Унікальні міста світу (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Гудзеляк І. І.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРО-31с, ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГрФУ-31с, ГРО-32с, ГРН-31с, ГРГ-31с, ГрХТ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГрФ-31сдоцент Гудзеляк І. І.
ГрФУ-31сдоцент Гудзеляк І. І.
ГРО-31сдоцент Гудзеляк І. І.
ГРН-31сдоцент Гудзеляк І. І.
ГРТ-31сдоцент Гудзеляк І. І.
ГРГ-31сдоцент Гудзеляк І. І.
ГрХТ-31сдоцент Гудзеляк І. І.

Опис курсу

Головною метою є вивчення теоретичних основ геоурбаністики, еволюції міст, у тім числі унікальних; розуміння загальних тенденцій урбанізації та регіональних і унікальних особливостей сучасної урбанізації; передумов виникнення і особливостей функціонування унікальних міст світу.

Після завершення цього курсу студент буде:
знати
• зміст геоурбаністики,
• головні теоретичні положення геоурбаністики,
• закономірності геопросторової організації міського населення світу, регіонів, окремих країн, у тім числі України,
• перелік унікальних міст світу.
вміти
• користуватися різноманітними джерелами інформації про міське розселення та урбанізаційні процеси,
• здійснювати просторовий аналіз розвитку та функціонування окремих міських поселень, у тім числі унікальних, а також агломерацій, мегалополісів, метрополійних ареалів,
• оцінювати характер і гостроту проблем міського розвитку,
• передбачати тенденції розвитку різних міст, у тім числі унікальних, а також агломерацій, мегалополісів,
• рекомендувати заходи стосовно регулюванння міського розселення та сталого розвитку міст,
• графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми.

Рекомендована література

1. Верменич Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. К.: Інститут історії України НАН України, 2011. 306 с.
2. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: Світи, регіони, концепти / Переклад з англ., за редакцією і з співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004.
3. Гладкий О.В., Іщук С.І. Географія міст. Геоурбаністика. Підручник. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 300 с.
4. Дронова О.Л. Геоурбаністика: навч. посібн. для вищих навч. заклад. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2014. – 420 с.
5. Йен Ґел. Міста для людей. – К.: Основи, 2018.
6. Львів. Комплексний атлас / О. Шаблій, С. Матковський, О. Вісьтак та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2012.
7. Назарук М. М. Львів: місто, природа, простір. Львів: Коло, 2022. 336 с.
8. Посацький Б. С. Основи урбаністики : навч. посібн. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2010.
9. Україна. Огляд урбанізації. – Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк, 2015. – 195 с.
10. Ben Green. The Smart Enough City: Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future (Strong Ideas). – The MIT Press, 2019. – 240 p.
11. Charles Montgomery. Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design. – Farrar, Straus and Giroux, 2013.
12.  Eric Klinenberg. Palaces for the People: How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life Hardcover. – Crown, 2018. – 288 p.
13. Ipsita Chatterjee. Displacement, Revolution, and the New Urban Condition: The oriesand Case Studies. – India: SAGE Publications, 2014.
14. JanetteSadik-Khan, Seth Solomonow Streetfight: Handbook for an Urban Revolution. – Penguin Books, 2016. – 360 p.
15. John M. Levy. Contemporary Urban Planning. – Routledge; 11 edition, 2016. – 476 p.
16. Peter Moskowitz. How to Kill a City: Gentrification, Inequality, and the Fight for the Neighborhood. – Paperback,  2018.
17. Samuel Stein. Capital City Gentrification and the Real Estate State. – Verso, 2019, 208 р.
18. Wade Graham. Dream Cities: Seven Urban Ideas That Shape the World. Harper; Reprintedition, 2016. 334 p.

Силабус: Унікальні міста світу. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус