Науково-дослідна лабораторія “Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень” (НДЛ-51)

  • Про підрозділ

Лабораторію засновано в 1990 р. Діяльність лабораторії спрямована на проведення еколого-географічних, геоморфологічних і туристичних досліджень, організацію проходження виробничих практик студентів, залучення до науково-дослідної роботи з тематики лабораторії.
Основні напрями наукових досліджень лабораторії – інженерно-географічні, природоохоронні та туристичні дослідження.
Одною із перших інженерно-геоморфологічних тем, які виконували працівники НДЛ-51 і кафедри, були передпроектні дослідження для реконструкції парків міста Львова, а також оцінка рельєфу районів нової забудови для генерального плану Львова.
Після проголошення незалежності України виконуються численні держбюджетні і госпдоговірні теми в галузі заповідної справи (науковий керівник Я. Кравчук, відповідальний виконавець Ю. Зінько). У 1992-1993 р.р. польсько-українським колективом розроблено проект “Природоохоронна зона Розточчя”, який став переможцем і був відзначений першою премією на Європейському конкурсі Г. Форда у галузі “Охорона довкілля” (Лондон, 1994).
З природно-заповідної проблематики виконувалися і госпдоговірні теми на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів, державних заповідників, національних природних парків, обласних і районних держадміністрацій Львівщини. З 1987 року до 2003 року було виконано дев’ять таких тем, присвячених вивченню природних компонентів і комплексів державного заповідника “Розточчя” для розробки методичних основ ведення заповідної справи.
Одним із головних напрямів госпдоговірних науково-дослідних робіт у 2000-2010 р.р. стала розробка “Проектів організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів національних природних парків”.
Науково-дослідна лабораторія розробила такі проекти для наступних природоохоронних територій:
Яворівського НПП (1999-2001), Ужанського НПП (2003-2005), НПП Гуцульщина (2003-3008), Галицького НПП (2005-2010), ПЗ Медобори (2001-2003).
Науковими керівниками госпдоговірних тем були проф. Я. Кравчук і доц. В. Брусак.
У 2010 році співробітники лабораторії і кафедри взяли участь у розробці “Проекту створення Стільського ландшафтного парку” (координатори Зінько Ю.В. і Кагало О.О., Інститут екології Карпат НАН України).