Ровенчак Іван Ілліч

Посада: професор кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-61

Електронна пошта: Ivan.Rovenchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Географія культури,
 • політична географія,
 • географія транспорту,
 • географія країнознавства,
 • історія географії та картографії,
 • географічна картографія.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Ровенчак І. І. Деякі питання геокультури та геополітики Криму / І. І. Ровенчак // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: зб. наук. праць. – Київ: Інститут географії НАН України, 2018. – С. 38−39.
 • Ровенчак І. І. Географія зовнішньоекономічних зв’язків України та країн Європейського Союзу / І. І. Ровенчак, І. Лещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2018. − № 1 (випуск 44). − С. 45−51.
 • Ровенчак І. І. Лемківщина. Мапа-путівник. М 1:400 000 / І. І. Ровенчак [наук. ред.]. – Львів, 2018.
 • Ровенчак І. Особливості та структура видання «Атлас Української Повстанської Армії» / І. Ровенчак, В. Грицеляк, І. Дикий // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 16–19.
 • Ровенчак І. І. Географія релігії у працях академіка Степана Рудницького / І. І. Ровенчак, О. І. Тимчук // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2017. – Ч. 36. – С. 32−36
 • Rovenchak I. Geo-cultural research of religious education in Western Ukraine borderland / I. Rovenchak, Stetskyi, O. Tymchuk // Socio-Economic Issues of Ukrainian West Borderland: journal of Geography, Politics and Society / [еd. Shabliy O.]. – Uniwersytet Gdański, 2017. – P. 64–72.
 • Rowenczak I. Prace kartograficzne Stefana Rudnichiego oraz związhi ich autora z geografią i kartografią polską / I. Rowenczak, L. Ciuciura // Polish Cartographical Review. – Warszawa, 2017. – T. 2. – № – S. 73–83.
 • Ровенчак І. І. Український Крим. М 1:1 250 000 / Наук. ред. – Львів: Карти і Атласи, 2017.
 • Ровенчак І. І. Географічна комісія / І. І. Ровенчак // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Київ–Львів–Тернопіль, 2016. – Т. 3. – С. 542–545.
 • Україна. Донбас. М 1 : 1 500 000. – Львів, 2015.
 • Атлас історії української державності / Співголова ред. кол. – Львів : Карти і Атласи, 2013.
 • Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.
 • Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження. – Львів, 2008.
 • Економічна і соціальна географія світу / За ред. С. Кузика. – Львів, 2002, 2005 (у співавторстві).
 • Лемківщина. М 1 : 275 000. – Львів, 2002.
 • Економічна і соціальна географія Россії. Текст лекцій. – Львів, 2000.

Біографія

Народився 26 червня 1958 р. у м. Долині Івано-Франківської області. Закінчив Долинську середню школу № 2 (1975 р.). У 1984 р. закінчив географічний факультет ЛДУ ім. І. Франка. Впродовж 1984–2011 рр. працював у цьому ж університеті на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, асистента, доцента. Кандидатська дисертація “Картографування регіонального народногосподарського комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)” (наукові керівники – Л. Г. Руденко і О. І. Шаблій). Докторська дисертація “Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження” (науковий консультант – О.  І. Шаблій, 2010 р.). З 2011 р. професор кафедри економічної і соціальної географії.

Проекти

Стажування у Вроцлавському (Польща) університету, 2003 р.

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!