Лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі

 • Про підрозділ
 • Співробітники
 • Дослідження

kab_metod

Лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі створена як структурний підрозділ університету при кафедрі географії України у 2017 році.

Лабораторія є центром навчально-методичної допомоги студентам в опануванні навчальних дисциплін, що пов’язані з педагогічною складовою підготовки вчителя географії та економіки у школі, проведенням педагогічних та асистентських практик, а також поширенням географо-педагогічних знань серед студентів та викладачів географічного факультету та інших структурних підрозділів Університету.

 

Основні завдання Лабораторії:

 • створення сприятливих умов для удосконалення професійної майстерності студентів – майбутніх вчителів географії та економіки, розвитку творчої ініціативи у них;
 • виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду навчання географії й економіці у школі та вищих навчальних закладах, з метою впровадження його в університеті у процесі підготовки вчителів географії та економіки;
 • інформування викладачів географічного факультету, інших структурних підрозділів Університету про нормативні документи в галузі географічної освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні;
 • вивчення потреб у фахівцях з географічної освіти, надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, в т. ч. у періоди підготовки їх до атестації, забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив викладачами географічного факультету та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше;
 • створення фондів, пов’язаних з навчанням географії та економіки в школі, нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності та інших матеріалів з досвіду роботи педагогів в процесі підготовки фахівців;
 • в межах своєї компетенції забезпечення організації заходів з виконання нормативно-правових актів чинного законодавства відповідно до напрямків діяльності структурного підрозділу та здійснення контролю за їх реалізацією;

Лабораторія відповідно до покладених на неї основних завдань здійснює такі функції:

 • сприяння студентам в опануванні навчальних дисциплін, пов’язаних з методикою навчання географії та економіки
 • врахування перспектив розвитку географічної освіти в навчальній діяльності Університету;
 • організація взаємодії із загальноосвітніми навчальними закладами з метою проведення педагогічних практик у процесі підготовки вчителів географії та економіки.
 • використання у діяльності Університету сучасних педагогічних досягнень, інноваційних технологій в географічній освіті ;
 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є структурний підрозділ.

Співробітники

Дослідження

У жовтні 2021 р. лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі провела анонімне опитування студентів та студенток першого курсу, що обрали для навчання ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”.

Метою опитування було встановити, що саме спонукало студентів обрати ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”, їхні очікування щодо програми, побоювання, перші позитивні й негативні враження від навчання тощо.

Результати опитування у pdf форматі 

Кафедра географії України дякує студентам і студенткам першого курсу ОПП «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» за активність під час опитування, за щирі, відверті відповіді, які допоможуть поліпшити освітню програму.