Кафедра економічної і соціальної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Перший завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доц. Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович (1908–1984). У період 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували почергово доц. Паробецький М. М. (1984–1986), Гонак М. І. (1986–1988) та проф. Заставний Ф. Д. (1988–1990). У 1990–2022 роках кафедрою керував проф. Шаблій О. І.
На кафедрі працюють 13 осіб, у т. ч. два професори – доктори наук, п’ять доцентів – кандидатів наук, два асистенти, завідувач навчальної лабораторії, інженер, два старших лаборанти.
Навчаються чотири аспіранти.

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійними програмами для здобуття різних ступенів:
бакалавр
за спеціальністю 106 Географія (спеціалізації «Економічна і соціальна географія», «Географія», «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток»); 014.07 Середня освіта. Географія;
магістр
за спеціальністю 106 Географія; 014.07 Середня освіта. Географія;
доктор філософії
спеціалізація економічна і соціальна географія.
Гарантом освітньо-професійної програми «Економічна і соціальна географія» є професор І.І. Ровенчак.

При кафедрі функціонує лабораторія навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівнав.о. завідувача кафедри
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
професорШАБЛІЙ Олег Івановичпрофесор
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентГРИЦЕВИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
асистентВАНДА Ірина Володимирівнаасистент
асистентКОТИК Любов Іванівнаасистент
старший лаборант, аспірант (сумісник)БОРСУК Юрій Володимировичстарший лаборант, аспірант (сумісник)
старший лаборантТИМЧУК Орислава Іванівнастарший лаборант
аспірантКАЧМАРИК Злата Романівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Науковці Львівської суспільно-географічної школи, багаторічним лідером якої є професор О.І. Шаблій, проводять дослідження у різних напрямках, у тім числі міждисциплінарних:

 • історія, теорія і методологія суспільної географії (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, М. Р. Влах),
 • географія культури (І. І. Ровенчак),
 • демогеографія і географія населення (О. І. Шаблій, І. І. Гудзеляк, М. Р. Влах, В. С. Грицевич, І. М. Чайка),
 • соціальна географія (О. І. Шаблій, Л. І. Котик),
 • економічна географія і геоекономіка (О. І. Шаблій, О. І. Мамчур, Я. Є. Івах, М. Р. Влах, І. І. Гудзеляк, І. В. Ванда, Л. І. Котик, З. Р. Логін, Ю. В. Борсук),
 • політична географія, геополітика та геостратегія (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, І. І. Гудзеляк, І. В. Ванда, Я. Є. Івах),
 • суспільно-географічна глобалістика (О. І. Шаблій, І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур, Я. Є. Івах, І. І. Гудзеляк),
 • геоінформаційні методи у суспільній географії (В. С. Грицевич),
 • суспільно-географічне термінознавтво (М. Р. Влах),
 • геоімаґології (О. І. Шаблій, М. Р. Влах, І. І. Гудзеляк).

Усі викладачі кафедри працюють над проблемами географічного українознавства, суспільно-географічної регіоналістики, країно- і краєзнавства, є авторами серії карт в унікальному виданні – «Львів. Комплексний Атлас».
Кафедра виконує наукову тему «Військово-політичний атлас України» (науковий керівник проф. Шаблій О. І.).

Матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару “Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії”, 20 травня 2021 р.

Стратегія

Історія кафедри

Кафедра економічної і соціальної географії створена в 1944 р.

Перший завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доц. Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович (1908–1984). У період 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували почергово доц. Паробецький М. М. (1984–1986), Гонак М. І. (1986–1988) та проф. Заставний Ф. Д. (1988–1990). У 1990–2022 роках кафедрою керував проф. Шаблій О. І.

Екскурсія викладачів кафедри економічної і соціальної географії і студентів до м. Дрогобич та с. Нагуєвичі – батьківщини Івана Франка

27.09.2022 | 13:25

24 вересня 2022 р. відбулась екскурсія викладачів кафедри економічної і соціальної географії і студентів першого і й третього курсів до міста Дрогобич та с. Нагуєвичі – батьківщини Івана Франка.
Учасники були раді вітати студентів першого курсу із початком навчання за новою освітньою програмою “Економічна і соціальна географія “.
Екскурсанти відвідали:

 експозиції батьківської хати та літературного музею, присвяченого Іванові Франкові, у с. Нагуєвичі Дрогобицького району;
центральну частину міста Дрогобича;
пам’ятні місця, позв’ язані із життям і творчістю Івана Франка, Бруно Шульца, розмовляли про значення постаті...

Читати »

Відбудеться міжнародний науковий семінар “Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, освітянин” до 130-ліття від народження ученої

18.09.2022 | 13:05

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародному науковому семінарі “ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ ОЛЕНА СТЕПАНІВ: ГЕОГРАФ, КРАЄЗНАВЕЦЬ, ОСВІТЯНИН (Міжнародний науковий онлайн-семінар до 130-ліття від народження ученої)”, який відбудеться у першій половині грудня 2022 року.
Плануємо видання збірника наукових праць.
Інформаційне повідомлення
Вимоги до оформлення наукових праць
З повагою,
Голова оргкомітету,
професор Олег Шаблій

Читати »

Опублікована стаття студента “Держави економічного дива, минуле і потенційне майбутнє” під керівництвом доц. кафедри економічної і соціальної географії В. Грицевича

10.08.2022 | 12:38

Цими днями в Журналі геополітичної аналітики БІНТЕЛ (м. Київ) була опублікована стаття студента географічного факультету  І. Винника. Стаття “Держави економічного дива, минуле і потенційне майбутнє” написана разом з науковим керівником доц. кафедри економічної і соціальної географії В. Грицевичем.

Читати »

Вітаємо з ювілеєм голову профспілки географічного факультету доц. Ярослава Іваха!

04.08.2022 | 13:38

З нагоди 60-літнього ювілею вітаємо нашого колегу, доцента кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка й голову профспілки географічного факультету Ярослава Іваха.

Ярослав Євгенович є цікавим лектором, захопливим співрозмовником, має високий авторитет серед колег і студентів. Він є гарантом спеціальності 014.07 “Середня освіта (географія)”, багатолітнім керівником маршрутної та навчальної практик на 1-2 курсі, промотор напрямку
сталого розвитку регіону.

Відомий серед студентів як “пан Google” за енциклопедичні знання із різних сфер. Ярослав Євгенович має тверду громадянську позицію і бере в...

Читати »

Участь викладачів кафедри економічної і соціальної географії у Міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінарі) наукових, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

29.07.2022 | 15:46

Викладачі кафедри економічної і соціальної географії доц. Ольга Мамчур , асист. Ірина Вандa та заступник декана Любов Котик взяли участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінарі) наукових, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» 20.06.-27.06.2022 р. (м. Люблін, Республіка Польща).

Головні результати цього підвищення кваліфікації будуть впроваджені у відповідні навчальні курси при підготовці бакалаврів спеціальностей 106 “Географія” та 014 “Середня освіта (Географія)”.

Читати »

Оголошення