Геокультура і геосвіта України

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648професор Ровенчак І. І.ГРО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГРО-31сКотик Л. І.

Опис курсу

Мета: оволодіти теоретичними та методичними основами розуміння геокультурних та геосвітніх явищ і процесів, набуття практичних навичок застосування знань геокультури і геосвіти України.
Завдання: засвоїти зміст геокультурних та геосвітних понять; проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід геокультурних та геосвітніх досліджень; освоїти механізми впливу геокультурного та геосвітнього положення України у системі європейських цінностей.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: головні теоретичні положення геокультури та геосвіти; сутність головних наукових підходів у геокультурних і геосвітніх дослідженнях; головні проблеми прояву геокуьтуних та геоосвітніх явищ і процесів; форми прояву дії геокультурного і геосвітнього положення стосовно України;
вміти: оцінювати значимість геокуьтуних та геоосвітніх передумов; визначати пріоритетні геокультурні та геосвітні чинники розвитку; розробляти геокультурні та геоосвітні виміри розвитку окремих регіонів України; прогнозувати конкретні наслідки прояву геокультуних та геоосвітніх явищ в Україні.

Рекомендована література

  • Стецький В. В. Географія науки і освіти – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 163с.
  • Стецький В.В. Територіальні освітні системи України К., 2008. – 163с.

Допоміжна:

  • Кисельов Ю. О. Основи теософії: проблеми теорії та методології . – Луганськ, ЛНУ, 2011. – 208 с.
  • Культурологія: енциклопедичний словник / ред. В. Мельника. – Львів, 2013.
  • Мельниченко Т. Ю. Суспільно-географічні основи вивчення територіальної організації освіти / Т. Мельниченко. – К. : Ніка_Центр, 2001.
  • Шаблій О. І. Геопоетика Тараса Шевченка // Історія української географії. – Тернопіль, 2014. – Вип. 29-30.
  • Шаблій О. І. Суспільна географія / О. І. Шаблій. –У трьох книгах. – Кн. 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
  • Шевчук Л. Т. Соціальна географія / Л. Шевчук. – К. Знання, 2007. – 340 с.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА

Силабус:

Завантажити силабус