Лесик Ірина Йосипівна

Посада: асистент кафедри туризму

Публікації

Статті та матеріали конференцій

Лесик І.Й. Готельна індустрія як невід’ємна складова туризму/Лесик І.Й. Матеріали XIIIМіжнародної наукової конференції. Географія, економіка і туризм: та міжнародний досвід.–Львів 2019. с. 266-267.

Паньків Н.М., Лесик І.Й. Порівняльна характеристика сучасного стану готельних підприємств в розрізі адміністративних районів Львівської області. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.2018. Випуск 45. С. 339-345.

Паньків Н.М., Лесик І.Й. Територіальна диференціація туристичного-ресурсного потенціалу як чинника внутрішнього туризму Львівської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП « Тайп». – №1 9 випуск 46). – 2019. – 182– 188с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!