Кафедра економічної і соціальної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра економічної і соціальної географії створена в 1944 р.

Перший завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доц. Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович (1908–1984). У період 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували почергово доц. Паробецький М. М. (1984–1986), Гонак М. І. (1986–1988) та проф. Заставний Ф. Д. (1988–1990).  З 1990 р. кафедрою керує проф. Шаблій О. І.

Тепер (початок другого десятиріччя ХХІ ст.) на кафедрі працюють 17 осіб, у т. ч. два професори – доктори наук, вісім доцентів – кандидатів наук, чотири асистенти, в т. ч. два кандидати наук, завідувач навчальної лабораторії, три інженери, три старших лаборанти. Навчаються вісім аспірантів (з них п’ять на стаціонарній формі) та 5 здобувачів.

Кафедра виконує держбюджетну наукову тему “Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського регіону у руслі євроінтеграції та східного партнерства”, а також бере участь у виконанні міжкафедральної теми ВС-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)” (науковий керівник проф. Шаблій О.І.).

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за напрямом 6.040104 “Географія”, спеціалістів за напрямом 7.04010401 “Географія” та магістрів за напрямом 8.04010401 “Географія. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці економістів і психологів, відповідно, на економічному і філософському факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка.

При кафедрі функціонує лабораторія навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”.

Співробітники

завідувачШАБЛІЙ Олег Івановичзавідувач
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентГРИЦЕВИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівнадоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
асистентВАНДА Ірина Володимирівнаасистент
асистентКОТИК Любов Іванівнаасистент
старший лаборант, аспірант (сумісник)БОРСУК Юрій Володимировичстарший лаборант, аспірант (сумісник)
старший лаборантТИМЧУК Орислава Іванівнастарший лаборант
аспірантКАЧМАРИК Злата Романівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

На кафедрі розвивається суспільно-географічна школа, започаткована доктором філософії Григорієм Величком та акад. Степаном Рудницьким. Вона охоплює такі напрямки сучасних наукових досліджень:

 • теорія і методика суспільної географії у період інформатизації науки і практики та розвитку глобалізаційних процесів (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, доц. М. Влах);
 • географічне країнознавство та краєзнавство (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, доц. С. Кузик, доц. В. Стецький, к.г.н, ас. Я Івах);
 • суспільно-географічне українознавство (проф. О. Шаблій, проф.  І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Влах);
 • демосоціально-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Влах, доц. В. Грицевич, доц. І. Гудзеляк, доц. С. Кузик, к.г.н., О. Мамчур, асп. О. Тимчук);
 • економіко-географічний (проф. О. Шаблій, доц. М. Влах, доц. М. Книш, ас. І. Ванда, ас. Л. Котик, інж. І. Вовк, асп. О. Горовий);
 • політико-географічний і геополітичний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, асп. М. Мирош);
 • математико-картографічний (проф. О. Шаблій, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, завідувач навчальної лабораторії „Комплексного атласного картографування” к.г.н. Т. Кравець);
 • історико-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Влах).

Матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару “Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії”, 20 травня 2021 р.

27 травня 2022 року розпочав роботу Всеукраїнський онлайн-семінар «Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд»

27.05.2022 | 23:13

27 травня розпочав роботу Всеукраїнський онлайн-семінар «Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд», приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича .

З вітальним словом до учасників конференції звернулись:

Буяк Б. Б. – член-кореспондент НАПН УКРАЇНИ, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка;
Кузишин А. В. – декан географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка;
Біланюк В. І. – декан географічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

З доповідями виступили науковці із Львова, Києва, Тернополя, Херсона...

Читати »

Участь представника кафедри економічної та соціальної географії у Весняному семінарі з суспільної географії

19.05.2022 | 22:26

19 травня 2022 року доцент кафедри економічної та соціальної географії Володимир Грицевич взяв участь у Весняному семінарі з суспільної географії на тему «Територіальна ідентичність та символіка простору в контексті російської агресії в Україні», організованому кафедрою економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати »

Відкрита лекція доц. кафедри економічної та соціальної географії Іваха Я.Є. на тему “Суспільно-географічна характеристика і проблеми розвитку США”

18.05.2022 | 09:25

17 травня 2022 року доц. Ярослав Івах прочитав відкриту лекцію для студентів 4 курсу на тему “Суспільно-географічна характеристика і проблеми розвитку США”.
Після лекції відбулося обговорення за участю членів кафедри економічної та соціальної географії, на якому проаналізовано головні наукові і методичні підходи до створення лекцій з суспільної географії макрорегіонів та країнознавтсва.

Читати »

“Геопросторові особливості банківської інфраструктури Західного регіону України” – тема наукового семінару кафедри економічної та соціальної географії

18.05.2022 | 09:07

Науковий семінар кафедри економічної та соціальної географії, що відбувся 17 травня 2022 року, був присвячений темі “Геопросторові особливості банківської інфраструктури Західного регіону України”.
Доповідала аспірантка кафедри Злата Логін (наук. керівник доц. О. Мамчур).
В обговоренні виступили професори Олег Шаблій, Іван Ровенчак, доценти Ірина Гудзеляк, Ольга Мамчур, асист. Ірина Ванда.

Читати »

Оголошення