Пандяк Ігор Григорович

Посада: завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: igor.pandyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Теорія, методологія та методика гостинності;
 • Організація готельного господарства;
 • Готельне господарство України.

Курси

Публікації

Публікації у наукометричних виданнях, індексованих у Scopus i Web of Science

Статті у фахових виданнях та виданнях, індексованих в Index Copernicus

 • Пандяк, І., Кушнірук, Г., & Петлін, І. (2023). Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж. Економічний простір, (184), 118-122. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-20
 • Pandyak, I., Kushniruk, H., & Telish, P. (2023). Hotel chains in Ukraine: structural and spatial organization and the trends in the hotel business corporatization. Науковий журнал «Економіка і регіон», 1 (88), 81-90. https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2876
 • Pandyak I. (2019). Categorization of business subjects: modern approaches and trends in the world and in Ukraine. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 53, С. 269 – 276 (Index Copernicus).
 • Pandyak Igor. (2019). Interdependence of Agglomeration Processes and the Hotel Sector of the City of Lviv // Studia Periegetica. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. – Poznań, 3(27). – S. 153 – 169. (Index Copernicus). DOI: 10.26349/st.per.0027.0 9.
 • Mariya Fil, Igor Pandyak, Tatyana Koropetska. (2018). Ayurvedis food for tourist vata-type // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Wydawnictwo Uniwersytetu Vincenta Pola. Lublin, Volume 1. S. 31 – 47. (Index Copernicus).
 • Пандяк І. (2018). Конкурентоспроможність готельних підприємств: ресурси, ризики, стратегія управління. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 52. – С. 222 – 232 (Index Copernicus).
 • Пандяк І. (2018). Теоретичні основи комерційної концепції у сфері гостинності. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія міжнародні відносини. Вип. 45. – С. 331 – 338.
 • Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. (2018). Статистичний аналіз туристичних послуг у Львівській області. Науково-практичний збірник Київського університету. Серія географія та туризм. Вип. 43. – С. 65 – 72. (Index Copernicus).
 • Пандяк І.Г., Філь М.І. (2018). Методологічні основи морально-побутової концепції готельно-ресторанного бізнесу. Науково-практичний збірник Київського університету. Серія географія та туризм. Вип. 43. – С. 21 – 30. (Index Copernicus).
 • Пандяк І. (2018). Сталий розвиток готельної індустрії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія географічні науки. Вип. 8. – С. 276 – 281. (Index Copernicus).
 • Пандяк І. (2018). Сучасні особливості та тенденції розвитку світової готельної індустрії. Науково-практичний збірник Київського університету. Серія географія та туризм. Вип. 41. – С. 111 – 120. (Index Copernicus).
 • Pandyak I. The theoretical basis of the hospitality industry in the cross-border Ukrainian-Polish dimension / I. Pandyak // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Wydawnictwo Uniwersytetu Vincenta Pola. Lublin – 2017. – Vol. 1. S. 109 – 121.
 • Пандяк І. Г. (2017). Місце та особливості сфери гостинності в туристичній індустрії. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географічні науки. Вип. 2. – С. 81 – 86.
 • Пандяк І.Г. (2017). Становлення та основні риси розвитку готельного господарства у Львові в Австрійський та Австро-Угорський періоди  (1772–1918 рр.). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія географічні науки. Вип. 7.  – С. 226 – 231.
 • Пандяк І. Г. (2016). Феномен індустрії гостинності: дефініція поняття, основні підходи, структура. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 50. – С. 277 – 285. (Index Copernicus.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г. (2015). Історія становлення та сучасний розвиток туризмології у Львівському національному університеті імені Івана Франка / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк // Географія та туризм: науковий збірник. Вип. 34. – С. 26 – 36.
 • Пандяк І. Г. (2014). Готельне господарство Львова: історичні передумови, сучасний стан, тенденції розвитку / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 47. – С. 209 – 215.
 • Пандяк І. Г. (2013). Становлення та розвиток туристських притулків у Східних Карпатах в айстро-угорський та польський періоди / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 42. – С. 274 – 282.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г., Рутинський М. Й., Каднічанський Д. А. (2013). Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, М. Й. Рутинський, Д. А. Каднічанський // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 43. Ч. 1. – С. 5 – 9.
 • Пандяк І. Г. (2012). Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України за підсумками проведеного Євро-2012. / І. Г. Пандяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія географія. Вип. 633 – 634. – С. 88 – 91.
 • Пандяк І. Г. (2012). Історія становлення готельної сфери в Україні / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія міжнародні відносини. Вип. 29. – С. 178 – 184.
 • Пандяк І. Г. (2009). Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 36. – С. 249 – 254.
 • Пандяк І. Г. (2008). Сучасний стан та проблеми розвитку бізнес-готелів в Україні // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 24. – С. 224 – 230.
 • Пандяк І. Г. (2008). Ринок малих форм у готельному бізнесі: проблеми становлення і розвитку / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 35. – С. 275 – 279.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г., Гаталяк О. М. ( 2007). Основи формування механізму конкурентних переваг в управлінні якістю готельних послуг / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, О. М. Гаталяк // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Вип. 579. – С. 516 – 519.
 • Пандяк І. Г. (2007). Сучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в Україні / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 34. – С. 183 – 189.
 • Пандяк І. Г., Гаталяк О. М. (2006). Специфічні форми страхування у туризмі /І. Г. Пандяк, О. М. Гаталяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географічна. Вип. 2. – С. 121–126.
 • Пандяк І. Г. (2006). Особливості використання інформаційної інфраструктури у туристичній індустрії України / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 33. – С. 310 – 315.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г. (2006). Сучасний стан та тенденції розвитку готельної індустрії в Україні / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географічна. Вип. 1. – С.82 – 87.
 • Пандяк І. Г., Манько А. М. (2005). Проблеми росту в’їзного туризму по регіонах світу у 1990 – 2005 роках / І. Г. Пандяк, А. М. Манько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія географія і сучасність. Серія 4. Вип. 14. – С. 186 – 189.
 • Пандяк І., Гаталяк О., Ганич Н. (2005). Інфраструктура ринку туристичних послуг Карпатського регіону: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / І. Пандяк, О. Гаталяк, Н. Ганич / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географічна. Вип. 1(7). – С.157 – 162.
 • Пандяк І., Ганич Н. (2004). Територіальні особливості людності у сільських поселеннях Львівської області / І. Пандяк, Н. Ганич // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 30. – С. 213 – 219.
 • Пандяк І., Гусак М. (2004). Геопросторові особливості демографічного розвитку сільських поселень Львівської області / І. Пандяк, М. Гусак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географічна. Вип. 3 (7). – С.78 – 82.
 • Пандяк І. (2004). Проблеми територіальної організації сільського самоврядування у Львівській області: європейський вимір / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія міжнародні відносини. Вип. 11. – С. 84 – 88.
 • Пандяк І. (2004). Німецькі сільські колонії в межах Львівської області (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) / І. Г. Пандяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географічна. Вип. 1 (7). – С.17 – 20.
 • Пандяк І. (2003). Демографічні та соціально-економічні основи формування трудових ресурсів сільської місцевості Львівської області / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 29 (2). – С. 75 – 80.
 • Пандяк І. (2002). Форми сільських поселень Львівської області / І. Г. Пандяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географічна. Вип. 2 (7). – С. 128 – 131.
 • Пандяк І. (1998). Розвиток системи сільського розселення Львівщини / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 22. – С. 60 – 65.
 • Пандяк І. (1998). Географічні особливості міграційних процесів сільського населення Львівської області / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 22. – С. 19 – 25.
 • Пандяк І. Г. (1998). Вплив природних умов на сільське розселення в гірських районах Львівської та Івано-Франківської областей / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип. 21.– С. 78 – 80.

