Гнатяк Ігор Степанович

Посада: завідувач Лабораторії ландшафтного моніторингу

Електронна пошта: ihor.hnatyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рекреаційне перетворення рельєфу Українських Карпат;
 • мала гідроенергетика;
 • геотуризм;
 • краєзнавство;
 • використання сакральних об’єктів в екскурсійній діяльності.

Публікації

 • Karabiniuk M., Markanych Y., Burianyk O., Hnatiak I., Gostiuk Z. Methodical aspects of geoinformation Analysis of landscape differentiation of modern negative geological and geomorphological processes in natural territorial complexes of the highlands of Chornohora (Ukrainian Carpathians). Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» (December 7-9, 2020. Lviv, Ukraine). Lviv, 2020. Vol. 2020, P.1–5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205709
 • Гнатяк І. С. Рекомендації щодо регулювання процесів трансформації рельєфу рекреаційних територій / І. С. Гнатяк // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 149 – 159;
 • Гнатяк І. С. Управління пізнавальними маршрутами «Дощового дня» / О. В. Євтушок, О. І. Гнатяк, І. С. Гнатяк  // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 – 28  квітня 2018 року) – Львів: Каменяр, 2018. – С. 112 – 114.
 • Гнатяк І. С. Дослідження морфодинаміки рельєфу рекреаційних територій / І. С. Гнатяк // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – Вип. 3 (87). – С. 116 – 121;
 • Гнатяк І. С. Стан та перспективи дослідження морфодинаміки пішохідного мікрорельєфу в околицях Чорногірського географічного стаціонару / І. С. Гнатяк // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 68 – 70;
 • Гнатяк І. С. Фізико-географічні передумови вітровально-буреломних явищ в околицях Чорногірського географічного стаціонару у вересні 2017 року / І. С. Гнатяк, М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів, М. М. Лаврук, А. В. Мельник // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 103 – 105;
 • Гнатяк І. С. Дослідження мікрорельєфу пішохідних стежок // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (5-7 травня 2016 року) – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С. 162 – 163;
 • Gnatiak I. Monitorowanie mikrowypukłość od szlaków turystycznych Karpackiego Parku Narodowego / I. Gnatiak, J. Zinko // Prądnik. Prace Muz. Szafera. – Ojcow, 2015.  – №25. – S. 159–172.
 • Гнатяк І. С. Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні верхнього Пруту / Дудич В. М., Гнатяк І. С. // Вісник ЛНУ. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, ч. 1. – С. 214–223;
 • Гнатяк І. С., Дудич В. М.Кліматичні передумови розвитку сучасних стихійних процесів у басейні верхнього Пруту // Україна : географія цілей та можливостей. Зб.наук. праць у 4-х тт. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – Т. 3. – С. 42–46.
 • Гнатяк І., Дудич ВРезультатинапівстаціонарнихдослідженьерозійно-акумулятивнихпроцесівуверхів’їбасейнурічкиПрут / І. Гнатяк., В. Дудич // ВченізапискиТаврійськогонаціональногоуніверситетуім. В. І. Вернадського. Серія: Географія. – 2012. – Том.25 (64).№4. – С. 48–56;
 • Гнатяк І. С. Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні верхнього Пруту / Дудич В. М., Гнатяк І. С. //Вісник ЛНУ. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, ч. 1. – С. 214–223;
 • Гнатяк І. С. Дослідження морфодинаміки пішохідного мікрорельєфу в околицях Чорногірського географічного стаціонару // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 288 – 289;
 • Проданюк О. Ю., Гнатяк І. С. Туристичні і рекреаційні можливості околиць хребта Чорногора у зимовий період // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 289 – 290;
 • Зінько Ю. В., Гнатяк І. С. Еколого-географічні проблеми функціонування туристичних шляхів у верхів’ї р. Прут // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 291 – 294;
 • Гнатяк І.С. Рекомендації щодо регулювання процесів трансформації рельєфу рекреаційних територій // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 302 – 307;
 • Гнатяк І. С., Зінько Ю. В. Комунальне господарство // Історія Львова / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Т. 3. – Львів: Центр Європи, 2007. – С. 422 – 424;
