Гудзеляк Ірина Іванівна

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-47

Електронна пошта: iryna.hudzelyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • географія населення;
 • країнознавство;
 • географія міжнародних відносин;
 • геоурбаністика;
 • регіональний розвиток.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Гудзеляк І.Географія населення : навч. посібник / Ірина Гудзеляк. – 2-ге вид.,переробл., доп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 256 с.+ 8 с. кол. іл.
 • Гудзеляк І. І. Географія населення: навч. посібник для самостійної роботи студентів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.
 •  Wictorija Pantyley, Iryna Hudzeliak, Oleh Shabliy, Semen Matkovskyi. Przemiany demograficzne // Roztocze: przyrodaiczłowiek/ Redakcja naukowa Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. – Lublin:Zwierzyniec, 2015. – S. 325‒340.
 • Гудзеляк І. І., Шаблій О.І., Матковський С.О. Демографічна ситуація в українській частині Розточчя / в книзі Шаблій О.І. Суспільна географія. У двох книгах. Книга друга: Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 456-466.
 • Гудзеляк І. І., Ванда І.В., Котик Л.І. Соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95 с.
 • Гудзеляк І. І. Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – географія, спеціальності 7.070502 – економічна і соціальна географія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 81 с.
 • Гудзеляк І.І. Львів. Людність // Львів: комплексний атлас / Шаблій О.І., Матковський С.О., Вісьтак О.І. та ін. – К. : ДНВП “Картографія”, 2012. – С. 80.
 • Гудзеляк І.І., Шаблій О.І. Людність поселень Львова і околиць // Львів: комплексний атлас / Шаблій О.І., Матковський С.О., Вісьтак О.І. та ін. – К. : ДНВП “Картографія”, 2012. – С. 80.
 • Гудзеляк І.І.  Статево-віковий склад // Львів: комплексний атлас / Шаблій О.І., Матковський С.О., Вісьтак О.І. та ін. – К. : ДНВП “Картографія”, 2012. – С. 82.
 • Гудзеляк І.І. Природний рух населення // Львів: комплексний атлас / Шаблій О.І., Матковський С.О., Вісьтак О.І. та ін. – К. : ДНВП “Картографія”, 2012. – С. 82.
 • Гудзеляк І.І. Національний склад. Рідна мова населення // Львів: комплексний атлас / Шаблій О.І., Матковський С.О., Вісьтак О.І. та ін. –  К. : ДНВП “Картографія”, 2012. – С. 86.
 • Гудзеляк І.І. Міграції населення // Львів: комплексний атлас / Шаблій О.І., Матковський С.О., Вісьтак О.І. та ін. – К. : ДНВП “Картографія”, 2012. – С. 87.
 • Гудзеляк І.І. Органи державної влади і місцевого самоврядування // Львів: комплексний атлас / Шаблій О.І., Матковський С.О., Вісьтак О.І. та ін. – К. : ДНВП “Картографія”, 2012. – С. 133.
 • Гудзеляк І. І. Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030102 – психологія (програма, тези лекцій, завдання для самостійної та практичних робіт, індивідуальне науково-дослідне завдання, тести). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2012. – 94 с.
 • Гудзеляк І. І. Робоча навчальна програма, завдання до контрольної та практичн их робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету (заочної форми навчання). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – 54 с.
 • Гудзеляк І. І. Збірник тестових завдань з курсу “Географія населення” для сту­дентів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – 88 с.
 • Гудзеляк І. І., Ванда І.В., Котик Л.І. Навчальна програма та методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з курсу “Соціологія”. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 70 с.
 • Гудзеляк І. І. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Географія населення з основами етнографії” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 91 с.
 • Гудзеляк І. І., Анісімова Г.М. Бібліографічний покажчик наукових видань з географії населення і розселення Західного регіону України // Львів: Видавничний центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 43 с.
 • Гудзеляк І. І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с.
 • Гудзеляк І., Уманців Б. Хорватія: суспільно-географічна характеристика. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 136 с.
 • Гудзеляк І. І.Зовнішньоекономічні зв҆язки. М 1: 1500000 // Навчально-краєзнавчий атлас Львівської області. – Львів: ВНТЛ, 1999. – С.16.

 

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народилася 22 липня 1970 р. у м. Львові. У 1987 р. з медаллю закінчила СШ No88. Навчалася на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою 1992 р. Протягом 1992‒1995 рр. навчалася в аспірантурі. З 1995 р. працювала асистентом, а з 2000 р. – доцентом кафедри економічної і соціальної географії. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Прикордонні соціально­економічні зв’язки України з Польщею (географічний аналіз на матеріалах Львівської області)», науковий керівник – професор Шаблій О.І. У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента.

Проекти

Міжнародний проект “Децентралізація управління професійним навчанням в Україні” за участю Міністерства праці і соціальної політики України та канадських партнерів – Асоціації місцевих коледжів Канади і Саскачеванського інституту прикладних наук і технологій.
Фінансова підтримка: Канадське агенство міжнародного розвитку.
Авторка базового дослідження по проекту, 2005 р.

 

Сертифікати

Методичні матеріали

Гудзеляк І. І. Географія населення: навч. посібник / Ірина Гудзеляк. 2-ге вид., переробл., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 256 с. + 8 с. кол. іл.

Географія населення: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.

Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95 с.

Ірина Гудзеляк ЗБІРНИК тестових завдань з курсу“Географія населення” для студентів географічного факультету Львів 2010

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!