Ровенчак Іван Ілліч

Посада: професор кафедри економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-61

Електронна пошта: Ivan.Rovenchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Географія культури;
  • політична географія;
  • географічне країнознавство;
  • історія географії та картографії;
  • географічна картографія.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народився 26 червня 1958 р. у м. Долині Івано-Франківської області. Закінчив Долинську середню школу № 2 (1975 р.). У 1984 р. закінчив географічний факультет ЛДУ ім. І. Франка. Впродовж 1984–2011 рр. працював у цьому ж університеті на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, асистента, доцента. Кандидатська дисертація “Картографування регіонального народногосподарського комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)” (наукові керівники – Л. Г. Руденко і О. І. Шаблій). Докторська дисертація “Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження” (науковий консультант – О.  І. Шаблій, 2010 р.). З 2011 р. професор кафедри економічної і соціальної географії.

Голова комісії з захисту наукових пріоритетів географічного факультету, член Вченої ради географічного факультету, член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія географічна”, заступник голови Географічної комісії Наукового товариства імені Шевченка.

Проекти

  • 2023 р. спільний дослідницький проєкт Географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) і Географічного інституту Тюбінгенського університету Еберхарда Карла (Німеччина) на тему “Воєнні біженці в Україні — виклики для громад і суспільства” як частина програми співпраці “Підтримка демократії в Україні”, Німецька Академічна Програма Обмінів (DAAD). Координатор проєкту – Prof. Dr. Sebastian Kinder (Географічний інститут, Тюбінгенський університет Еберхарда Карла, Німеччина).
  • 2023-2025 рр. «Суспільно-географічні проблеми розвитку Західного регіону України у поствоєнний період». Державний реєстраційний номер 0123U102141, дата реєстрації: 05.04.2023 р.; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка; науковий керівник теми – проф. Іван Ровенчак.
  • Стажування у Вроцлавському (Польща) університету, 2003 р.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!