Кафедра економічної і соціальної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра економічної і соціальної географії створена в 1944 р.

Перший завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доц. Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович (1908–1984). У період 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували почергово доц. Паробецький М. М. (1984–1986), Гонак М. І. (1986–1988) та проф. Заставний Ф. Д. (1988–1990).  З 1990 р. кафедрою керує проф. Шаблій О. І.

Тепер (початок другого десятиріччя ХХІ ст.) на кафедрі працюють 17 осіб, у т. ч. два професори – доктори наук, вісім доцентів – кандидатів наук, чотири асистенти, в т. ч. два кандидати наук, завідувач навчальної лабораторії, три інженери, три старших лаборанти. Навчаються вісім аспірантів (з них п’ять на стаціонарній формі) та 5 здобувачів.

Кафедра виконує держбюджетну наукову тему “Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського регіону у руслі євроінтеграції та східного партнерства”, а також бере участь у виконанні міжкафедральної теми ВС-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)” (науковий керівник проф. Шаблій О.І.).

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за напрямом 6.040104 “Географія”, спеціалістів за напрямом 7.04010401 “Географія” та магістрів за напрямом 8.04010401 “Географія. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці економістів і психологів, відповідно, на економічному і філософському факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка.

При кафедрі функціонує лабораторія навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”.

Співробітники

завідувачШАБЛІЙ Олег Івановичзавідувач
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентГРИЦЕВИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівнадоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентКНИШ Мирослава Михайлівнадоцент
доцентКУЗИК Степан Петровичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
асистентВАНДА Ірина Володимирівнаасистент
асистентКОТИК Любов Іванівнаасистент
старший лаборантТИМЧУК Орислава Іванівнастарший лаборант
аспірантДНІСТРЯНСЬКА Ірина Мирославівнааспірант
аспірантКАЧМАРИК Злата Романівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

На кафедрі розвивається суспільно-географічна школа, започаткована доктором філософії Григорієм Величком та акад. Степаном Рудницьким. Вона охоплює такі напрямки сучасних наукових досліджень:

 • теорія і методика суспільної географії у період інформатизації науки і практики та розвитку глобалізаційних процесів (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, доц. М. Влах);
 • географічне країнознавство та краєзнавство (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, доц. С. Кузик, доц. В. Стецький, к.г.н, ас. Я Івах);
 • суспільно-географічне українознавство (проф. О. Шаблій, проф.  І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Влах);
 • демосоціально-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Влах, доц. В. Грицевич, доц. І. Гудзеляк, доц. С. Кузик, к.г.н., О. Мамчур, асп. О. Тимчук);
 • економіко-географічний (проф. О. Шаблій, доц. М. Влах, доц. М. Книш, ас. І. Ванда, ас. Л. Котик, інж. І. Вовк, асп. О. Горовий);
 • політико-географічний і геополітичний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, асп. М. Мирош);
 • математико-картографічний (проф. О. Шаблій, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, завідувач навчальної лабораторії „Комплексного атласного картографування” к.г.н. Т. Кравець);
 • історико-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Влах).

Вітаємо доцента Степана Кузика з ювілеєм!

23.05.2021 | 10:37

Колектив географічного факультету щиро вітає із 75-літнім ювілеєм доцента кафедри економічної і соціальної географії Степана Петровича Кузика!
Степан Кузик є знаним в Україні науковцем у сфері географічної туризмології і рекреалогії, країно- і краєзнавства, дослідник і популяризатор історії, географії рідного опільського краю, успішний педагог і добрий виховник студентської молоді. Його науковий і навчально-методичний доробок становлять численні монографії, навчальні посібники і підручники для вищої школи, статті.
Зичимо Степану Петровичу міцного здоров’я і довголіття, добра, благополуччя, подальшої плідної праці на освітянській і науковій ниві!

Читати »

Науковий онлайн-семінар “СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ: НАУКОВА СПАДЩИНА ТА СУЧАСНІ УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ”

19.05.2021 | 19:05

Програма пленарного засідання Всеукраїнського наукового онлайн-семінару “СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ: НАУКОВА СПАДЩИНА ТА СУЧАСНІ УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ”
 
Час проведення:        10.00‒15.30
Місце проведення:   географічний факультет (вул. Дорошенка, 41, ауд. 69)
Модератор:                  проф. О. І. Шаблій
 
Запрошуємо усіх бажаючих!
Посилання на онлайн-семінар:
https://wwf.zoom.us/j/96519748899?pwd=RHJpVnZmQ1FSaDlGcWtCYWQ0bmNWQT09
 
Meeting ID: 965 1974 8899
Password: 333715

Читати »

20 травня 2021 р. відбудеться Всеукраїнський науковий семінар “СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ: НАУКОВА СПАДЩИНА ТА СУЧАСНІ УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ”

19.05.2021 | 13:50

У четвер 20 травня 2021 р. відбудеться Всеукраїнський науковий семінар з участю закордонних вчених “СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ: НАУКОВА СПАДЩИНА ТА СУЧАСНІ УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ”, присвячений 120-літтю від дня народження професора Володимира Кубійовича.
Початок пленарного засідання о 10.00
Покликання для кращого під’єднання до Всеукраїнського наукового онлайн-семінару  з використанням програмного забезпечення ZOOM
https://wwf.zoom.us/j/96519748899?pwd=RHJpVnZmQ1FSaDlGcWtCYWQ0bmNWQT09
Ідентифікатор зустрічі: 965 1974 8899
 Код доступу: 333715
Час підключення:
9.30-10.00 
20 травня 2021 р.

Читати »

Відбулась щорічна студентська наукова конференція кафедри економічної і соціальної географії

16.04.2021 | 22:14

 
На кафедрі економічної і соціальної географії 15 квітня 2021 р. відбулась відбулась щорічна студентська наукова конференція, у якій взяли участь студенти третього, четвертого курсу, а також магістри кафедри.
Вітаємо усіх студентів-бакалаврів та магістрів із успішними доповідями та бажаємо нових творчих успіхів та плідної наукової діяльності!
За підсумками результатів доповідей наукових робіт на студентській конференції  здобули:
перші місця-
Тетяна Чаусова (ГРО-42с), Христина Дацій (ГРОм-11);
другі місця –
Сергій Ванівський (ГРОм-11), Тетяна Гнатишин (ГРО-31с), Оксана Головач (ГРО-41с), Тетяна Марків (ГРОм-11);
треті місця –
Наталія Батіг (ГРОм-11), Юлія...

Читати »

15 квітня 2021 р. відбудеться щорічна студентська наукова конференція кафедри економічної і соціальної географії

14.04.2021 | 20:38

15 квітня 2021 року в онлайн форматі відбудеться щорічна студентська наукова конференція кафедри економічної і соціальної географії на базі платформи MS Тeams.
 
Початок о 10.00
Серед учасників – студенти третього, четвертого курсу, а також магістри кафедри.
Усіх зацікавлених осіб просимо приєднуватись до конференції за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZhNzRlN2QtZjY1Zi00NTIzLWFkNWYtNmE2OTdkOGFkMzY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%225c707fb2-88de-4abc-85c0-4a5727f8cb4d%22%7d

Читати »