Смалійчук Ганна Володимирівна

Посада: асистент кафедри економічної і соціальної географії імені професора Олега Шаблія

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Курси

Публікації

 • Smaliychuk Integral assessment of economic security of a borderland region (the case of Lviv Oblast) / A. Smaliychuk, M. Knysh // Journal of Geography, Politics and Society. – Uniwersytet Gdańskyi. – 7(2)/2017. – Р. 98–107.
 • Наконечна Г. В. Економічна безпека Львівської області у загальноукраїнському вимірі / Г. В. Наконечна // Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – №2 (випуск 32). – 2012. – С. 98-105.
 • Наконечна Г. В. Критерії виміру економічної безпеки / Г. В. Наконечна, М. М. Книш // Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. − Тернопіль: СМП “Тайп”. – №1 (випуск 29). –2011. –С. 61-65.
 • Наконечна Г. В. Економічна безпека регіону як об’єкт дослідження суспільної географії / Г. В. Наконечна, М. М. Книш // Суспільно-, фізико-географічні та геоекологічні проблеми старопромислових районів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / відп. ред. І. Г. Мельник. − Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”. − 2011. − С. 38-40.
 • Наконечна Г. В. Інноваційний потенціал як актуальний чинник економічної безпеки регіону / Г. В. Наконечна // Регіон-2011: суспільно-географічні аспекти: матеріали науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів з міжнародною участю (14-15 квітня 2011 року. м. Харків) / Гол. ред. код. В. С. Багіров. − X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. − 2011. − С. 155-158.
 • Наконечна Г. В. Підприємницька активність населення як детермінант економічної безпеки регіону / Г. В. Наконечна, М. М. Книш // Географічні основи розвитку продуктивних сил України. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 20-21 жовтня 2011 р.) – С. 154-156.
 • Наконечна Г. В. Економічна безпека: поняття та підходи до трактування / Г. В. Наконечна // Науковий часопис “Географія і сучасність”: зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2010. – № 23. – С. 17–22.
 • Наконечна Г. В. Класифікація чинників економічної безпеки / Г. В. Наконечна // Науковий часопис “Географія і сучасність”: зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2010. – № 26. – С. 54–59.
 • Наконечна Г. В. Проблеми розвитку туризму (на матеріалах Львівської області) / М. М. Книш, Г. В. Наконечна // Наукові записки Терно­пільського національного педагогічного університету. Сер. Географія.– 2009. – №1. – С. 130–134.
 • Наконечна Г. Демографічна ситуація як чинник і результат економічної безпеки / Г. Наконечна // Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – №2 (випуск 30). – 2011. – С. 100-105.

Біографія

Народилася 20 жовтня 1987 року в с. Великі Межирічі Рівненської області. Після закінчення навчаня у гімназії 2004 року  вступила на географічний факультет ЛНУ. У 2008 році працювала лаборантом при кафедрі економічної та соціальної географії. У 2009 році закінчила навчання на кафедрі економічної та соціальної географії та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Магістр географії. Викладач. Економіко-географ”. 2009-2013 рр. – навчалася в аспірантурі при кафедрі економічної та соціальної географії. Тема дисертації “Суспільно-географічні аспекти економічної безпеки регіону (за матеріалами Львівської області)”.

Проекти

 • 2023-2025 рр. «Суспільно-географічні проблеми розвитку Західного регіону України у поствоєнний період». Державний реєстраційний номер 0123U102141, дата реєстрації: 05.04.2023 р; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка; науковий керівник теми – проф. Іван Ровенчак.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!