Цимбала Ольга Стефанівна

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Електронна пошта: olha.tsymbala@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • львовознавство
  • організація екскурсійної діяльності: теорія і практика;
  • музеєзнавство;
  • туристичне краєзнавство;
  • туристичне країнознавство

Публікації

Монографії та посібники

  • Клапчук М. В., Цимбала О. С. Туристичне країнознавство: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 017 «Облік і оподаткування», 056 «Міжнародні економічні відносини», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» / М. В. Клапчук, О. С. Цимбала. – Львів, 2017. – 168 с.

Статті та матеріли конференцій

Біографія

Народилась 14 січня 1983 р. у с. Коцурів Пустомитівського району Львівської області. У 2000 р. закінчила СЗОШ №95 м. Львова.У 2000-2005 рр. навчалася на історичному  факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Історія». У 2004 р. отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Історія» та здобула кваліфікацію бакалавра історії. У 2005 р. отримала диплом магістра з відзнакою за  спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію магістр історії. Історик. Викладач історії.

У 2011-2012 рр. навчалася на факультеті підготовки екскурсоводів Інституту туризму Федерації профспілок України з фаху екскурсознавство та отримала кваліфікацію «екскурсовод».

У 2017 р. в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України» на тему «Громадська та наукова діяльність Миколи  Голубця (1891-1942)».

У 2005-2021 рр. працювала у Львівському інституті економіки і туризму: 2005-2010 рр. – лаборант відділу технічних засобів навчання, видавництва та інформаційно-комп’ютерних технологій; 2010-2021 рр. – завідувач  лабораторії «Музейний комплексом історії розвитку туризму»; з 2006-2017 рр. – викладач кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства за сумісництвом. 2017-2021 рр. – доцент кафедри туризму і готельної справи за основним місцем праці та за сумісництвом завідувач лабораторії. У зв’язку з реорганізацію Львівського інституту економіки і туризму шляхом приєднання його до Львівського національного університету імені Івана Франка з 01 квітня 2021 р. призначена на посаду доцента кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Займалась роботою з організації та проведення п’яти Всеукраїнських науково-практичних конференцій молодих вчених і студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи». Здійснювала керівництво студентськими науковими роботами переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм»: Скрипай К. («Афон як центр паломництва і туризму (за результатами міжнародного стажування)», 2019 р. – диплом ІІ ступеня), Стахів О. («Інноваційні рішення у роботі музеїв Львова як складова формування туристичного іміджу міста», 2015 р. – диплом ІІ ступеня) та Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край»: Стахів О. («Княжий Звенигород: повернення  із  забуття»), 2016 р. – ІІІ місце.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

  • Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт (проектів) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» (денна та заочна форми навчання)  / Уклад. О. С. Цимбала: Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 40 с.
  • Організація екскурсійної діяльності. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр»  спеціальності 242 «Туризм» / Уклад. О. С. Цимбала: Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2019. – 32 с.
  • Методичні рекомендації до проведення відкритого лекційного заняття із навчальної дисципліни «Туристичне країнознавство» на тему «Близькосхідний туристичний макрорегіон» / Уклад. О. С. Цимбала: Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 28 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!