Навчальна лабораторія “Геоінформаційного моделювання і картографування”

  • Про підрозділ
  • Співробітники

При кафедрі конструктивної географії і картографії у 2001 р. створено навчальну лабораторію геоінформаційного моделювання і картографування. Головною метою лабораторії є навчання студентів-екологів “азів” використання геоінформаційних технологій, дистанційного зондування Землі, складання екологічних карт за допомогою комп’ютеризованих систем.
Серед ГІС-програм, з якими працюють студенти, слід виокремити продукти фірми ESRI – ArcInfo, ArcMap і ArcGIS різних версій. Вже декілька років у лабораторії використовують ліцензійну версію ArcGIS 9.0. Поряд з цим проводиться ознайомлення з такими ГІС-продуктами як MapInfo, Micro-Station, Surfer й Idrisi. Для дешифрування й опрацювання аерокосмічних даних застосовується програмний комплекс ERDAS Imagine.
Значна увага присвячена й навчанню скануванню карт, їхньому зшиванню (PanaView), напівавтоматичному оцифровуванню тематичних шарів (EasyTrace), опрацюванню картографічних творів за допомогою графічних редакторів (Corel Draw, Photoshop), виведенню на друк, оформленню мультимедійних презентацій (MO PowerPoint) та ін. Іншим важливим елементом підготовки студентів є навчання пошуку необхідної картографічної, географічної і геоекологічної інформації за допомогою мережі Інтернет.

Поряд із щоденною роботою в навчальній лабораторії за комп’ютерною технікою, студенти освоюють техніку проведення геоекологічних досліджень у польових умовах. Особлива увага присвячена освоєнню студентами методики рекогносцировки території, її польового знімання, прив’язування досліджуваних точок за допомогою GPS-вимірювача, розробки паспортів геоекологічних об’єктів, вимірювання різних географічних та екологічних параметрів на цих об’єктах.
Навчальна лабораторія геоінформаційного моделювання і картографування бере активну участь у навчально-виховному процесі, забезпечує проведення практичних робіт з курсів “Інформатика і систематологія”, “Геоінформатика”, “Геоінформаційне моделювання”, “Картографічне моделювання”, “Гідроекологічне моделювання”, “Аерокосмічні методи досліджень”, “Бази даних екологічної інформації”, “Теледетекція довкілля”. При технічному сприянні працівників лабораторії за оснанні роки вийшли з друку чотири монографії, два навчальних посібники й ряд методичних вказівок.

Співробітники лабораторії беруть активну участь у Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, співпрацюють з науковцями України, Польщі і Німеччини. Лабораторія сприяє написанню курсових, дипломних й магістерських робіт. Більшість екологічних карт і моделей студентів кафедри виконана у цій лабораторії.
Поряд з навчальною діяльністю, лабораторія допомагає студентам у процесі підготовки студентських наукових робіт.

Співробітники

завідувачМИЦЬКО Зенонія Михайлівназавідувач