Навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”

 • Про підрозділ
 • Співробітники
 • Дослідження

Навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування” діє при кафедрі Економічної і соціальної географії.  Вона організована наказом ректора ЛНУ ім. І. Франка від 26 грудня 2011 р. (Наказ ректора № 01 від 4 січня 2012 р.).

Штат лабораторії – чотири працівники, в т.ч. завідувач (М. Хоминець) і чотири інженери (М. Г. Пелех, Н. Б. Скабара (відпустка по догляду за дитиною).

Від часу створення лабораторії її завідувачами були Т. М. Кравець, Г.В. Смалійчук.

Співробітники

завідувач (сумісник)ХОМИНЕЦЬ Марія Михайлівназавідувач (сумісник)

Дослідження

 1. Навчальна лабораторія „Комплексного атласного картографування” (далі – Лабораторія) є підрозділом кафедри економічної і соціальної географії, головне завдання якого сприяти організаційному, методичному і матеріально-технічному забезпеченню сучасного рівня викладання кафедральних дисциплін, надавати практичну допомогу студентам і професорсько-викладацькому складу у виконанні їх навчальної і наукової роботи.
 2. Лабораторія створюється і ліквідується за поданням кафедри і деканату наказом ректора.
 3. Діяльність Лабораторії регламентується Статутом Університету і цим Положенням, яке затверджується в установленому порядку.
 4. Лабораторія підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
 5. Керівник Лабораторії взаємодіє з методистом факультету і навчально-методичним відділом у питаннях організації навчального процесу.
 6. Лабораторія працює за планом, що складається на рік і затверджується завідувачем кафедри до 1 вересня поточного року, щорічно звітує про свою роботу перед кафедрою і навчально-методичним відділом Університету.
 7. Лабораторія утримується за рахунок державного бюджету. Він може додатково фінансуватись також за рахунок позабюджетних надходжень.
 8. У 2012 р. вийшла друком багатолітня праця лабораторії «Львів: комплексний атлас» за проектом і редакцією проф. О. І. Шаблія.