Пандяк Ігор Григорович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Ihor.Pandyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • туризмологія;
  • сфера гостинності.

Курси

Публікації

Статті та матеріали конференцій

Пандяк І. Екоконцепція у співпраці закладів ресторанного господарства з фермерами в Україні // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду» ‒ Київ, 2019. ‒ Вип. 50. – С. 117 – 119.

Мальська М. П., Пандяк І. Г., Філь М. І. Система оподаткування прибутку готельних підприємств в Україні. // Матеріали ХІІІ міжнар. наук. конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка – 2019. – С. 136–139.

Ігор Пандяк, Іванна Болкун Основні структурні елементи у розробці моделі комерційної гостинності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 47. – С. 50 – 52. (Наукометрична база РИНЦ, Google Scholar, Бібліометрика української науки, Index Copernicus).

Пандяк І.Г., Філь М.І. Методологічні основи морально-побутової концепції готельно-ресторанного бізнесу // Наук.-практ. зб. Київ. ун-ту. Сер. географ. та туризм. – Київ. – 2018. – Вип. 43. – С. 21 – 30. (фахове видання України, міжнародна наукометрична база Google Scholar, Index Copernicus).

Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Статистичний аналіз туристичних послуг у Львівській області // Наук.-практ. зб. Київ. ун-ту. Сер. географ. та туризм. – Київ. – 2018. – Вип. 43. – С. 65 – 72. (фахове видання України, міжнародна наукометрична база Google Scholar, Index Copernicus).

Пандяк І. Теоретичні основи комерційної концепції у сфері гостинності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжнар. віднос – Львів. – 2018. – Вип. 45. – С. 331 – 338.

Пандяк І. Конкурентоспроможність готельних підприємств: ресурси, ризики, стратегія управління // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – Львів. – 2018. – Вип. 52. – С. 222 – 232. (фахове видання України, міжнародна наукометрична база Index Copernicus).

Mariya Fil, Igor Pandyak, Tatyana Koropetska. Ayurvedis food for tourist vata-type // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Wydawnictwo Uniwersytetu Vincenta Pola. Lublin – 2018. – Volume 1. S. 31 – 47. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus). (міжнародна наукометрична база Index Copernicus.

Pandyak I. Sustainable development of the hotel industry in Ukraine: state and development trends / I. Pandyak // Proceedings of International conference. Sustainable tourism for development. – Zhovkva, 2017. – S. 44–47.

Пандяк І. Г. Тренди транснаціоналізації світового готельного бізнесу / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 154–157.

Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навч. посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 136 с.

Pandyak I. Modern strategies of highly competitive organization of hotel chains / I. Pandyak // Journal of Geography, Politics and Society. – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – 2016. – Vol. 6, Issue 4. – S. 72–77.

Мальська М. П. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 171 с.

Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

Мальська М.П., Пандяк І.Г., Занько Ю.С. Організація готельного обслуговування. Підручник. – К.: Знання, 2011. – 366 с.

Біографія

Народився 13 травня 1972 року у м. Львові. У 1989 р. закінчив СЗШ No 21 м. Львова. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1994 р. закінчив навчання на кафедрі географії України та отримав диплом за спеціальністю “Географ. Викладач”. У 1995 році вступив до аспірантури при кафедрі географії України. Тема дисертації “Сільське розселення Львівської області: особливості формування, структура та тенденції розвитку” (науковий керівник – доц. М.П. Мальська). 1994-2003 рр. вчитель географії СШ No 96 м. Львова. З 2003 р. – асистент, а з 2004 доцент кафедри туризму. Автор понад 100 наукових праць.

Проекти

Учасник у науково-дослідній тематиці: ВС-52Ф, Екологічна, демокультурна, соціально-економічна та геополітична безпека регіону: географічні проблеми на матеріалах карпатських областей України, держбюджетна тема 2010-2012 рр.

Нагороди

Отримав грамоту ректора за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково- педагогічній діяльності (2011 р.). Стипендіат Президента України (2005 р.).

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!