Кафедра економічної і соціальної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра економічної і соціальної географії створена в 1944 р.

Перший завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доц. Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович (1908–1984). У період 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували почергово доц. Паробецький М. М. (1984–1986), Гонак М. І. (1986–1988) та проф. Заставний Ф. Д. (1988–1990).  З 1990 р. кафедрою керує проф. Шаблій О. І.

Тепер (початок другого десятиріччя ХХІ ст.) на кафедрі працюють 17 осіб, у т. ч. два професори – доктори наук, вісім доцентів – кандидатів наук, чотири асистенти, в т. ч. два кандидати наук, завідувач навчальної лабораторії, три інженери, три старших лаборанти. Навчаються вісім аспірантів (з них п’ять на стаціонарній формі) та 5 здобувачів.

Кафедра виконує держбюджетну наукову тему “Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського регіону у руслі євроінтеграції та східного партнерства”, а також бере участь у виконанні міжкафедральної теми ВС-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)” (науковий керівник проф. Шаблій О.І.).

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за напрямом 6.040104 “Географія”, спеціалістів за напрямом 7.04010401 “Географія” та магістрів за напрямом 8.04010401 “Географія. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці економістів і психологів, відповідно, на економічному і філософському факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка.

При кафедрі функціонує лабораторія навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”.

Співробітники

завідувачШАБЛІЙ Олег Івановичзавідувач
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентГРИЦЕВИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівнадоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентКНИШ Мирослава Михайлівнадоцент
доцентКУЗИК Степан Петровичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
асистентВАНДА Ірина Володимирівнаасистент
асистент (сумісник)КОТИК Любов Іванівнаасистент (сумісник)
старший лаборантТИМЧУК Орислава Іванівнастарший лаборант
аспірантДНІСТРЯНСЬКА Ірина Мирославівнааспірант
аспірантКАЧМАРИК Злата Романівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

На кафедрі розвивається суспільно-географічна школа, започаткована доктором філософії Григорієм Величком та акад. Степаном Рудницьким. Вона охоплює такі напрямки сучасних наукових досліджень:

 • теорія і методика суспільної географії у період інформатизації науки і практики та розвитку глобалізаційних процесів (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, доц. М. Влах);
 • географічне країнознавство та краєзнавство (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, доц. С. Кузик, доц. В. Стецький, к.г.н, ас. Я Івах);
 • суспільно-географічне українознавство (проф. О. Шаблій, проф.  І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Влах);
 • демосоціально-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Влах, доц. В. Грицевич, доц. І. Гудзеляк, доц. С. Кузик, к.г.н., О. Мамчур, асп. О. Тимчук);
 • економіко-географічний (проф. О. Шаблій, доц. М. Влах, доц. М. Книш, ас. І. Ванда, ас. Л. Котик, інж. І. Вовк, асп. О. Горовий);
 • політико-географічний і геополітичний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, асп. М. Мирош);
 • математико-картографічний (проф. О. Шаблій, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, завідувач навчальної лабораторії „Комплексного атласного картографування” к.г.н. Т. Кравець);
 • історико-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Влах).

Вітаємо аспірантку кафедри економічної та соціальної географії Мар’яну Ярошевич з успішним захистом дисертації на звання кандидата географічних наук

18.11.2020 | 13:14

17» листопада 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському  національному  університеті  імені  Івана  Франка відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Ярошевич Мар’яни Андріївни на тему «Суспільно- географічні аспекти формування Східноєвропейського газового хабу», 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Вітаємо аспірантку кафедри Мар’яну Ярошевич та її наукового керівника проф. Ровенчака Івана Ілліча.

Читати »

Подяка ректора ЛНУ ім. І. Франка професорові Шаблію Олегу Івановичу

14.11.2020 | 12:30

Шаблія Олега Івановича – Заслуженого діяча науки і техніки України, Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувача кафедри економічної і соціальної географії, доктора географічних наук, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток української географічної науки та значні здобутки у підготовці й вихованні висококваліфікованих фахівців нагороджено Подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка
 

Читати »

Вітаємо професора Олега Шаблія з ювілеєм !!!

13.11.2020 | 19:53

14 листопада 2020 року святкує 85-літній ювілей Шаблій Олег Іванович, доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка, Голова географічної комісії НТШ, Почесний член Українського географічного Товариства, академік Академії Вищої школи України та Української Екологічної академії, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної і соціальної географії.
Вельмишановний Олеже Івановичу, колектив географічного факультету вітає Вас і зичить доброго здоров’я, довголіття, творчого настрою, нових ідей і здобутків, невичерпної енергії і наснаги...

Читати »

Професору Олегу Шаблію присвоєно звання Почесного члена НТШ

13.11.2020 | 12:24

На засіданні президії Наукового товариства імені Шевченка 12 листопада 2020 р. ухвалено рішення про присвоєння звання Почесного члена НТШ дійсному члену НТШ Олегу Шаблію. Зазначимо, що проф. Олег Шаблій є дійсним членом НТШ з 1992 р. Працює заступником Голови НТШ майже 20 років. Від початку відновлення товариства в Україні (1989) керує його Географічною комісією. До цього часу звання Почесного члена НТШ серед науковців-географів присвоювали лише проф. Володимиру Кубійовичу в 1982 р.

Читати »

17 грудня 2020 року відбудеться Всеукраїнський науковий семінар «Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії», присвячений В. Кубійовичу

12.11.2020 | 12:30

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених «Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії», присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985) – ученого-географа, картографа, енциклопедиста.
Семінар планується провести 17 грудня 2020 р. (кафедра економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка). Матеріали будуть видані в авторській редакції до початку роботи семінару.
Робочі мови наукового семінару: українська, англійська.
Перше інформаційне повідомлення
Шаблон для оформлення статті
 

Читати »