Кафедра географії України

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Звіти
 • Новини

Кафедра географії України є одним з провідних у державі освітніх і наукових центрів географічного українознавства. Її створено в травні 1990 р. Відкриття кафедри зумовила потреба в активізації регіональних і галузевих географічних досліджень України в період розгортання в другій половині 1980-х років національного руху за відновлення державної незалежності. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні.

Засновник кафедри і перший завідувач – відомий український географ, д.г.н., проф. Заставний Ф. Д. (1929–2012 рр.).

На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук), один завідувач лабораторії і двоє осіб навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра географії України готує фахівців:

 • бакалаврат: освітня програма «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» зі спеціальності 106 «Географія» і спеціальність 014.7 «Середня освіта (Географія)»;
 • магістратура: спеціальності 106 «Географія» та 014.7 «Середня освіта (Географія)»;
 • аспірантура: підготовка докторів філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю»;
 • докторантура: підготовка докторів наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна і соціальна географія».

Особливістю освітньої діяльності кафедри географії України є постійна робота щодо започаткування новаторських спеціалізацій, програм, навчальних курсів. Уже восени 1990 р., в рік створення кафедри, сформовано першу групу студентів спеціалізації «Географія України». У 1997 р. відбувся перший набір студентів на освітню програму з менеджменту туризму, а в 2002 р. кафедра географії України здійснила перший випуск фахівців цього профілю. В 2003 р. унаслідок поділу кафедри географії України на факультеті сформовано нову структурну одиницю – кафедру туризму. У 2016 р. кафедра географії України започаткувала в бакалавраті й магістратурі підготовку фахівців за спеціалізацію «Геоурбаністика і просторове планування» у межах спеціальності «Географія». Влітку 2021 р. здійснено перший набір студентів на нову освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня – «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» (спеціальність 106 «Географія»).

За час свого функціонування кафедра підготувала понад 500 кваліфікованих фахівців – спеціалістів, бакалаврів, магістрів.

Наукова діяльність кафедри надзвичайна різноманітна. Усього розвивається близько 20 напрямків досліджень. Особливістю кафедри є розвиток нових й інтердисциплінарних наукових напрямків: політичної географії й географії, етногеографії, мовної географії, топоніміки, географії культури, урбаністики, просторового планування й ін. В деяких з цих напрямків кафедра утримує лідерські позиції в Україні. Важливими складовими наукових досліджень від початку заснування кафедри є регіональна географія України та методика навчання географії у вищій й середній школі.

За час діяльності кафедри викладачами видано понад 80 монографій, підручників, навчальних посібників, опубліковано сотні наукових статей в українських і зарубіжних виданнях. Підготовлено і захищено 23 кандидатських і дві докторських дисертації.

Науково-дослідна тема кафедри географії України, що виконується у межах робочого часу – «Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України».

У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.

Співробітники

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЗУБИК Андрій Ігоровичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
старший лаборант, аспірант (сумісник)МОРГАЦЬКИЙ Владислав Миколайовичстарший лаборант, аспірант (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Кафедра географії України розвиває такі напрямки наукових досліджень:

 • урбаністика (проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л., інж. Лозинський Р. М., ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • просторове планування (проф. Лозинський Р. М., доц. Лабінська Г. М.; ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • географія населення і географія поселень в Україні (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І.; доц. Лабінська Г. М., доц. Лаврук М. М.);
 • політична географія і геополітика (проф. Дністрянський М. С., доц. Склярська О. І., ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • етногеографія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., доц. Лаврук М. М.);
 • історична географія й історична картографія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л.);
 • географічна освіта, методика навчання географії (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.);
 • теорія й методологія географічної науки (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л.);
 • географія туризму й рекреаційна географія (проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., доц. Стецюк О. В.);
 • економічна і соціальна географія України (проф. Дністрянський М. С., доц. Лабінська Г. М.);
 • історія географії (проф. Лозинський Р. М.);
 • мовна географія України (проф. Лозинський Р. М.);
 • історичне й географічне краєзнавство (доц. Байцар А. Л.; доц. Лаврук М. М.; доц. Стецюк О. В.);
 • культурна географія (доц. Лаврук М. М.; інж. Лозинський Р. М.);
 • регіоналістика і державне управління (доц. Стецюк О. В.);
 • топоніміка (доц. Лабінська Г. М.);
 • фізична географія України (доц. Байцар А. Л.).

Стратегія

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. На кафедрі успішно розвивається науковий напрям географічного українознавства, започаткований відомим українським географом проф. Заставним Ф. Д.На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівниківнавчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

 Місія кафедри – підготовка фахівців-географів високої кваліфікації для різноманітних сфер національної економіки, відповідно до потреб ринку праці, шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи, з особливою увагою на вивчення дисциплін з географічного українознавства, які сприятимуть вихованню соціально-відповідальних громадян України.

