Лабораторія ландшафтного моніторингу

 • Про підрозділ
 • Співробітники
 • Дослідження

Завідує – Гнатяк І. С.

Лабораторія ландшафтного моніторингу створена на початку 2005 року, однак перші стаціонарні дослідження проводились тут з 1979 року, а режимні – з 2001 року. Згідно з наказом ректора Університету №3343 від  25 листопада 2004 року на лабораторію покладено виконання таких функцій:

 1. проведення режимних моніторингових спостережень за процесами функціонування і динаміки природних територіальних комплексів;
 2. слідкування за метеорологічними, гідрологічними, біотичними і геоморфологічними процесами на метеомайданчиках, гідропостах, фенопостах та дослідницьких трансектах;
 3. спостереження за станом природного середовища за геофізичними, геохімічними і біологічними показниками з метою його оцінки і прогнозу;
 4. розробка теоретичних засад і методики стаціонарних моніторингових досліджень;
 5. опрацювання результатів спостережень, ведення банку даних на традиційних і електронних носіях інформації;
 6. проведення спеціальних досліджень згідно планів наукової роботи стаціонару;
 7. підготовка і виконання наукових проектів, творча співпраця з науково-дослідними установами, зокрема Карпатським національним природним парком та іншими;
 8. забезпечення навчальних і виробничих практик студентів.

 

Співробітники

завідувачГНАТЯК Ігор Степановичзавідувач
інженер 2 категоріїПРОДАНЮК Олег Юрійовичінженер 2 категорії

Дослідження