Жук (Лесик) Ірина Йосипівна

Посада: старший лаборант Лабораторія готельної та ресторанної справи

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Готельно-ресторанний бізнес;
 • Конкурентоспроможність готельних господарств та їхня роль в економіці України та світу;
 • Релігійний туризм;
 • Історична спадщина м. Львова.

Публікації

 • Паньків Н.М., Лесик І.Й. Територіальна диференціація туристичного-ресурсного потенціалу як чинника внутрішнього туризму Львівської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП « Тайп». – №1 9 випуск 46). – 2019. – 182–188с.
 • Лесик І.Й. Готельна індустрія як невід’ємна складова туризму/Лесик І.Й. Матеріали XIII Міжнародної наукової конференції. Географія, економіка і туризм: та міжнародний досвід. – Львів 2019. с. 266-267.
 • Паньків Н.М., Лесик І.Й. Порівняльна характеристика сучасного стану готельних підприємств в розрізі адміністративних районів Львівської області. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.2018. Випуск 45. С. 339-345
 • Лесик І.Й. Особливості та розвиток еко- готелів в місті Львові / І.Лесик / Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції « Урбаністика міста та урбаністика»- Київ, 2018. – С.142-144.
 • Мальська М., Лесик І., Безручко Л. Використання новітніх технологій в готельному господарстві / М. Мальська, І. Лесик, Л. Безручко. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesne formy turystyki i rekreacji”. – Lublin, 2018. S. 33.
 • Безручко Л.С.,Незюлик О.Я., Лесик І.Й. Особливості розвитку  готельних ланцюгів світу/ Матеріали  XІІ Міжнародної наукової конференції  присвяченої 15-річчю кафедри туризму « Географія. економіка і туризм: національний і міжнародний досвід» Львів – Верхнє- Синьовидне  12-14 жовтня 2018р. – С. 25-30.
 • Лесик І.Й. Особливості готельного господарства у місті Львові та Львівській області. / І.Лесик / Матеріали  XІІ Міжнародної наукової конференції  присвяченої 15-річчю кафедри туризму « Географія. економіка і туризм: національний і міжнародний досвід» Львів – Верхнє- Синьовидне  12-14 жовтня 2018р. – С. 189-192.
 • Лесик І.Й. Оптимізація створення костелів міста Львова /І. Лесик /Матеріали  IV  Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика» – Полтава, 2017. – С.49-51.
 • Мальська М.П.,Бордун О.Ю.,Лесик І.Й. Туристично-рекреаційна оцінка дерев’яної церкви Святої Трійці міста Львова / Мальська М.П.,Бордун О.Ю.,Лесик І.Й./Науковий збірник Географія та Туризм випуск 41. Київ,2017. – С.92-100.
 • Лесик І.Й. Оптимізація створення хостелів міста Львова /І. Лесик /Матеріали  IV  Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика» – Полтава, 2017. – С.49-51.
 • Лесик І.Й. Сучасний стан та розвиток SPA- готелів у місті Львові / І. Лесик / Матеріали  VIII міжнародної науково-практичної конференції «  Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети» Харків, 2017 – С.125-126.

Біографія

Народилася 25 вересня 1994 р. в с. Грушів Дрогобицького району Львівської області. З 2000 р. по 2011 р. навчалася в Грушівській середній школі №1. У 2011 р. вступила до Львівського національного університету ім. І.Франка географічний факультет, кафедра туризму на спеціальність «Туризм» закінчила у 2016 р. і здобула спеціальність  «Спеціаліст з туризмознавства». З 2016 р. по 2020 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри туризму. У 2020 р. працюю на посаді старшого лаборанта «Навчальна лабораторія готельної та ресторанної справи»,в цьому ж році почала працювати асистентом ( сумісником) на кафедрі туризму. З 2017 р. навчаюся в аспірантурі Львівського національного університету імені І.Франка, економічний факультет, кафедра економіки підприємства. На даний час перебуваю в декретній відпустці.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!