, 12 квітня 2013 р). Львів, 2013. – 47 с.
 • Маслійчук, О.Б.; Майкова, С.В. Традиційність використання страв із використанням дикоростучих рослин у харчуванні українців. Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів: Збірник статтей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 22-23 квітня 2010 р.). Львів, 2010. – 253с.
 • Маслійчук, О.Б.; Майкова, С.В. Нові види натуральних купажованих соків на основі ферментованого березового соку. Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів. [Текст]: І-а Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, 2009, 23-24 квітня, Львів,: [матеріали]. – Львів: ЛІЕТ, 2009. – 150 с.
 • Маслійчук, О.Б.; Майкова, С.В. Наукове обґрунтування технології функціональних напоїв на основі пряно-ароматичних рослин. Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів. [Текст]: І-а Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, 2009, 23-24 квітня, Львів,: [матеріали]. – Львів:ЛІЕТ, 2009. – 150 с.
 • Маслійчук, О.Б.; Майкова, С.В. Харчова і біологічна цінність мультинутрієнтних функціональних композицій. Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів. [Текст]: І-а Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, 2009, 23-24 квітня, Львів,: [матеріали]. – Львів:ЛІЕТ, 2009. – 150 с.

Біографія

Народилася 15 березня 1988 року в смт Щирець Львівської області. Українка, громадянка України.
З 1994-2005 роки навчалася у Щирецькій ЗОШ №2, яку закінчила із золотою медаллю.
З 2005-2010 роки навчалася у Львівському інституті економіки і туризму за спеціальністю «Технологія харчування» і отримала кваліфікацію інженер-технолог. Підтверджено дипломом з відзнакою № ВК 39738147.
З 2015-2019 роки прикріплена здобувачем до кафедри «Технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
У Національному університеті харчових технологій захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології м’ясних посічених напівфабрикатів з рослинною сировиною» за спеціальністю «Технологія харчової продукції», підтверджено дипломом ДК № 056407 від 26 лютого 2020 року.
Свій трудовий шлях розпочала працюючи з 2010 р. по 2012 р. викладачем спецдисциплін у Львівському вищому професійному училищі №29.

З 2012 по 2021 роки працювала у Відокремленому структурному підрозділі «Львівському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій» викладачем спецдисциплін («Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Сучасні технології»).

З 2020 по 2021 роки працювала викладачем за сумісництвом на кафедрі «Готельно-ресторанного бізнесу» у Львівському університеті фізичної культури імені Івана Боберського. (Дисципліни: «Оздоровче харчування», «Організація барної справи», «Управління якістю послуг та продукції в закладах індустрії гостинності».

Доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій..

Навчальні дисципліни:  Організація ресторанної справи; Барна справа та робота сомельє; Сенсорний аналіз харчових продуктів; Технологія функціональних харчових продуктів; Кондитерське та пекарське мистецтво.

Проекти

Патенти

 • Маслійчук, О.Б.; Паска, М.З. (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького).
  Спосіб виготовлення м’ясних посічених напівфабрикатів. Патент України 118438, Серп 10, 2017.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!