Гнатяк Ігор Степанович

Посада: завідувач Лабораторії ландшафтного моніторингу

Електронна пошта: ihor.hnatyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рекреаційне перетворення рельєфу Українських Карпат;
 • мала гідроенергетика;
 • геотуризм;
 • краєзнавство;
 • використання сакральних об’єктів в екскурсійній діяльності.

Публікації

 • Гнатяк І. С. Рекомендації щодо регулювання процесів трансформації рельєфу рекреаційних територій / І. С. Гнатяк // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 149 – 159;
 • Гнатяк І. С. Управління пізнавальними маршрутами «Дощового дня» / О. В. Євтушок, О. І. Гнатяк, І. С. Гнатяк  // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 – 28  квітня 2018 року) – Львів: Каменяр, 2018. – С. 112 – 114.
 • Гнатяк І. С. Дослідження морфодинаміки рельєфу рекреаційних територій / І. С. Гнатяк // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – Вип. 3 (87). – С. 116 – 121;
 • Гнатяк І. С. Стан та перспективи дослідження морфодинаміки пішохідного мікрорельєфу в околицях Чорногірського географічного стаціонару / І. С. Гнатяк // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 68 – 70;
 • Гнатяк І. С. Фізико-географічні передумови вітровально-буреломних явищ в околицях Чорногірського географічного стаціонару у вересні 2017 року / І. С. Гнатяк, М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів, М. М. Лаврук, А. В. Мельник // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 103 – 105;
 • Гнатяк І. С. Дослідження мікрорельєфу пішохідних стежок // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (5-7 травня 2016 року) – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С. 162 – 163;
 • Gnatiak I. Monitorowanie mikrowypukłość od szlaków turystycznych Karpackiego Parku Narodowego / I. Gnatiak, J. Zinko // Prądnik. Prace Muz. Szafera. – Ojcow, 2015.  – №25. – S. 159–172.
 • Гнатяк І. С. Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні верхнього Пруту / Дудич В. М., Гнатяк І. С. // Вісник ЛНУ. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, ч. 1. – С. 214–223;
 • Гнатяк І. С., Дудич В. М.Кліматичні передумови розвитку сучасних стихійних процесів у басейні верхнього Пруту // Україна : географія цілей та можливостей. Зб.наук. праць у 4-х тт. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – Т. 3. – С. 42–46.
 • Гнатяк І., Дудич ВРезультатинапівстаціонарнихдослідженьерозійно-акумулятивнихпроцесівуверхів’їбасейнурічкиПрут / І. Гнатяк., В. Дудич // ВченізапискиТаврійськогонаціональногоуніверситетуім. В. І. Вернадського. Серія: Географія. – 2012. – Том.25 (64).№4. – С. 48–56;
 • Гнатяк І. С. Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні верхнього Пруту / Дудич В. М., Гнатяк І. С. //Вісник ЛНУ. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, ч. 1. – С. 214–223;
 • Гнатяк І. С. Дослідження морфодинаміки пішохідного мікрорельєфу в околицях Чорногірського географічного стаціонару // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 288 – 289;
 • Проданюк О. Ю., Гнатяк І. С. Туристичні і рекреаційні можливості околиць хребта Чорногора у зимовий період // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 289 – 290;
 • Зінько Ю. В., Гнатяк І. С. Еколого-географічні проблеми функціонування туристичних шляхів у верхів’ї р. Прут // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 291 – 294;
 • Гнатяк І.С. Рекомендації щодо регулювання процесів трансформації рельєфу рекреаційних територій // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 302 – 307;
 • Гнатяк І. С., Зінько Ю. В. Комунальне господарство // Історія Львова / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Т. 3. – Львів: Центр Європи, 2007. – С. 422 – 424;
 • Гнатяк І.С. Фотофіксація стану гірськолижних трас та пішохідних стежок // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 94 – 98;
 • Gnatiak, O. Koltun, G. Kupec, O. Szewczuk, J. Zinko. Obszary predestynowane do rozwoju sektora turystycznego // Potenzial turystyczny Ukrainy Zachodniej. Rozdzial VII.1. – Warszawa, 2005. – S. 167-182.