Стратегічні цілі розвитку кафедри:

 • Розроблення нової освітньо-професійної програми на основі спеціалізації кафедри, що дозволить врахувати сучасні тенденції ринку праці, підвищити практичну спрямованість навчання, розширити освітні можливості кафедри, забезпечити реалізацію науково-педагогічного потенціалу її працівників.
 • Підвищення якості освітніх послуг шляхом оновлення структури і змісту навчального процесу на засадах компетентного підходу та з врахуванням потреб ринку.
 • Написання статей в журналах, що входять в наукометричні бази Scopusі WebofScience, та презентація їх на міжнародних наукових конференціях.
 • Активізація співпраці з майбутніми роботодавцями, зокрема, в напрямку розвитку нової освітньої програми, яку пропонуватиме кафедра, а також традиційної програми підготовки вчителів географії.
 • Розвиток зв’язків з географічними кафедрами спорідненого профілю в інших регіонах України та розширення міжнародної співпраці, що сприятиме інтеграції кафедри у вітчизняне та світове наукове й освітнє середовище.

Базові цінності, яких дотримуються на кафедрі географії України: професіоналізм, відповідальність, критичне мислення,самореалізація, інноваційність, людяність, патріотизм, порядність, індивідуальний підхід.

26 січня 2023 року магістрам географічного факультету вручено дипломи

26.01.2023 | 23:47

26 січня 2023 р. в Актовій залі університету відбулось вручення дипломів випускникам магістратури географічного факультету. З привітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку проф. Володимир Качмар, декан факультету доц. Володимир Біланюк та завідувач кафедри туризму проф. Марта Мальська. Складність сьогодення засвідчила важливість формування справжніх патріотів, порядних громадян та професіоналів своєї справи. Бажаємо випускникам пронести ці чесноти впродовж всього життя.
Автор фото Олег Вівчарик.
Більше фото на файлообміннику (2,4 ГБ, до 1 лютого) https://fex.net/uk/s/zrbae92

Світлини: Олег Вівчарик

Читати »

Зустріч з польськими колегами з Любліна щодо співпраці в галузі урбаністики й просторового планування

07.01.2023 | 14:52

5 січня 2023 р. відбулася координаційна онлайн-зустріч завідувача кафедри географії України проф. Р. Лозинського з працівниками відділу наук про Землю й просторового загосподарювання Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща) – проф., габіл. д. н. В. Пантилей (кафедра соціально-економічної географії) і доктором інженерії в галузі архітектури А. Польською (кафедра просторового загосподарювання).
Зустріч відбулася з ініціативи польської сторони і стосувалося налагодження різноманітних форм освітньої й наукової співпраці в галузі урбаністики й просторового планування. Розмова йшла, зокрема, про обмін досвідом у підготовці...

Читати »

Запрошуємо до обговорення проєкту ОПП “Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток” другого (магістерського) рівня вищої освіти

02.11.2022 | 20:41

Пропонуємо здобувачам освіти, роботодавцям та усім зацікавленим особам долучитись до обговорення проєкту освітньо-професійної програми “Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток”
Зауваження та пропозиції щодо наповнення освітньо-професійної програми надсилати гаранту  проф. Лозинському Роману Мар’яновичу Roman.Lozynskyy@lnu.edu.ua
спеціальність 106 Географія
галузь знань 10 Природничі науки
Проєкт Освітньо-професійної програми “Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Читати »

URBAN-здибанки: студенти, що навчаються за ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”, побували у Центрі міської історії

31.10.2022 | 21:26

 
27 жовтня 2022 року студенти, що навчаються за ОПП «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» мали вже другу URBAN-здибанку в офлайн-форматі та відвідали Центр міської історії.
Під час заходу:

 безпосередньо познайомились з установою, її структурою та командою;
 зрозуміли особливості науково-практичної діяльності дослідників, особливо в контексті урбаністичних розвідок;
 з’ясували, яку потенційну роль можуть виконувати географи у проєктах центру або ж щодо чого консультуватись із фахівцями установи;
загально ознайомились із фондом бібліотеки.

 

 Дякуємо дослідниці центру Ользі Заречнюк за знайомство із установою та щиру атмосферу.

Читати »

Навчальні екскурсії студентів у рамках курсу “Управління просторовим розвитком”

27.10.2022 | 15:37

Упродовж вересня-жовтня студенти ГрФ-31с і ГрФ-32с у рамках курсу “Управління просторовим розвитком” взяли участь у низці навчальних екскурсій, організованих доценткою Галиною Лабінською.
Студенти мали змогу простежити зміни у міському просторі міста Львова: на прикладах реновації вулиць і площ (площа Святого Юра, вул. Озаркевича, площа Стефана Яворського, вул. Руданського), на виразно сформованому запиті містян і гостей міста у сучасних громадських просторах (Вірменський дворик, пасаж Андреоллі, площа Євгена Маланюка з пам’ятником Францу Ксаверу Моцарту, площа Коліївщини, площа Данила Галицького з пам’ятником Юрію...

Читати »