Всесвіт кіно (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Мамчур О. І.ГРТ-21с, ГРТ-22с, ГРО-21с, ГрФ-21с, ГрФУ-21с, ГРН-21с, ГРГ-21с, ГрХТ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРТ-21сдоцент Мамчур О. І.
ГРТ-22сдоцент Мамчур О. І.
ГРО-21сдоцент Мамчур О. І.
ГрХТ-21сдоцент Мамчур О. І.
ГРН-21сдоцент Мамчур О. І.

Опис курсу

Мета: розкриття різноманіття кіно як виду мистецтва та соціокультурного феномену, ознайомлення із головними тенденціями розвитку кіноматографу під впливом цивілізаційних надбань, національних культур, глобалізації; здобуття навиків аналізу кінотворів у контексті  суспільство; формування і популяризація кінематографічного образу України.

За результатами вивчення студент повинен:
– знати: особливості еволюції кіно, формування жанрів та шкіл кіномистецтва у контексті суспільних епох; найвідоміші світові кіно-осередки (національні школи, фабрики, фестивалі, ринки), внесок українців у світовий кінематограф; географію цивілізацій; влив літератури, образотворчого та музичного мистецтва на кіно.
– вміти: аналізувати та порівнювати проблеми розвитку суспільства, виражені у кінотворах, аналізувати формування кінематографічного образу країн світу на регіонів, визначати цивілізаційний і національний сліди у кіно, порівнювати їхні підходи до історичних подій та соціальних проблем; досліджувати кінообраз України та українців (або конкретного аспекту образу) – сучасного та ретроспек-тивного (тематика на вибір студента).

Рекомендована література

Основна:

 • Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти. – К. : Либідь, 2004. – 740 с.
 • Брюховецька Л. Кіно як явище національне / Лариса Брюховецька // Cultural Evolution.
 • Брюховецька Л. І. Кіномистецтво: навч. посіб. – Київ: Логос, 2011.- 391 с.
 • Влада і місто: нариси життя Києва за Директорії УНР (грудень 1918 – січень 1919 рр.) / О. Бойко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. – 2013. – Вип. 9. – С. 181–202
 • Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна сві-тового порядку. – Львів : Кальварія, 2006. – 474 с.
 • Госейко Л. Історія українського кінематографа. – Київ, 2005.
 • День українського кіно. Режим доступу: https://suspilne.media/12219-12-sedevriv-ukrainskogo-kino-aki-mae-podivitis-kozen/
 • Зубавіна І. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. – К., 2007.
 • Історія українського кіно. – Режим доступу: https://shron3.chtyvo.org.ua/ Myslavskyi_Volodymyr/Istoriia_ukrainskoho_kino_1896-930_Fakty_i_dokumentyTom_1.pdf?
 • Капельгородська Н., Глущенко Є. Начерки далекої кіноісторії. – Київ, 2005.
 • Кінематографічне мислення як феномен підсвідомого в мистецтві / В. П. Федоренко // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. – 2018. – Вип. 39. – С. 77-84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2018_39_13.
 • Кіно як явище національне // Лариса Брюховецька. Приховані фільми: Українське кіно 1990-х. – Київ: АртЕк, 2003. 384 с.: 27-34.
 • Корнієнко І. С. Про кіномистецтво. –Т. 1–2. – Київ, 1985.
 • Кот С. Битва за український кінематограф: документи, пов’язані з діяльністю Олександра Довженка під час Другої світової війни // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін. – Київ, 2018 р. – Вип. 22. – 198 с.
 • Косаківська Л., АвраменкоВ. – Іван Кавалерідзе: «кінодуель» через океан // Кіно-Театр, ч. 4, 2003.
 • Книш М. М. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) : навчальний посібник / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І.В. Ванда. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 372 с.
 • Мусієнко О. Обґрунтування нового погляду на історію кіно України // Мист. обрії’2000: Альм. Київ, 2002;
 • Брюховецька Л. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. – Київ, 2003.
 • Нариси історії кіномистецтва України. – Київ, 2006.
 • Кузіна Н., Ховайба Х. Українське кіномистецтво і тоталітаризм (друга половина 1960-х – 1980-ті роки) // Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia. 2013 с. 273–285
 • Ровенчак І. І. Географічне країнознавство / І. Ровенчак, О. Мамчур. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 112 с.
 • Рутковський О. Український словник екранних медіа. – Київ, 2007.
 • Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: Колективна монографія / Відп. Ред. В. М. Даниленко; ред.-упорядник Н. О. Лаас – Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. – 698 стор.
 • Тримбач С. Олександр Довженко: Загибель богів. Ідентифікація автора в національному часо-просторі. – В., 2007.
 • Тримбач С. В. Кіномистецтво. – Режим доступу: https://esu.com.ua/ search_articles.php?id=6942.
 • 100 фільмів українського кіно. – Київ, 1996.
 • Film Sound History. – Режим доступу: http://www.filmsound.org/film-sound-history.

Допоміжна:

 • Загін Кіноманів. – Режим доступу: https://www.youtube.com/channel/ UCig7t6LFOjS2fKkhjbVLpjw.
 • Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Режим доступу: https://molodist.com/about.
 • Кіноколо. Часопис. Режим доступу: https://www.kinokolo.ua.
 • Кіно-Театр. Мистецький журнал. Режим доступу: https://ktm.ukma.edu.ua/index.php/ktm
 • Національний центр Олександра Довженка. Режим доступу: https://dovzhenkocentre.org.
 • Одеський міжнародний кінофестиваль. Режим доступу: https://oiff.com.ua.
 • Geek Journal. Режим доступу: https://www.youtube.com/ channel/ UC0vnG5218gR_SRvWjl6D4fA

Силабус: Всесвіт кіно. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус