Кафедра економічної і соціальної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Перший завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доц. Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович (1908–1984). У період 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували почергово доц. Паробецький М. М. (1984–1986), Гонак М. І. (1986–1988) та проф. Заставний Ф. Д. (1988–1990). У 1990–2022 роках кафедрою керував проф. Шаблій О. І.
На кафедрі працюють 13 осіб, у т. ч. два професори – доктори наук, п’ять доцентів – кандидатів наук, два асистенти, завідувач навчальної лабораторії, інженер, два старших лаборанти.
Навчаються чотири аспіранти.

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійними програмами для здобуття різних ступенів:
бакалавр
за спеціальністю 106 Географія (спеціалізації «Економічна і соціальна географія», «Географія», «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток»); 014.07 Середня освіта. Географія;
магістр
за спеціальністю 106 Географія; 014.07 Середня освіта. Географія;
доктор філософії
спеціалізація економічна і соціальна географія.
Гарантом освітньо-професійної програми «Економічна і соціальна географія» є професор І.І. Ровенчак.

При кафедрі функціонує лабораторія навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівнав.о. завідувача кафедри
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
професорШАБЛІЙ Олег Івановичпрофесор
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентГРИЦЕВИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
асистентВАНДА Ірина Володимирівнаасистент
асистентКОТИК Любов Іванівнаасистент
старший лаборант, аспірант (сумісник)БОРСУК Юрій Володимировичстарший лаборант, аспірант (сумісник)
старший лаборантТИМЧУК Орислава Іванівнастарший лаборант
аспірантКАЧМАРИК Злата Романівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Науковці Львівської суспільно-географічної школи, багаторічним лідером якої є професор О.І. Шаблій, проводять дослідження у різних напрямках, у тім числі міждисциплінарних:

 • історія, теорія і методологія суспільної географії (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, М. Р. Влах),
 • географія культури (І. І. Ровенчак),
 • демогеографія і географія населення (О. І. Шаблій, І. І. Гудзеляк, М. Р. Влах, В. С. Грицевич, І. М. Чайка),
 • соціальна географія (О. І. Шаблій, Л. І. Котик),
 • економічна географія і геоекономіка (О. І. Шаблій, О. І. Мамчур, Я. Є. Івах, М. Р. Влах, І. І. Гудзеляк, І. В. Ванда, Л. І. Котик, З. Р. Логін, Ю. В. Борсук),
 • політична географія, геополітика та геостратегія (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, І. І. Гудзеляк, І. В. Ванда, Я. Є. Івах),
 • суспільно-географічна глобалістика (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур, Я. Є. Івах, І. І. Гудзеляк),
 • геоінформаційні методи у суспільній географії (В. С. Грицевич),
 • суспільно-географічне термінознавтво (М. Р. Влах),
 • геоімаґології (О. І. Шаблій, М. Р. Влах, І. І. Гудзеляк).

Усі викладачі кафедри працюють над проблемами географічного українознавства, суспільно-географічної регіоналістики, країно- і краєзнавства, є авторами серії карт в унікальному виданні – «Львів. Комплексний Атлас».
Кафедра виконує наукову тему «Військово-політичний атлас України» (науковий керівник проф. Шаблій О. І.).

Матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару “Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії”, 20 травня 2021 р.

Стратегія

Історія кафедри

Кафедра економічної і соціальної географії створена в 1944 р.

Перший завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доц. Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович (1908–1984). У період 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували почергово доц. Паробецький М. М. (1984–1986), Гонак М. І. (1986–1988) та проф. Заставний Ф. Д. (1988–1990). У 1990–2022 роках кафедрою керував проф. Шаблій О. І.

26 січня 2023 року магістрам географічного факультету вручено дипломи

26.01.2023 | 23:47

26 січня 2023 р. в Актовій залі університету відбулось вручення дипломів випускникам магістратури географічного факультету. З привітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку проф. Володимир Качмар, декан факультету доц. Володимир Біланюк та завідувач кафедри туризму проф. Марта Мальська. Складність сьогодення засвідчила важливість формування справжніх патріотів, порядних громадян та професіоналів своєї справи. Бажаємо випускникам пронести ці чесноти впродовж всього життя.
Автор фото Олег Вівчарик.
Більше фото на файлообміннику (2,4 ГБ, до 1 лютого) https://fex.net/uk/s/zrbae92

Світлини: Олег Вівчарик

Читати »

Методичний семінар кафедри економічної і соціальної географії на тему на тему: «Навчально-методичний комплекс дисциплін «Глобальні проблеми людства» і «Освітній менеджмент в географії»»

25.01.2023 | 18:05

23 січня 2023 р. відбувся черговий методичний семінар кафедри економічної і соціальної географії на тему: «Навчально-методичний комплекс дисциплін «Глобальні проблеми людства» і «Освітній менеджмент в географії»». З доповіддю виступила асист. Любов Котик, яка ознайомила присутніх із проблемними моментами укладання навчально-методичних комплексів за освітніми компонентами ОПП Середня освіта (Географія) та їх представлення у системі Moodle. Зазначила на необхідності забезпечення: структурної цілісності навчальної дисципліни при її представленні у формі електронного навчального курсу у системі Moodle, функціональності електронного навчального курсу; візуальної естетичності, яка полегшує працю...

Читати »

Про постать професора Юрія Полянського у етері Радіо Незалежність розповідали доцентки факультету Олена Томенюк та Ольга Мамчур

19.01.2023 | 20:43

18 січня 2023 року у прямому етері Радіо Незалежність розмовляли про постать академіка Юрія Полянського (1892-1975) доцентки географічного факультету Олена Томенюк та Ольга Мамчур.
Про життєвий і творчий шлях вченого українського й аргентинського географа, геолога та археолога, визвольні змагання українського народу, наукову та освітянську діяльність Юрія Івановича, про його роль у становленні НТШ, організаційну роботу в освітній сфері, на географічному факультеті, а також складні часи посадника міста Львова; про творчу спадщину в Україні та Аргентині та її популяризацію на Географічному...

Читати »

17 січня 2023 року попрощалися з професором Олегом Шаблієм

17.01.2023 | 17:41

17 січня 2023 року попрощалися з Великим науковцем, Патріотом, Живою енциклопедією Українознавства, або як написала Любов Теодорівна Шевчук – людиною Епохою – Олегом Івановичем Шаблієм! Професор знав все про все, двері у його кабінет завжди були напіввідчинені та він завжди був готовий побалакати на будь-яку тему з тими хто вітався через шпаринку…. Він прожив достойне життя, мотивував молодших до пошуків істини, залишив Величезний науковий доробок і підняв з небуття знищених комуністичним режимом науковців, митців і патріотів….
Автор тексту Ольга Пилипович
Детальніше про...

Читати »

Успішний захист курсових робіт студентів-магістрів освітньої програми 014.07 Середня освіта (Географія)

04.01.2023 | 19:22

3 січня 2023 року відбувся захист курсових робіт студентів-магістрів групи ГРОМ-11с, які навчаються за освітньою програмою 014.07 Середня освіта (Географія).
Магістри презентували результати наукових досліджень, що стосувалися різноманітних аспектів і проблем, в тім числі методичних, вивчення географії у школі.
Члени кафедри економічної і соціальної географії долучились до активного обговорення курсових робіт та підготовки до виконання магістерських робіт.
Наголосили про обов’язкове дотримання принципів академічної доброчесності при виконанні кваліфікаційних робіт.

Читати »

Оголошення