Влах Мирослава Романівна

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Електронна пошта: Myroslava.Vlakh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Наукові інтереси

 • Історія географічної науки;
 • теорія і методологія географічної науки;
 • економіко- і соціально-географічна термінологія;
 • географічне термінознавство;
 • демогеографія;
 • територіальне агропромислове комплексування;
 • географічне словникарство.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народилась 19 травня 1957 р. у м. Ходорові Жидачівського району Львівської області. Після закінчення у 1974 р. Ходорівської СШ №1 вступила на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1979 р., отримавши кваліфікацію “Географ. Викладач”.

З 1979 р. працює на кафедрі економічної і соціальної географії, до 1990 р. — на посаді старшого лаборанта, у 1990—1991 рр. — асистента, з 1991 р. — доцента кафедри. З 1991 по 2000 рр. — заступник декана географічного факультету, з 1991 р.  по 2000 р. — секретар вченої ради географічного факультету. У 1982—1986 рр. навчалась у заочній аспірантурі Львівського  державного університету (наукові керівники — проф. О. Ващенко, проф. О. Шаблій). Тема кандидатської дисертації “Проблеми вдосконалення виробничо-економічних зв’язків АПК Закарпатської області” (захист 9 квітня 1990 р.). Затверджено тему докторської дисертації “Вербальна мова суспільної географії: проблеми становлення і розвитку”.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін зі спеціальностей 106 Географія,  014 Середня освіта (географія) та 103 Науки про Землю (географія): «Історія географії», «Історія географічної науки», «Теорія і методологія географічної науки», «Проблеми географії науки і освіти в Україні і світі»,  «Соціальна географія», «Економіко- і соціально-географічна термінологія». З цих дисциплін підготовлено навчальні програми та силабуси. Науковий керівник курсових, дипломних,  маґістерських робіт, навчальної й виробничої практик студентів факультету.

Підготувала трьох кандидатів географічних наук (С. Пенюк, В. Поручинський, Т. Кравець).

Автор 200 наукових публікацій, зокрема 1 монографії, 1 словника-довідника з географії населення, 16 навчальних посібників, 105 наукових статей

Список праць

Проекти

 • 2023 р. спільний дослідницький проєкт Географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) і Географічного інституту Тюбінгенського університету Еберхарда Карла (Німеччина) на тему “Воєнні біженці в Україні — виклики для громад і суспільства” як частина програми співпраці “Підтримка демократії в Україні”, Німецька Академічна Програма Обмінів (DAAD). Координатор проєкту – Prof. Dr. Sebastian Kinder (Географічний інститут, Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, Німеччина).
 • 2023–2025 рр. «Суспільно-географічні проблеми розвитку Західного регіону України у поствоєнний період». Державний реєстраційний номер
  0123U102141, дата реєстрації: 05.04.2023 р.; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка; науковий керівник теми – проф. Іван Ровенчак.
 • 2022 р. Українсько-німецький воркшоп у Тюбінґені (Тюбінґенський університет, м. Тюбінґен, Німеччина) у рамках DAAD-програми «Схід-Захід-Діалог 2021» (2022). Співорганізатори: кафедра економічної і соціальної географії (Львівський університет), Prof. Dr. Sebastian Kinder (Географічний інститут, Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, Німеччина).
 • Закордонне стажування в Інституті географії Університету ім. Карла Ебергарда (м. Тюбінґен, Німеччина) з 1 червня 2022 року по 1 липня 2022 року під керівництвом доктора наук, професора Себастьяна Кіндера в рамках програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD) «East-West Dialogue 2021». Загальний обсяг – 6 кредитів ECTS (180 годин).
 • 2020–2022 рр. «Теоретичні і методичні основи створення «Військово-політичного атласу України». Державний реєстраційний номер 0120U102549; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка; науковий керівник теми – проф. О.І. Шаблій
 • 2019 р. Наукове стажування. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. З 20 лютого 2019 р. до 20 березня 2019 р. Наказ № 40-р від 11.02.2019 р. Довідка № 136 від 20.03.2019 р. Тема: «Удосконалення і систематизація суспільно-географічної термінології».
 • 2017–2019 рр. «Людський і природний потенціал західноукраїнського прикордоння як чинник національної безпеки». Реєстраційний номер 0117U001400; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка.
 • 2014–2016 рр. «Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського регіону у руслі євроінтеграції та східного партнерства». Реєстраційний номер 0114U004138; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка.
 • 2014 р. Наукове стажування у березні–квітні 2014 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів).
 • 2012–2014 рр. «Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння». Реєстраційний номер 0111U008013; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!