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Бомба М.Я., Пандяк І.Г., Майкова С.В. та ін. Технології продуктів оздоровчого харчування: монографія; за заг. ред. д-с.-г. наук, проф. М.Я. Бомби. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка., 2023. –338с.
 • Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Гастрономічний туризм. Навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2021, 304 с.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г. Організація наукових досліджень: навч. посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 136 с.
 • Мальська М.П., Пандяк І. Г. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 171 с.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник, 2- вид. перероб. та доп. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г., Занько Ю. С. Організація готельного обслуговування: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 366 с.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Інші статті та матеріали конференцій:

 • Кушнірук Г., Пандяк І. Капсульні готелі – сучасний тренд в індустрії гостинності / Г. Кушнірук, І. Пандяк // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. – С. 215- 219.
 • Pandyak I. Structural and functional organization of international hotel chains. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (February 13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. Р. 256-258. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-295-1-85. URL:https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkADM4NjY4MzY5LWUyMjAtNDFlMy1hODA3LTUxNTVhM2Q1MTdjOQAQAI9vvBVfvjxPiqk8ZKgNZZk%3D/sxs/AAMkADM4NjY4MzY5LWUyMjAtNDFlMy1hODA3LTUxNTVhM2Q1MTdjOQBGAAAAAABquFfd%2FVz8QrtGup%2F2Va1%2FBwCx%2BAEnhy0CQrj6FApLgIetAAAAAAEMAACx%2BAEnhy0CQrj6FApLgIetAAUTPe%2FIAAABEgAQAGgLuXkJ9ydDjP%2F%2BIsc2dfw%3D.
 • Пандяк І.Г., Самчук Д.Р. Особливості розвитку ресторанного господарства України в умовах війни. Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни: збірник праць Міжнародного науковопрактичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Мороз]. ‒ Львів: «Камула», 2023. – С. 381-387. URL: https://lpnu.ua/tur/mizhnarodnyi-forum
 • Пандяк І.Г., Чудик Л.В. Використання роботів у ресторанному господарстві. Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни: збірник праць Міжнародного науковопрактичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Мороз]. ‒ Львів: «Камула», 2023. – С. 378-381. URL: https://lpnu.ua/tur/mizhnarodnyi-forum
 • Пандяк І., Кушнірук Г. Еволюція та особливості гірських готелів / І. Пандяк, Г. Кушнірук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: матеріали доповідей ХІІІ науково-практичного семінару за міжнародної участі, присвяченого 85-річному ювілею проф. Я. Кравчука (2–3 березня 2023 р.). Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. – С. 105-109.
 • Пандяк І. Вплив російсько-української війни 2022 р. на розвиток готельного бізнесу в Україні / Ігор Пандяк // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (06 жовт. 2022 р.). Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 100-104. 08-12-2022 СТРІГ Збірник 2022.pdf
 • Пандяк І. Соціо-просторовий взаємозв’язок між урбанізацією і сферою гостинності / І. Пандяк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 4-5 жовтня 2022 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 17-18.http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27175
 • Пандяк І., Хомич Ю. Готельні мережі України: структура та особливості сучасного розвитку / І. Пандяк, Ю. Хомич // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, екології, туризму та сфери гостинності в Україні / Матеріали XХІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів, 2022. – С. 97-100.
 • Пандяк І., Чумаченко І. Адаптивно-інноваційні форми організації готельно-ресторанного бізнесу під час війни / І. Пандяк, І. Чумаченко // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, екології, туризму та сфери гостинності в Україні / Матеріали XХІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів, 2022. – С. 72-75.
 • Пандяк І., Ситник А. Сучасні тенденції розвитку глемпінгу в Україні / І. Пандяк, А. Ситник // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні / Матеріали XХІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 25-29.
 • Пандяк І. Г., Паньків Н. М. Сучасні тенденції корпоратизації ринку готельних послуг України національними операторами / І. Г. Пандяк, Н. М. Паньків // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – К.: Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С. 67 – 70.
 • Паньків Н. М., Пандяк І. Г. Cучасний стан розвитку готельного господарства Івано-Франківської області / Н. М. Паньків, І. Г. Пандяк // Причорноморський наук.-дос. ін.-т. Інфраструктура ринку / Електронний наук.-прак. журнал. Вид. дім «Гельветика». 2021. – Вип. 47. – С. 147 – 153.
 • Пандяк І., Дранчук А. Сучасний стан та тенденції розвитку туризму і рекреації у Біосферному заповіднику «Асканія Нова» ім Ф. Е. Фальц-Фейна / І. Пандяк, А. Дранчук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнар. наук. конф. – Львів, 2020. – С. 387 – 390.
 • Marta Mal’ska, Mariya Fil’, Igor Pandyak Gastronomic tourism: culinary destinations of French and Monacco nation // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Lublin. – 2020. No 1. – S. 49 – 63.
 • Пандяк І., Кулян Т. Сучасний стан та тенденції розвитку готельних мереж міста Львова / І. Пандяк, Т. Кулян // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнар. наук. конф. – Львів, 2020. – С. 271 – 274.
 • Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Якість сервісу у сфері ресторанного господарства / М. П. Мальська, М. І. Філь, І. Г. Пандяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнар. наук. конф. – Львів, 2020. – С. 212 – 215.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г., Філь М. І. Вплив пандемії COVID-19 на готельне господарство України / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, М. І. Філь // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнар. наук. конф. – Львів, 2020. – С.206 – 212.
 • Філь М. І., Пандяк І. Г.Ресторанні  технології : новий кавовий тренд «Селфічіно» та найкраща кав’ярня у Львові / М. І. Філь, І. Г. Пандяк // Гостинність, сервіс, туризм, досвід, проблеми, інновації. Тези доповідей VII між. нар. наук.- практ. інтернет- конф., 9-10 квітня.- Київ :  Вид. центр КНУКіМ, 2020.- С. 224-226.
 • Мальська М. Вплив міських агломерацій на розвиток готельного господарства / М. Мальська, І. Пандяк, М. Філь // Міський туризм: реалії, виклики, перспективи. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Альфа-ПІК, 2020. – С. 10-12.
 • Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г.Світовий підхід до гастрономічного туризму / М. П. Мальська,  М. І. Філь, І. Г. Пандяк // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.). – Рівне: НУВГП, 2020. – С. 151 – 156.
 • Рудаковська Г. Б., Філь М. І., Пандяк І. Г. Розвиток фіто-барів в Україні та вплив їх продукції на здоров’я людини / Г. Б. Рудаковська, М. І. Філь, І. Г. Пандяк // Сучасні аспекти збереження здоровя людини. Зб. праць ХІІІ міжн. міждисциплінарної наук.-практ. конф. ‒ Ужгород, 2020. – С. 87 – 89.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г., Філь М. І. Система оподаткування прибутку готельних підприємств в Україні / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, М. І. Філь // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2019. – С. 136 –139.
 • Пандяк І. Екоконцепція у співпраці закладів ресторанного господарства з фермерами в Україні / І. Пандяк // Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ‒ К., – 2019. ‒ Вип. 50. – С. 117 – 119.
 • Пандяк І., Болкун І. Основні структурні елементи у розробці моделі комерційної гостинності / І. Пандяк, І. Болкун // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 47. – С. 50 – 52.
 • Пандяк І. Сучасні проблеми ідентифікації сфери гостинності у соціально-економічній географії / І. Пандяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка – 2018. – С. 242 – 246.
 • Пандяк І. Концепції гостинності у соціально-географічних дослідженнях / І. Пандяк // IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: «Współczesny formy turystyki i rekreacji». – Wydawnictwo Uniwersytetu Vincenta Pola. Lublin, – 2018. – S. 47.
 • Пандяк І. Сталий розвиток готельної індустрії: сучасний стан та тенденції / І. Пандяк // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони. Матеріали ІІІ-ого міжнар. наук. семінару. – Львів: В-во Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2018. – С. 275-280.
 • Пандяк І. Управління водними ресурсами у системі сталого розвитку готельних компаній / І. Пандяк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Зб. наук. праць. Матеріали ХХХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ‒ Переяслав-Хмельницький. – 2018. – Вип. 33. – С. 62 – 64.
 • Пандяк І. Г. Сучасні риси розвитку світової індустрії гостинності / І. Г. Пандяк // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. науч. труд. ISCIENCE.IN.UA – Переяслав-Хмельницкий. – 2017. – Вып. 12 (32) Ч. 10. – С. 64 – 69.
