Безпека туризму (241, ЛІЕТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Теліш П. С.ГрТЛ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ГрТЛ-41сдоцент Теліш П. С.

Опис курсу

Мета курсу полягає у навчанні студентів  основним поняттям організації туристичної діяльності, структурі туристичної індустрії, організаційним основам туристичної діяльності. Завдання курсу полягає у формуванні в студентів вмінь: застосування методів туристичного дослідження;  аналізу організаційних форм туризму; оцінки організації туристичної діяльності; порівняльного аналізу туристичних продуктів; систематизації інформації про стратегію економічного розвитку підприємств туризму; аналізу туристичного ринку; оцінки безпеки туристичних подорожей.

Після завершення цього курсу студент :

знатиме:

 • головні фактори небезпеки туризму;
 • діяльність органів державної влади, спрямовані на підтримання безпеки у галузі туризму;
 • обов’язки суб’єктів туристичної діяльності щодо забезпечення безпеки туристів;
 • страхування в туризмі. Зелена картка автовласника;
 • порядок перетину кордону громадянами України. Порядок виїзду за кордон дітей;
 • загальні умови безвізових поїздок. Оформлення візи безпосередньо у аеропорту. Перетин кордону іноземцями та особами без громадянства.
 • митні, валютні та інші формальності;
 • основні тенденції розвитку страхової справи у сучасному ринковому середовищі України та інших країнах;
 • головні небезпеки за умов організації турів з активних видів туризму.

вмітиме:

 • розкрити сутність окремих видів страхування і специфіки здійснення їх у сфері туризму;
 • використовувати методи страхування, розрахунок страхових тарифів, аналізувати основні показники, що характеризують діяльність страховика тощо;
 • вирішувати питання, пов’язані із проведенням ризик-менеджменту практичної діяльності та передачею окремих ризиків страхування. 

Рекомендована література

 • Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 576 с.
 • Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За заг. ред. В.Ф.Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.
 • Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. – СПб: «Издат. дом Герда», 2005. – 208 с.
 • Бутко И.И., Ляшко Г.И., Маркин П.П., Ситников В.А. Туризм. Безопасность в программахтуров и на туристских маршрутах. Пособие для студентов. – М.: ИКЦ «МарТ», 2007. – 320 с. 2
 • Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008.- 344 с.
 • Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003.- 300 с.
 • Любіцева О.О. Потенціал рекреаційний // Екологічна енциклопедія: у 3 т. / редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. / О.О. Любіцева. – К.: – ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – Т. 3: О-Я. – С. 129-130.
 • Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання,  – 661 с.
 • Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 275 с.
 • Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме.– М., 2003.
 • Маслов А.Г. Способы автономного выживания человека в природе: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Г. Маслов, Ю.С. Константинов, В.Н. Латчук. – 2-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2005. – 304 с.
 • Федорченко В. К. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек, М. П. Мальська та ін. / К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 368 с.
 • Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Ю.В. Щур. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с.