Лабораторія готельної та ресторанної справи

 • Про підрозділ
 • Співробітники

При кафедрі туризму у 2018 році була створена навчальна лабораторія «Готельної та ресторанної справи».
Головною метою лабораторії є досягнення якісної підготовки та оволодіння студентами кафедри туризму сучасними методами, формами організації, технологіями, що використовуються у діяльності підприємств готельного та ресторанного профілю. Формування у студентів професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.
Основними завданнями навчальної лабораторії є:

 • сприяння підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців готельного та ресторанного профілю завдяки реалізації практичної складової змісту навчання;
 • проведення лабораторних, практичних занять з дисциплін «Основи готельного і ресторанного господарства», «Інфраструктура готельно-ресторанного господарства», «Технологія продукції і сервісу ресторанного господарства», «Управління якістю продуктів та послуг у готельно-ресторанному господарстві», «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства», «Устаткування закладів готельного господарства», «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Барна справа та організація роботи сомельє» на високому науковому, методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями;
 • організація позааудиторної, самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів;
 • проведення тренінгів з питань впровадження та застосування інноваційних технологій в сфері гостинності;
 • сприяння роботи наукових студентських груп, гуртків, секцій тощо, що діють на географічному факультеті;
 • ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку світового готельного та ресторанного господарства шляхом проведення семінарів та тренінгів;
 • сприяння підвищення якості підготовки фахівців завдяки реалізації практичної і творчої складових змісту навчання;
 • створення належних та ефективних умов на сучасному науково-технічному рівні для проходження стажування працівників інших навчальних закладів;
 • проведення конференцій на факультеті;
 • проведення навчальних та виробничих практик на базі лабораторії;
 • забезпечення співпраці Університету і громадських організацій м. Львова та Львівської області, які спеціалізуються у сфері туризму та краєзнавства;
 • висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності лабораторії у засобах інформації.

Співробітники

старший лаборантЖУК (ЛЕСИК) Ірина Йосипівнастарший лаборант