Котик Любов Іванівна

Посада: заступник декана географічного факультету з навчально-методичної роботи, асистент кафедри економічної і соціальної географії

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: Liubov.Kotyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • трансформація господарського комплексу;
  • соціальна географія;
  • глобальні проблеми людства, глобалістика;
  • географія міжнародних організацій.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

Біографія

  • Народилася 16 липня 1979 р. У 1996 р. закінчила Калуську гімназію, поступила на перший курс географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Закінчила навчання у 2001 р. з відзнакою за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”, паралельно отримавши сертифікат перекладача-референта англійської мови. Цього ж року закінчила Харківський заочний економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”. З 2001–2004 рр. навчалася в стаціонарній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”. Підготувала кандидатську дисертацію на тему: “Суспільно-географічні проблеми трансформації господарського комплексу реґіону (на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій).  З 2004 р. асистент кафедри економічної і соціальної географії.

Проекти

2012—2014 рр. «Суспільно-географічні проблеми західно-українського прикордоння». Реєстраційний номер 0111U008013; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка;

2012 р. науково-освітній проект «Міжнародна релігієзнавча школа «Географія релігії: релігійна карта світу і простір сакрального»» (координатори: УКУ (м. Львів) НПУ ім. М. Драгоманова (м. Київ));

2010 р. освітній проект «Вчимося бізнесу» у рамках реалізації Львівською міською радою заходів Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2009—2010 рр.;

2009 р. стажування на базі Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів).

Методичні матеріали

Білецький М. І. Ванда І. В., Котик Л. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с. Підп. до

Білецький М. І. Розміщення продуктивних сил : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. ‒ 156 с.

Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!