 • Szewczuk, I. Gnatiak, G. Kupec, R. Lozynski, W. Poluga, M. Rutynski, J. Zinko. Atrakcyjnosc zasobow turystycznych w rejonach administracyjnych  // Potenzial turystyczny Ukrainy Zachodniej. Rozdzial IV.2. – Warszawa, 2005. – S. 105-110;
 • Гнатяк І. Пішохідний мікрорельєф ЕПС КНПП “Стежка Довбуша” // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: Матеріали міжнародного семінару присвяченого 90-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра Цися (Сколе, 30 вересня – 3 жовтня 2004 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 196 – 202;
 • Гнатяк І. С. Стан та проблеми функціонування гірськолижних трас в природних комплексах Українських Карпат // Наукові записки Тернопільськогодержавногопедагогічногоуніверситету. Сер.: Географія. – Тернопіль. – №2. – Ч. 1 – 2004. – С. 262 – 265.;
 • Гнатяк І. С.Морфодинаміка снігового покриву і поверхні рельєфу на гірськолижних трасах Сколівських Бескид // Наукові записки Тернопільськогодержавногопедагогічногоуніверситету. Сер.: Географія. – Тернопіль. – №3. –2004. – С. 129 – 136.;
 • Гнатяк І., Ковальчук І.Оцінка гідроенергетичних ресурсів басейну р. Опір та можливостей їх використання. // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–20 червня 2003 р.). – Зб. наук. статей. – Львів: Видавничий центр Лв. ЦНТІ, 2003. – С. 115 – 119.;
 • Гнатяк І. С. Виникнення та розвиток рекреаційних територій в Українських Карпатах // Наукові записки Вінницькогодержавногопедагогічногоуніверситету. Сер.: Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 88 – 93.;
 • Гнатяк І., Каднічанський Д. Географічне краєзнавство – основа розвитку внутрішнього туризму міста Львова та його околиць. // Регіональне географічне краєзнавство: Матеріалидругого всеукраїнського семінару з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства присвяченому 125-річчю з дня народження фундатора української національної географії С.Л. Рудницького та 10-річчю з дня заснування кафедри географії України Тернопільсьного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, 11–12 грудня 2002 р.). – Тернопіль. – 2002. – Частина 2. – С. 18 – 23.;
 • Гнатяк І., Каднічанський Д. Географічне краєзнавство – основа розвитку внутрішнього туризму міста Львова та його околиць. // Регіональне географічне краєзнавство: Матеріалидругого всеукраїнського семінару з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства присвяченому 125-річчю з дня народження фундатора української національної географії С.Л. Рудницького та 10-річчю з дня заснування кафедри географії України Тернопільсьного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, 11–12 грудня 2002 р.). – Тернопіль. – 2002. – Частина 2. – С. 18 – 23.;

Біографія

Народився 18 травня 1978 року у місті Львові. У 2000 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З вересня 2000 року працював менеджером ГО «Еколого-географічний фонд». 2001-2004 рр. ¬– аспірант кафедри геоморфології та палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2005-2006 роках – молодший науковий співробітник лабораторії ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару. З листопада 2006 року – завідувач лабораторії ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару. Березень 2016 р. – липень 2016 р. асистент кафедри фізичної географії.

У 1998 році закінчив курси екскурсоводів при Фонді Св. Володимира. З квітня 2002 року – член Правління Львівської обласної організації Національної спілки краєзнавців.

Проекти

Учасник міжнародних проектів: ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра” (1998), “Незалежна інформація про роботу комунального господарства м. Львова” Програми Трансатлантичної Ініціативи США – ЄС сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (2000 – 2001), “Церкви Турківщини” (Карпатський фонд, 2002 – 2003), “Туристичний потенціал Західної України” (за підтримки програми “Польсько-американо-українська Ініціатива про співпрацю” – PAUSI, 2002 – 2003)