Кабінет географічної карти

  • Про підрозділ

З метою організації належного збереження і використання картографічної інформації на географічному факультеті створено кабінет географічної карти (спецкімнату). У кабінеті довгостроково зберігаються топографічні основи масштабу 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 і 1:200000 та аерофотознімки високої роздільної здатності.

Тривалий час (1990‒2001 рр.) кабінетом завідувала інж. Л. Курганевич, яка після захисту дисертаційної роботи перейшла на викладацьку роботу. У 2001‒2005 рр. відповідальною була інж. Н. Єдинак, у 2005‒2009 р. ‒ інж. Г. Химочка. 3 2009 р. обов’язки завідувача виконує доц.  А. Михнович.

У кабінеті географічної  карти надають допомогу в отриманні спеціального дозволу на використання картографічних матеріалів, їхнього пошуку, а також слідкують за дотриманням вимог обліку і зберігання картографічної інформації, що становлять державну таємницю.

Тут зберігаються топографічні карти великого, середнього і дрібного масштабів; ґрунтові карти України масштабу 1:200000, різномасштабні аеро- і космознімки. Зокрема в розпорядженні науковців, аспірантів і студентів є топокарти на територію Західних областей України:

  • масштабу 1:10000 (близько 150 аркушів);
  • масштабу 1:25000 (приблизно 1500 аркушів)
  • масштабу 1:50000 (бльзько 1000 аркушів)
  • масштабу 1:100000 (біля 400 аркушів)
  • масштабу 1:200000 (біля 200 аркушів)
  • масштабу 1:300000 (приблизно 100 аркушів)
  • масштабу 1:500000 (близько 50 аркушів)
  • топографічні карти адміністративних областей України масштабу 1:200000.

Для роботи з картографічними матеріалами студентам та аспірантам необхідно надати лист з запитом на дозвіл користування картами з підписом наукового керівника.

Кабінет функціонує при кафедрі конструктивної географії і картографії географічного факультету.