Лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі

  • Про підрозділ
  • Співробітники

kab_metod

Лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі створена як структурний підрозділ університету при кафедрі географії України у 2017 році.

Лабораторія є центром навчально-методичної допомоги студентам в опануванні навчальних дисциплін, що пов’язані з педагогічною складовою підготовки вчителя географії та економіки у школі, проведенням педагогічних та асистентських практик, а також поширенням географо-педагогічних знань серед студентів та викладачів географічного факультету та інших структурних підрозділів Університету.

Основні завдання Лабораторії:

– створення сприятливих умов для удосконалення професійної майстерності студентів – майбутніх вчителів географії та економіки, розвитку творчої ініціативи у них;

– виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду навчання географії й економіці у школі та вищих навчальних закладах, з метою впровадження його в університеті у процесі підготовки вчителів географії та економіки;

– інформування викладачів географічного факультету, інших структурних підрозділів Університету про нормативні документи в галузі географічної освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні;

– вивчення потреб у фахівцях з географічної освіти, надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, в т. ч. у періоди підготовки їх до атестації, забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив викладачами географічного факультету та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше;

– створення фондів, пов’язаних з навчанням географії та економіки в школі, нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності та інших матеріалів з досвіду роботи педагогів в процесі підготовки фахівців;

– в межах своєї компетенції забезпечення організації заходів з виконання нормативно-правових актів чинного законодавства відповідно до напрямків діяльності структурного підрозділу та здійснення контролю за їх реалізацією;

Лабораторія відповідно до покладених на неї основних завдань здійснює такі функції:

– сприяння студентам в опануванні навчальних дисциплін, пов’язаних з методикою навчання географії та економіки

– врахування перспектив розвитку географічної освіти в навчальній діяльності Університету;

– організація взаємодії із загальноосвітніми навчальними закладами з метою проведення педагогічних практик у процесі підготовки вчителів географії та економіки.

– використання у діяльності Університету сучасних педагогічних досягнень, інноваційних технологій в географічній освіті ;

– забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є структурний підрозділ.

Співробітники

(сумісник)ЗУБИК Андрій Ігорович (сумісник)