 • Гнатяк І.С. Фотофіксація стану гірськолижних трас та пішохідних стежок // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 94 – 98;
 • Gnatiak, O. Koltun, G. Kupec, O. Szewczuk, J. Zinko. Obszary predestynowane do rozwoju sektora turystycznego // Potenzial turystyczny Ukrainy Zachodniej. Rozdzial VII.1. – Warszawa, 2005. – S. 167-182.
 • Szewczuk, I. Gnatiak, G. Kupec, R. Lozynski, W. Poluga, M. Rutynski, J. Zinko. Atrakcyjnosc zasobow turystycznych w rejonach administracyjnych  // Potenzial turystyczny Ukrainy Zachodniej. Rozdzial IV.2. – Warszawa, 2005. – S. 105-110;
 • Гнатяк І. Пішохідний мікрорельєф ЕПС КНПП “Стежка Довбуша” // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: Матеріали міжнародного семінару присвяченого 90-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра Цися (Сколе, 30 вересня – 3 жовтня 2004 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 196 – 202;
 • Гнатяк І. С. Стан та проблеми функціонування гірськолижних трас в природних комплексах Українських Карпат // Наукові записки Тернопільськогодержавногопедагогічногоуніверситету. Сер.: Географія. – Тернопіль. – №2. – Ч. 1 – 2004. – С. 262 – 265.;
 • Гнатяк І. С.Морфодинаміка снігового покриву і поверхні рельєфу на гірськолижних трасах Сколівських Бескид // Наукові записки Тернопільськогодержавногопедагогічногоуніверситету. Сер.: Географія. – Тернопіль. – №3. –2004. – С. 129 – 136.;
 • Гнатяк І., Ковальчук І.Оцінка гідроенергетичних ресурсів басейну р. Опір та можливостей їх використання. // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–20 червня 2003 р.). – Зб. наук. статей. – Львів: Видавничий центр Лв. ЦНТІ, 2003. – С. 115 – 119.;
 • Гнатяк І. С. Виникнення та розвиток рекреаційних територій в Українських Карпатах // Наукові записки Вінницькогодержавногопедагогічногоуніверситету. Сер.: Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 88 – 93.;
 • Гнатяк І., Каднічанський Д. Географічне краєзнавство – основа розвитку внутрішнього туризму міста Львова та його околиць. // Регіональне географічне краєзнавство: Матеріалидругого всеукраїнського семінару з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства присвяченому 125-річчю з дня народження фундатора української національної географії С.Л. Рудницького та 10-річчю з дня заснування кафедри географії України Тернопільсьного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, 11–12 грудня 2002 р.). – Тернопіль. – 2002. – Частина 2. – С. 18 – 23.;
 • Гнатяк І., Каднічанський Д. Географічне краєзнавство – основа розвитку внутрішнього туризму міста Львова та його околиць. // Регіональне географічне краєзнавство: Матеріалидругого всеукраїнського семінару з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства присвяченому 125-річчю з дня народження фундатора української національної географії С.Л. Рудницького та 10-річчю з дня заснування кафедри географії України Тернопільсьного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, 11–12 грудня 2002 р.). – Тернопіль. – 2002. – Частина 2. – С. 18 – 23.;

Біографія

Народився 18 травня 1978 року у місті Львові. У 2000 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З вересня 2000 року працював менеджером ГО «Еколого-географічний фонд». 2001-2004 рр. ¬– аспірант кафедри геоморфології та палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2005-2006 роках – молодший науковий співробітник лабораторії ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару. З листопада 2006 року – завідувач лабораторії ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару. Березень 2016 р. – липень 2016 р. асистент кафедри фізичної географії.

У 1998 році закінчив курси екскурсоводів при Фонді Св. Володимира. З квітня 2002 року – член Правління Львівської обласної організації Національної спілки краєзнавців.

Проекти

Учасник міжнародних проектів: ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра” (1998), “Незалежна інформація про роботу комунального господарства м. Львова” Програми Трансатлантичної Ініціативи США – ЄС сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (2000 – 2001), “Церкви Турківщини” (Карпатський фонд, 2002 – 2003), “Туристичний потенціал Західної України” (за підтримки програми “Польсько-американо-українська Ініціатива про співпрацю” – PAUSI, 2002 – 2003)