Кафедра економічної і соціальної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра економічної і соціальної географії створена в 1944 р.

Перший завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доц. Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович (1908–1984). У період 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували почергово доц. Паробецький М. М. (1984–1986), Гонак М. І. (1986–1988) та проф. Заставний Ф. Д. (1988–1990).  З 1990 р. кафедрою керує проф. Шаблій О. І.

Тепер (початок другого десятиріччя ХХІ ст.) на кафедрі працюють 17 осіб, у т. ч. два професори – доктори наук, вісім доцентів – кандидатів наук, чотири асистенти, в т. ч. два кандидати наук, завідувач навчальної лабораторії, три інженери, три старших лаборанти. Навчаються вісім аспірантів (з них п’ять на стаціонарній формі) та 5 здобувачів.

Кафедра виконує держбюджетну наукову тему “Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського регіону у руслі євроінтеграції та східного партнерства”, а також бере участь у виконанні міжкафедральної теми ВС-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)” (науковий керівник проф. Шаблій О.І.).

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за напрямом 6.040104 “Географія”, спеціалістів за напрямом 7.04010401 “Географія” та магістрів за напрямом 8.04010401 “Географія. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці економістів і психологів, відповідно, на економічному і філософському факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка.

При кафедрі функціонує лабораторія навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”.

Співробітники

завідувачШАБЛІЙ Олег Івановичзавідувач
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентГРИЦЕВИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівнадоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентКНИШ Мирослава Михайлівнадоцент
доцентКУЗИК Степан Петровичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
асистентВАНДА Ірина Володимирівнаасистент
асистентКОТИК Любов Іванівнаасистент
старший лаборант, аспірант (сумісник)БОРСУК Юрій Володимировичстарший лаборант, аспірант (сумісник)
старший лаборантТИМЧУК Орислава Іванівнастарший лаборант
аспірантКАЧМАРИК Злата Романівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

На кафедрі розвивається суспільно-географічна школа, започаткована доктором філософії Григорієм Величком та акад. Степаном Рудницьким. Вона охоплює такі напрямки сучасних наукових досліджень:

 • теорія і методика суспільної географії у період інформатизації науки і практики та розвитку глобалізаційних процесів (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, доц. М. Влах);
 • географічне країнознавство та краєзнавство (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, доц. С. Кузик, доц. В. Стецький, к.г.н, ас. Я Івах);
 • суспільно-географічне українознавство (проф. О. Шаблій, проф.  І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Влах);
 • демосоціально-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Влах, доц. В. Грицевич, доц. І. Гудзеляк, доц. С. Кузик, к.г.н., О. Мамчур, асп. О. Тимчук);
 • економіко-географічний (проф. О. Шаблій, доц. М. Влах, доц. М. Книш, ас. І. Ванда, ас. Л. Котик, інж. І. Вовк, асп. О. Горовий);
 • політико-географічний і геополітичний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, асп. М. Мирош);
 • математико-картографічний (проф. О. Шаблій, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, завідувач навчальної лабораторії „Комплексного атласного картографування” к.г.н. Т. Кравець);
 • історико-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Влах).

Матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару “Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії”, 20 травня 2021 р.

Науково-методичний семінар кафедри економічної і соціальної географії на тему: «Дотримання засад академічної доброчесності»

07.12.2021 | 15:17

06 грудня 2021 р. на науково-методичному семінарі кафедри економічної і соціальної географії відбулося обговорення дотримання засад академічної доброчесності працівниками кафедри та здобувачами вищої освіти.
На семінарі було зазначено:

академічна доброчесність – система етичних принципів, норм, правил, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу з метою збереження довіри до високих стандартів і результатів науково-освітньої діяльності у Львівському університеті;
«Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» від 31.10.2018 р. — документ, який регламентує засади дотримання академічної доброчесності в Університеті;
працівники кафедри...

Читати »

Відбувся методичний семінар кафедри економічної і соціальної географії

01.12.2021 | 10:52

Відбувся черговий методичний семінар кафедри економічної і соціальної географії на тему “Інноваційні технології в реальному секторі економіки”.
Доповідав доц. Ярослав Івах.
В ході активного обговорення було проаналізовано сучасні аспекти вивчення цієї теми у закладах середньої та вищої освіти.

Читати »

Студентів географічного факультету нагородили преміями від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради

26.11.2021 | 11:11

24 листопада 2021 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулось нагородження студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які брали участь у конкурсі на здобуття премій від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. Вручали премії у галузі природничих і технічних наук. Грошові винагороди та відзнаки отримали дві сотні студентів із різних закладів освіти Львова, 55 з них – із ЛНУ ім. Івана Франка.
Премії від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради отримали:

Уляна Морозовська, студентка кафедри...

Читати »

П’ята книга вибраних праць проф. Олега Шаблія «Суспільна географія: на важелях долі»

13.11.2021 | 20:31

Вийшла у світ п’ята книга вибраних праць проф. Олега Шаблія під назвою «Суспільна географія: на важелях долі». У ній опубліковано праці автора – переважно монографії, навчальні посібники та інші наукові твори. Великою мірою вона має автобіографічний характер. Висвітлює доробок ученого на різних етапах його науково-викладацької діяльності у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У першому розділі «Мала і велика Батьківщина» розкрито природно- і суспільно-географічний простір місцини народження автора, охарактеризовано його генеалогію. Стверджується, що «великою Батьківщиною» автора є «вся Україна».
Другий розділ має...

Читати »

Обговорення методики визначення регіональних полюсів зростання: участь доц. Ірини Гудзеляк

13.11.2021 | 20:26

Доцент кафедри економічної і соціальної географії Ірина Гудзеляк взяла участь в обговоренні методики визначення регіональних полюсів зростання в рамках роботи над програмами регіонального розвитку Державної стратегії регіонального розвитку на 2021‒2027.
Зустріч організована фахівцями Проекту «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (Support to Ukraine’s Reforms for Governance) за участі представників Міністерства розвитку громад та територій України, фахівців економіко-географів з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Інституту географії НАН України.
Після обміну думками стосовно принципів відбору критеріїв для визначення полюсів...

Читати »