Міждисциплінарний підхід у навчанні географії в школі (014 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Лаврук М. М.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сСмалійчук Г. В.

Рекомендована література

Основна:

 • Засєкіна, Т.М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Педагогічна думка. http://lib.iitta.gov.ua/722404/1.pdf
 • Майже настільна книга про кейси : Посібник. https://era-ukraine.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Mayzhe-nastilna-knyha-pro-keysy.pdf
 • Солошенко О. Інтегровані уроки географії.8–9 класи / О.В. Солошенко, А.І. Сокальський; упоряд. Ж.М. Сташко. – Київ: «Видавничий дім «Перше вересня», 2019. – 120 с.

Додаткова:

 • Байтеряков О.З. Методичні аспекти формування культурологічної компетентності учнів в шкільному курсі географії: Монографія / О.З.Байтеряков. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 236 с.
 • Баляйкіна В.М., Маскаєва Т.А., Лабутіна М.В., Чегодаєва Н.Д. Міжпредметні зв’язки як принцип інтеграції навчання // Сучасні проблеми науки та освіти. – 2019. – № 6.
 • Барановська О. В. Реалізація міжпредметних зв’язків у старшій школі: дидактичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Випуск 2 (39) – с. 15–17
 • Іванова В., Непша О. Види міжпредметних зв’язків в шкільному курсі географії // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи – Режим доступу: file:///C:/Users/Maria/Downloads/_.pdf
 • Назаренко Т., Полтавченко Д. Дослідження функції географічної складової в шкільних природничих інтегрованих курсах // Український педагогічний журнал . 2022. № 3. – С. 90-99.
 • Капіруліна С.Л. Міжпредметні зв’язки як складова шкільної географічної освіти / С.Л. Капіруліна, М.О. Кобзар // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 12. – С. 72 – 77.
 • Лаврук М. Концепція потужних знань і географічна освіта у Новій українській школі / Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна, Випуск 36 (2022)
 • Лаврук M.M., Головашова A.O. Ставлення учнів до шкільної географії та мотиваційні чинники її учіння // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2020. № 31. C. 43-49.
 • Лаврук М.М. Українознавчі і краєзнавчі дослідження в шкільній географії: міждисциплінарний та інтегрований підходи / М.М. Лаврук. Сучасні напрямки розвитку географії України: Монографія / [за заг. редакцією проф. Лозинского Р. М.]. – Львів, 2022. – С. 141 – 173.
 • Лаврук М.М., Лесів О.Ф. Еколого-географічне дослідження малих річок: методичний і дидактичний аспекти (на прикладі р. Сивка, притоки Дністра) М. М. Лаврук, О. Ф. Лесів // Фізична географія та геоморфологія. – 2019. – Вип. 93 (1). – С. 40–50.
 • Melnyk A., Lavruk M., Burianyk O.. Landscape research and education about nature based on the example of National Park Skole Beskids (Ukraine). Geography and tourism. Vol. 6. No. 2 (2018). S. 59-70
 • Тамбовцев Г.В. Теоретичні основи міжпредметних зв’язків на уроках географії / Г.В. Тамбовцев, В.А. Антоненко, В.В. Чорнобай // Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року) / за ред. Л.М. Донченко, С.І. Пачева, І.А. Арсененко, О.В. Непши А.М. Крилової. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – С. 79 −82.
 • Чорна О.Г. Інтеграційні тенденції в процесі підготовки майбутнього фахівця / О.Г. Чорна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. –2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 122-124
 • Модельна навчальна програма «Географія. 6–9 класи» для закладів загальної середньої освіти. (2021). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1fJuTRkedVRRsdaS6iVAu4yTWhE25sHp3/view?usp=sharing
 • Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5–6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти. (2021). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ZyHn0xenL-Samd4G4nsw2cyFr488aHZU/view
 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 5-9 класи. . – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. – Режим доступу:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я 5-9 класи. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 5-9 класи. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 5-9 класи. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія 11 клас. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Україна і світ (від 1945 р. до сучасності). 11 клас. – Режим доступу:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
 • Природничі науки. Інтегрований курс. 10-11 клас. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
 • Всеосвіта. Режим доступу: https://vseosvita.ua
 • Інститут модернізації змісту освіти. Режим доступу: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
  – документи МОН, навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН.
 • «На Урок» Вебінари, розробки з географії для вчителів. Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi)
 • TeachHub – незалежна освітня корпорація. Курси для неформальної та інформальної освіти. Режим доступу: https://teach-hub.com

Силабус: Міждисциплінарний підхід у навчанні географії в школі. 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус