ЧАЙКА Ірина Мирославівна

Посада: асистент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Електронна пошта: iryna.chaika@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • географія населення;
 • розселення населення;
 • географія готельного господарства;
 • PR-технології;
 • маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі.

Курси

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях

Тези 

 • Дністрянський М.С., Чайка І.М. Мережа поселень Українських Карпат: особливості формування, розміщення й просторової організованості. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів : Простір-М, 2023. Т. С. 169–174.
 • Чайка І.М. Трансформація сільської поселенської мережі України впродовж ХХ століття та її суспільно-географічні наслідки. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів : Простір-М, 2023. С. 236–239.
 • Гудзеляк І. І., Чайка І. М. Картографування сільського розселення України у національній географії: історичний та перспективний аспекти. Суспільна географія і картографія наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали всеукраїнського онлайн-семінару (Львів, 20 травня 2021 р.). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. С. 140–144.
 • Dnistrianska N. I., Chaika I. M. Structure of the settlement network and natural reproduction of the population in the Ukrainian rural areas: interactions and interconnection. Słupskie prace geograficzne. 2021. № 17. P. 5–15. URL: https://spg.apsl.edu.pl/spg17.php
 • Чайка І. М. Вплив особливостей поселенської мережі на природний рух сільського населення України. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав, 29 травня 2020 р.). Переяслав, 2020. № 59 С. 11–15.
 • Дністрянський М. С., Чайка І. М. Регіональні відмінності сільського розселення України та проблеми утворення об’єднаних територіальних громад. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура: матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2019 р.). Вип. 5. Ч. 1. Київ, 2019. С. 97–100.
 • Дністрянська І. М. Вплив природно-географічних та історико-географічних чинників на формування регіональних відмінностей густоти сільської поселенської мережі України. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VIІI всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 3–4 жовтня 2019 р.). Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2019. С.104–106.
 • Дністрянська І. М. Проблеми понятійно-термінологічного означення сільських поселень: суспільно-географічний підхід. Освітні й наукові виміри географії та туризму: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю. (Полтава, 26 квітня 2019 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 96–99.
 • Дністрянська І. М. Регіональні відмінності знелюднення сільських поселень України. Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики: матеріали Всеукр. наук. семінару, присвяченого 110-літтю від народження проф. О. Т. Ващенка (Львів, 13 грудня 2018 р.). Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 144–149.

Біографія

Народилася 2 грудня 1995 року в місті Львові. З 2001 по 2012 рік навчалася у Львівській СЗШ № 63.

У 2012 році стала студентом географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Закінчила навчання у 2018 році, отримавши диплом з відзнакою і кваліфікацію “Магістр географії”. У цьому році вступила в аспірантуру при кафедрі економічної та соціальної географії.
Тема дисертаційного дослідження: “Сільське розселення України в умовах демографічної кризи: тенденції структурно-територіальних змін” (науковий керівник – доцент Гудзеляк І. І.).
23 лютого 2023 року захистила дисертацію щодо здобуття наукового ступеня доктор філософії.

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!