 • Пандяк І. Г. Організаційно-економічне обґрунтування створення об’єктів спортивно-оздоровчої інфраструктури в околицях курорту Трускавець / І. Г. Пандяк // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Матеріали VIІ Міжнар. наук. конфер. – Суми: В-во Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка. – 2017. – С. 139 – 143.
 • Пандяк І. Г. Тренди транснаціоналізації світового готельного бізнесу / І. Г. Пандяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ІХ наук. конфер. з між нар. участю. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2017. – С. 154 – 157.
 • Pandyak Ihor. Sustainable development of the hotel industry in Ukraine: state and development trends / Ihor Pandyak // Proceedings of International conference. Sustainable tourism for development. – Zhovkva. –2017. – S. 44 – 47.
 • Pandyak Ihor. Modern strategies of the highly competitive organization of hotel chains / Ihor Pandyak // Journal of Geography, Politics, and Society. – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – 2016. – Vol. 6, – Issue 4. – 72 – 77.
 • Пандяк І. Транскордонна співпраця України і Польщі у розвитку інфраструктури розміщення туристів / І. Пандяк // III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa «Wspolpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy». – Lublin – Lwow. – 2016. – S. 25.
 • Пандяк І. Г. Маркетингові механізми в управлінні якістю готельних послуг / І. Г. Пандяк // Стратегічні перспективи розвитку соціально-комунікативної діяльності: теорія, практика, інновації. Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів: ЗУКЦ. – 2015. – С. 21 – 24.
 • Пандяк І. Г. Сучасні тренди світової індустрії туризму і гостинності / І. Г. Пандяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ІХ наук. конфер. з міжнар. участю. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2016. – С. 306 – 309.
 • Мальська М., Манько А., Рутинський М., Пандяк І. Розвиток туризмознавства на географічному факультеті у Львівському національному університеті імені Івана Франка / М. Мальська, А. Манько, М. Рутинський, І. Пандяк // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс. – 2016. – Т. 1. – С. 176 – 179.
 • Пандяк І. Г. Концептуальні основи розвитку хостелів у світі та в Україні / І. Г. Пандяк // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: змены сацыяльнай парадыгмы. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Брест: Брестський держ. ун-т ім. А. С. Пушкіна. – Альтернатива. – 2016. – С. 152 – 156.
 • Pandyak I. Roztocze: przyroda i człowiek : Мonografia / Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski in. – Roztoczański Park Narodowy : Zwierzyniec, – 2015. – 527 s.
 • Пандяк І. Г., Димань Н. О. Проблеми безпечного харчування у сфері туризму / І. Г. Пандяк, Н. О. Димань // Проблеми формування здорового способу життя у молоді. Матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса: Одеська нац. академ. харч. технолог. Промислово-торговельна компанія Шабо. – 2014. – С. 45 – 46.
 • Мальська М.П., Рутинський М.Й., Пандяк І.Г. Історія становлення та сучасний стан розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. Мальська, М. Рутинський, І. Пандяк // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії. Матеріали всеукраїнської наук. конфер. з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2015. – С. 182 – 195.
 • Пандяк І. Історія категоризації готельних підприємств в Україні / І. Пандяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ІХ наук. конфер. з між нар. участю. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2015. – С. 146 – 152.
 • Пандяк І., Сухроменда М. Використання туристичного потенціалу села Орів в інфраструктурному облаштуванні околиць «Курортополісу Трускавець» / І. Пандяк, М. Сухроменда // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні. Матеріали ХVІ студ. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2015. – С. 124 – 130.
 • Пандяк І., Трофимчук О. Інновації на ринку гастрономічних послуг міста Львова / І. Пандяк, О. Трофимчук // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні. Матеріали ХV студ. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2014. – С. 137 – 142.
 • Пандяк І., Сухроменда М. Організаційно-економічне обґрунтування розвитку туристичної інфраструктури навколишніх територій до міста Трускавця / І. Пандяк, М. Сухроменда // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні. Матеріали ХV студ. наук. конф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2014. – С. 122 – 130.
 • Пандяк І., Кіт К. Актуальність конференц-послуг у функціонуванні сучасних готелів / І. Пандяк, К. Кіт // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні. Матеріали ХV студ. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка – 2014. – С. 81 – 88.
