Геокультура і геосвіта України (014 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Ровенчак І. І.ГРО-31с, ГРО-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРО-31сКотик Л. І.
ГРО-32сКотик Л. І.

Опис курсу

Мета: оволодіти теоретичними та методичними основами розуміння геокультурних та геосвітніх явищ і процесів, набуття практичних навичок застосування знань геокультури і геосвіти України.
Завдання: засвоїти зміст геокультурних та геосвітних понять; проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід геокультурних та геосвітніх досліджень; освоїти механізми впливу геокультурного та геосвітнього положення України у системі європейських цінностей.
Після завершення цього курсу студент
знатиме:

 • сутність понять: культура, освіта, середня освіта, релігія, світова релігія, географія, суспільна географія, географія культури, географія освіти, геокультура, геоосвіта, національна територія, національна культура, районування, район, етнографічно-географічне районування, етнографічно-географічний макрорегіон, геокультурне районування, інфраструктура, культурна інфраструктура, освітня інфраструктура, мультикультуралізм, мультиетнічність, мультире-лігійність, крос-культурна інновація;
 • підходи до здійснення етнографічно-географічного і геокультурного, релігійного районування України;
 • характерні геокультурні риси етнографічно-географічних макрорегіонів, регіонів, субрегіонів України;
 • просторові відмінності релігійної ситуації в Україні;
 • просторові відмінності мовної ситуації в Україні;
 • відмінності освітнього простору держави;
 • особливості розвитку освітньої інфраструктури держави;
 • змістове наповнення навчальних підручників з географії для загальноосвітніх навчальних закладів з тем географії культури та освіти України;

вмітиме:

 • пояснити втрати культури та освіти України у результаті російсько-української війни;
 • розкрити зміст культурного та інформаційного геноциду українства з боку росії на початку ХХІ ст.;
 • аналізувати сформовану структуру етнографічно-географічного районування України;
 • застосовувати картографічні методи для показу просторових відмінностей розвитку культури й освіти;
 • використовувати методи анкетування для отримання первинної інформації на предмет геокультурних і геоосвітніх особливостей розвитку території дослідження;
 • застосовувати метод ментальних карт при вивчення географії культури і освіти України в середній школі;

володітиме:

 • вмінням інтегрувати теоретико-прикладні знання з курсу у процес навчання географії у середній школі;
 • навиками виконання презентації у середовищі PowerPoint з тематики геокультури і геоосвіти України;
 • майстерністю ведення дискусії/диспуту на предмет географії культури і освіти України;
 • вмінням організації науково-дослідницької роботи та написання освітніх учнівських проєктів, науково-дослідницьких робіт за тематикою географії культури та освіти території навчання учнів.

Рекомендована література

Основна

Допоміжна:

Електронні ресурси

Силабус: Силабус: Геокультура і геосвіта України. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус