БОРСУК Юрій Володимирович

Посада: старший лаборант кафедри економічної і соціальної географії, аспірант кафедри економічної і соціальної географії

Електронна пошта: Yurii.Borsuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • географія транспорту;
 • географія туризму;
 • економічна географія.

Публікації

 • Кузик С., Борсук Ю. Суспільно-географічні аспекти формування агротуристичних кластерів (на прикладі Львівської області) / С. П. Кузик, Ю. В. Борсук // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 року). – Львів: Простір-М, 2021. – С. 225–239.
 • Борсук Ю. Економіко-географічна характеристика приміського залізничного транспорту в умовах збитковості (на прикладі Львівської області) / Ю. В. Борсук // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27 червня 2020 року). – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. – С. 34–40.
 • Кузик С., Борсук Ю. Соціально-економічні передумови функціонування приміського залізничного транспорту (на прикладі Львівської області) / С. П. Кузик, Ю. В. Борсук // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2020. – Вип. 3 (82). – С. 76–84.
 • Кузик С., Борсук Ю. Формування приміських залізничних перевезень у Західному регіоні України / С. П. Кузик, Ю. В. Борсук // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2020. – Вип. 5. – С. 51–55.
 • Кузик С., Кузик П., Борсук Ю. Транспортне забезпечення Львова та його значення у розвитку міжнародного туризму / С. П. Кузик, П. С. Кузик, Ю. В. Борсук // Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні» 16 травня 2019 року. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – С. 229–236.
 • Кузик С., Борсук Ю. Значення транспорту Львова у розвитку міжнародного туризму / С. П. Кузик, Ю. В. Борсук // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 16–17 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТНПУ, 2019. – С. 310–313.
 • Борсук Ю. Суспільно-географічні проблеми транспортного сполучення у зоні тяжіння великих та середніх міст (на прикладі Львівської області) / Ю. В. Борсук // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: матеріали ХХ-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Львів, 15–17 травня 2019 р.). – Львів: Простір-М, 2019. – С. 67–71
 • Кузик С., Борсук Ю. Епістолярна спадщина визначних осіб як документальне джерело відтворення їхніх географічних мандрівок / С. П. Кузик, Ю. В. Борсук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матер. ХІІІ Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 27–29 вересня 2019 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 294–297.
 • Кузик С., Борсук Ю. Практичне використання геологістики в транспортній галузі Західного регіону України / С. П. Кузик, Ю. В. Борсук // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2018. – Вип. 52. – С. 152–162.
 • Кузик С., Кузик П., Борсук Ю. Актуальні тенденції розвитку міжнародного туризму / С. П. Кузик, П. С. Кузик, Ю. В. Борсук // Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму» 10 травня 2018 року. – Львів: ЛІЕТ, 2018. – С. 324–334.
 • Кузик С., Борсук Ю. Економічна ефективність використання залізничних пасажирських маршрутів Західного регіону України / С. П. Кузик, Ю. В. Борсук //
 • Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2017. – Вип. 36. – С. 99–105.

Біографія

Народився 19 вересня 1996 року в селі Семенівка Пустомитівського району Львівської області. З вересня 2003 року до червня 2014 року навчався у Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, де одержав атестат про середню освіту.

У серпні 2014 року вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет. Закінчив навчання у грудні 2019 року, отримавши диплом магістра за спеціальністю Середня освіта (географія). Протягом навчання у магістратурі працював старшим лаборантом кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 12 вересня 2020 року прийнятий на перший курс денної форми аспірантури за спеціальністю 103 Науки про Землю (економічна і соціальна географія). Від 23 квітня 2021 року перебуває на посаді старшого лаборанта кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сертифікати

 • німецько-український «moving seminar» 2019 «Україна – Зміна і динаміка: Львів, Одеса та Київ» з попереднім підготовчим семінаром у Байройті (Німеччина).