 • Мандюк Н. Л., Пандяк І. Г. Світовий досвід застосування політики диференційованих цін в готельному господарстві / Н. Л. Мандюк, І. Г. Пандяк // Материалы III междунар. науч.-практ. конф. Белгород: Белгородский государственный национальный исследовательский університет, Харьковский национальный экономический университет им. Саймана Кузнеца. – 2014. – С. 268 – 273.
 • Пандяк І. Г. Ризикові форми співпраці туроператорів з готелями / І. Г. Пандяк // Вісник Львів. інститут економіки і туризму. – Львів. – 2014. – Вип. 9. – С. 105 – 108.
 • Пандяк І. Г. Особливості сучасного розвитку молодіжних готелів в Україні / І. Г. Пандяк // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: тэорыя і практика. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Брест: Брестський державний університет імені А. С. Пушкіна. – 2014. – С. 114 – 117.
 • Пандяк І. Г. Концептуальні принципи та проблеми класифікації засобів розміщення на «готелі» та «аналогічні засоби розміщення» в Україні / І. Г. Пандяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІІ наук. конф. з міжнар. участю. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2014. – С. 113 – 117.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г. М. П. Мальська. Енциклопедія Львівського університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2014. – Т. ІІ.
 • Пандяк І. Г. Неризикові форми співпраці готелів з туроператорами / І. Г. Пандяк // Стратегія розвитку туризму в ХХІ ст. у контексті вирішення глобальних проблем сучасності (27 березня 2014 року). Матеріали Міжнар. науково-практ конф. – Львів: Львівський інститут економіки і туризму. – 2014. – С. 380 – 383.
 • Пандяк І., Кільбасович С. Особливості сучасного розвитку молодіжних готелів у місті Львові / І. Пандяк, С. Кільбасович // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні. Матеріали ХІV студ. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – С. 133 – 138.
 • Пандяк І., Воробець Б. Сучасний стан організаційно-економічного простору страхових послуг міста Львова / І. Пандяк, Б. Воробець // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні. Матеріали ХІV студ. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – С. 49 – 56.
 • Пандяк І. Г. Розвиток гірських туристичних притулків в Українських Карпатах в Австро-Угорський та Польський періоди / І. Г. Пандяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІ між нар. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – С. 338 – 344.
 • Пандяк І. Г., Гаталяк О. М., Оліярник Т. Ю. Особливості сучасного державного регулювання якості готельних послуг в Україні / І. Г. Пандяк, О. М. Гаталяк, Т. Ю. Оліярник // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія та практика (25 – 26 квітня 2013 року). Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва». – 2013. – С. 177 – 179.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г., Ганич Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства Львівщини / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Н. М. Ганич // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія та практика (25 – 26 квітня 2013 року). Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. – Київ: ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва». – 2013. – С. 140 – 142.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г., Пандяк Ю. І. Сучасний стан і перспективи розвитку молодіжних готелів у місті Львові / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. І. Пандяк // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі ў горадзе і на сяле: традыцыі і навацыі. Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – Брест: Брестський державний університет імені А. С. Пушкіна. – 2013. – С. 104 – 107.
 • Пандяк І. Г. Особливості розвитку сфери гостинності у місті Львові в Австрійський та Австро-Угорський періоди (1772 – 1918) / І. Г. Пандяк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – Львів. – 2013. – Вип. 43. – Ч. 2. – С. 255 – 262.
 • Пандяк І. Г. Особливості розвитку прибуткових будинків у місті Львові в Австрійський та Австро-Угорський періоди (1772-1918 рр.) / І. Г. Пандяк // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – 2012. – С. 69 – 73.
 • Пандяк І. Г. Аналіз розвитку готельного господарства України в контексті проведеного Євро-2012 / І. Г. Пандяк // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної VІ між нар. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012. – С. 286 – 293.
 • Пандяк І. Г. Розвиток сучасного світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості / І. Г. Пандяк // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму. Матеріали V між нар. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2011. – С. 251 – 256.
 • Пандяк І. Г. Маркетингові дослідження у готельній сфері / І. Г. Пандяк // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІV міжнар. наук. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2010. – С. 123 – 127.
 • Пандяк І. Г. Міжнародний досвід стимулювання персоналу у готельній сфері / І. Г. Пандяк // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2008. – С. 115 – 118.
 • Пандяк І. Г. Сучасні проблеми та перспективи диверсифікації управління у готельній сфері України / І. Г. Пандяк // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми. Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Тернопіль: Видавничий центр Терноп. нац. економ. ун-ту. – 2008. – С. 64 – 67.
  Пандяк І. Г. Проблеми диверсифікації форм управління у готельній сфері України / І. Г. Пандяк // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали між. наук. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2007. – С. 99 – 102.
 • Pandyak Igor, Manko Andrey. Recreational potential of the carpation Region and its Use / Igor Pandyak, Andrey Manko // Рекреационный потенциал Карпатского региона и его использование. Tourism in borderlands – multiaspect study of development. – Rzeszow. – 2007. – S. 62 – 68.
 • Пандяк І. Г., Гаталяк О. М., Гусак М. М. Маркетингові дослідження та стратегічне планування у готельній сфері. /І. Г. Пандяк, О. М. Гаталяк, М. М. Гусак // Еколого-економічні проблеми Карпатського євро регіону. Наукові вісті Ін-ту менеджменту та економіки «Галицька академія», спец. випуск за матеріалами ІV міжнар. наук-техн. конф. – Івано-Франківськ. – 2007. – С. 213 – 217.
 • Пандяк І. Г. Ринок готельних послуг Карпатського реґіону: проблеми оптимізації розвитку / І. Г. Пандяк // Стежками Івана Франка: Матеріали І-го міжнар. наукового семінару присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів: ВКП фірма «ВМС». – С. 52 –59.
  Пандяк І. Г. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку готельного бізнесу в Карпатському регіоні / І. Г. Пандяк // Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів. – 2006. – С. 127 – 133.
 • Пандяк І. Г., Ганич Н. М. Соціально-економічні фактори та їх вплив на розвиток міжнародного туризму / І. Г. Пандяк, Н. М. Ганич // Актуальні проблеми та напрямки розвитку туристської сфери в Україні та світі. Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль. – 2006. – С.55 – 58.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г., Гаталяк О. М. Актуальні проблеми стратегічного планування у готельній індустрії / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, О. М. Гаталяк // Актуальні проблеми та напрямки розвитку туристської сфери в Україні та світі. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль. – 2006. – С. 46 – 48.
 • Манько А. М., Пандяк І. Г. Еколого-економічне положення Львівсько-Волинського вугільного басейну / А. М. Манько І. Г. Пандяк // Наукові вісті Ін-ту менеджменту та економіки «Галицька академія», спец. випуск за матеріалами ІІІ міжнар. наук-техн. конф. «Еколого економічні проблеми Карпатського єврорегіону». – Івано-Франківськ. – 2006.  – С. 154 – 162.
 • Пандяк І. Г., Манько А. М. Проблеми управління інноваційними процесами в інформаційних системах туристичної індустрії України / І. Г. Пандяк, А. М. Манько // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики. Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – Львів. – 2006. – С. З79 – 381.
 • Пандяк І. Г., Манько А. М. Еколого-туристичні маршрути в національному природному парку «Сколівські Бескиди» / І. Г. Пандяк, А. М. Манько // Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів. – 2005. – С. 326 – 330.
 • Мальська М., Пандяк І. Особливості використання інформаційних систем у туристичній індустрії України / М. Мальська, І. Пандяк // Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців. Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – Бердянськ. – 2005. – С. 5 – 6.
  Пандяк І. Г., Гаталяк О. М. Особливості страхування у туризмі / І. Г. Пандяк, О. М. Гаталяк / Наук. вісті Ін-ту менеджменту та економіки «Галицька академія». – Івано-Франківськ. – 2005. – Вип. 1 (7). – С. 75 – 81.
 • Пандяк І. Тенденції міграційної мобільності населення в селах Львівської області / І. Г. Пандяк // Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф.– Львів: Інтереко. – 2002. – Вип. 10.– С. 236 – 239.
 • Пандяк І. Г. Зміни в національному складі сільського населення Східної Галичини в результаті польської колонізації 1920 – 1939 рр. / І. Г. Пандяк // Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ. –1997. – С. 256 – 259.

