Лабораторія ландшафтного моніторингу

 • Про підрозділ
 • Співробітники
 • Дослідження

Лабораторія ландшафтного моніторингу створена на початку 2005 року, однак перші стаціонарні дослідження проводились тут з 1979 року, а режимні – з 2001 року. Згідно з наказом ректора Університету №3343 від  25 листопада 2004 року на лабораторію покладено виконання таких функцій:

 • проведення режимних моніторингових спостережень за процесами функціонування і динаміки природних територіальних комплексів;
 • слідкування за метеорологічними, гідрологічними, біотичними і геоморфологічними процесами на метеомайданчиках, гідропостах, фенопостах та дослідницьких трансектах;
 • спостереження за станом природного середовища за геофізичними, геохімічними і біологічними показниками з метою його оцінки і прогнозу;
 • розробка теоретичних засад і методики стаціонарних моніторингових досліджень;
 • опрацювання результатів спостережень, ведення банку даних на традиційних і електронних носіях інформації;
 • проведення спеціальних досліджень згідно планів наукової роботи стаціонару;
 • підготовка і виконання наукових проектів, творча співпраця з науково-дослідними установами, зокрема Карпатським національним природним парком та іншими;
 • забезпечення навчальних і виробничих практик студентів.

 

Співробітники

завідувачГНАТЯК Ігор Степановичзавідувач
інженер 2 категоріїПРОДАНЮК Олег Юрійовичінженер 2 категорії
інженерТЕРЛЕЦЬКА Наталія Андріївнаінженер

Дослідження