Навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”

  • Про підрозділ
  • Співробітники
  • Дослідження

Навчальна лабораторія „Комплексного атласного картографування” (далі – Лабораторія) є підрозділом кафедри економічної і соціальної географії, головне завдання якого сприяти організаційному, методичному і матеріально-технічному забезпеченню сучасного рівня викладання кафедральних дисциплін, надавати практичну допомогу студентам і професорсько-викладацькому складу у виконанні їх навчальної і наукової роботи.  Вона організована наказом ректора ЛНУ ім. І. Франка від 26 грудня 2011 р. (Наказ ректора № 01 від 4 січня 2012 р.).

  • Лабораторія створюється і ліквідується за поданням кафедри і деканату наказом ректора.
  • Діяльність Лабораторії регламентується Статутом Університету і Положенням, яке затверджується в установленому порядку.
  • Лабораторія підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
  • Керівник Лабораторії взаємодіє з методистом факультету і навчально-методичним відділом у питаннях організації навчального процесу.
  • Лабораторія працює за планом, що складається на рік і затверджується завідувачем кафедри до 1 вересня поточного року, щорічно звітує про свою роботу перед кафедрою і навчально-методичним відділом Університету.
  • Лабораторія утримується за рахунок державного бюджету. Він може додатково фінансуватись також за рахунок позабюджетних надходжень.

Штат лабораторії – чотири працівники, в т.ч. завідувач (М. Хоминець) і чотири інженери (М. Г. Пелех, Н. Б. Скабара (відпустка по догляду за дитиною).

Від часу створення лабораторії її завідувачами були Т. М. Кравець, Г.В. Смалійчук.

Співробітники

завідувачХОМИНЕЦЬ Марія Михайлівназавідувач
інженер 1 категоріїПЕЛЕХ Марія Григорівнаінженер 1 категорії
інженерСКАБАРА Наталія Богданівнаінженер

Дослідження

У 2012 р. вийшла друком багатолітня праця лабораторії «Львів: комплексний атлас» за проектом і редакцією проф. О. І. Шаблія.