Біографія

Народився 13. 05. 1972 р. у м. Львові.

У 1989 р. закінчив середню школу № 21 м. Львова. У цьому ж році вступив на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 1994 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Географія», присвоєно кваліфікацію «Географ. Викладач».

У 1995-1998 рр. навчався в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка при кафедрі географії України.

Впродовж 1994–2003 рр. працював вчителем географії у ЗСШ № 96 м. Львова.

У 2003 р. захистив дисертацію щодо здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Сільське розселення Львівської області: особливості формування, структура та тенденції розвитку».

З 2003 р. асистент, 2004 р. – доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2006 – 2013 рр. працював на посаді заступника декана географічного факультету з навчально-методичної роботи.

У 2006 р. відзначено премією Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених.

З 2012 р. – по сьогодні експерт з географії у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти МОН України.

З 1 квітня 2021 року призначений на посаду виконувача обов’язків завідувача кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

Проекти

 • Учасник у науково-дослідній тематиці: ВС-52Ф, Екологічна, демокультурна, соціально-економічна та геополітична безпека регіону: географічні проблеми на матеріалах карпатських областей України, держбюджетна тема 2010-2012 рр.

Нагороди

Подяки

Почесні грамоти

 • Грамота Голови Львівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток туризму на Львівщині та з нагоди Всесвітнього дня туризму (2019 р.).

Сертифікати

Стажування :

 • ДУ Інститут регіональних досліджень  ім. М. І. Долішнього (2 жовтня – 2 листопада 2017 року).

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!