Кафедра географії України

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Звіти
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра географії України є одним з провідних у державі освітніх і наукових центрів географічного українознавства. Її створено в травні 1990 р. Відкриття кафедри зумовила потреба в активізації регіональних і галузевих географічних досліджень України в період розгортання в другій половині 1980-х років національного руху за відновлення державної незалежності. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні.

Засновник кафедри і перший завідувач – відомий український географ, д.г.н., проф. Заставний Ф. Д. (1929–2012 рр.).

На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук), один завідувач лабораторії і двоє осіб навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра географії України готує фахівців:

 • бакалаврат: освітня програма «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» зі спеціальності 106 «Географія» і спеціальність 014.7 «Середня освіта (Географія)»;
 • магістратура: спеціальності 106 «Географія» та 014.7 «Середня освіта (Географія)»;
 • аспірантура: підготовка докторів філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю»;
 • докторантура: підготовка докторів наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна і соціальна географія».

Особливістю освітньої діяльності кафедри географії України є постійна робота щодо започаткування новаторських спеціалізацій, програм, навчальних курсів. Уже восени 1990 р., в рік створення кафедри, сформовано першу групу студентів спеціалізації «Географія України». У 1997 р. відбувся перший набір студентів на освітню програму з менеджменту туризму, а в 2002 р. кафедра географії України здійснила перший випуск фахівців цього профілю. В 2003 р. унаслідок поділу кафедри географії України на факультеті сформовано нову структурну одиницю – кафедру туризму. У 2016 р. кафедра географії України започаткувала в бакалавраті й магістратурі підготовку фахівців за спеціалізацію «Геоурбаністика і просторове планування» у межах спеціальності «Географія». Влітку 2021 р. здійснено перший набір студентів на нову освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня – «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» (спеціальність 106 «Географія»).

За час свого функціонування кафедра підготувала понад 500 кваліфікованих фахівців – спеціалістів, бакалаврів, магістрів.

Наукова діяльність кафедри надзвичайна різноманітна. Усього розвивається близько 20 напрямків досліджень. Особливістю кафедри є розвиток нових й інтердисциплінарних наукових напрямків: політичної географії й географії, етногеографії, мовної географії, топоніміки, географії культури, урбаністики, просторового планування й ін. В деяких з цих напрямків кафедра утримує лідерські позиції в Україні. Важливими складовими наукових досліджень від початку заснування кафедри є регіональна географія України та методика навчання географії у вищій й середній школі.

За час діяльності кафедри викладачами видано понад 80 монографій, підручників, навчальних посібників, опубліковано сотні наукових статей в українських і зарубіжних виданнях. Підготовлено і захищено 23 кандидатських і дві докторських дисертації.

Науково-дослідна тема кафедри географії України, що виконується у межах робочого часу – «Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України».

У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.

Співробітники

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЗУБИК Андрій Ігоровичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
старший лаборант, аспірант (сумісник)МОРГАЦЬКИЙ Владислав Миколайовичстарший лаборант, аспірант (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Кафедра географії України розвиває такі напрямки наукових досліджень:

 • урбаністика (проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л., інж. Лозинський Р. М., ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • просторове планування (проф. Лозинський Р. М., доц. Лабінська Г. М.; ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • географія населення і географія поселень в Україні (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І.; доц. Лабінська Г. М., доц. Лаврук М. М.);
 • політична географія і геополітика (проф. Дністрянський М. С., доц. Склярська О. І., ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • етногеографія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., доц. Лаврук М. М.);
 • історична географія й історична картографія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л.);
 • географічна освіта, методика навчання географії (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.);
 • теорія й методологія географічної науки (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л.);
 • географія туризму й рекреаційна географія (проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., доц. Стецюк О. В.);
 • економічна і соціальна географія України (проф. Дністрянський М. С., доц. Лабінська Г. М.);
 • історія географії (проф. Лозинський Р. М.);
 • мовна географія України (проф. Лозинський Р. М.);
 • історичне й географічне краєзнавство (доц. Байцар А. Л.; доц. Лаврук М. М.; доц. Стецюк О. В.);
 • культурна географія (доц. Лаврук М. М.; інж. Лозинський Р. М.);
 • регіоналістика і державне управління (доц. Стецюк О. В.);
 • топоніміка (доц. Лабінська Г. М.);
 • фізична географія України (доц. Байцар А. Л.).

Стратегія

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. На кафедрі успішно розвивається науковий напрям географічного українознавства, започаткований відомим українським географом проф. Заставним Ф. Д.На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівниківнавчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

 Місія кафедри – підготовка фахівців-географів високої кваліфікації для різноманітних сфер національної економіки, відповідно до потреб ринку праці, шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи, з особливою увагою на вивчення дисциплін з географічного українознавства, які сприятимуть вихованню соціально-відповідальних громадян України.

Стратегічні цілі розвитку кафедри:

 • Розроблення нової освітньо-професійної програми на основі спеціалізації кафедри, що дозволить врахувати сучасні тенденції ринку праці, підвищити практичну спрямованість навчання, розширити освітні можливості кафедри, забезпечити реалізацію науково-педагогічного потенціалу її працівників.
 • Підвищення якості освітніх послуг шляхом оновлення структури і змісту навчального процесу на засадах компетентного підходу та з врахуванням потреб ринку.
 • Написання статей в журналах, що входять в наукометричні бази Scopusі WebofScience, та презентація їх на міжнародних наукових конференціях.
 • Активізація співпраці з майбутніми роботодавцями, зокрема, в напрямку розвитку нової освітньої програми, яку пропонуватиме кафедра, а також традиційної програми підготовки вчителів географії.
 • Розвиток зв’язків з географічними кафедрами спорідненого профілю в інших регіонах України та розширення міжнародної співпраці, що сприятиме інтеграції кафедри у вітчизняне та світове наукове й освітнє середовище.

Базові цінності, яких дотримуються на кафедрі географії України: професіоналізм, відповідальність, критичне мислення,самореалізація, інноваційність, людяність, патріотизм, порядність, індивідуальний підхід.

URBAN-здибанки: студенти, що навчаються за ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”, побували у Львівському обласному молодіжному центрі

03.10.2022 | 14:11

URBAN-здибанки – це періодичні неформальні зустрічі студентів з керівниками, експертами, дослідниками з різноманітних установ та організацій, що пов’язані з міським, регіональним розвитком і просторовим плануванням. Під час таких заходів студенти більше дізнаватимуться про діяльність цих установ та організацій, а також можливості географів у зазначених сферах діяльності.
29 вересня 2022 р. студенти, що навчаються за ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”, відвідали Львівський обласний молодіжний центр, де їх зустрів т. в. о. директора Іван Сапса. Відбулася цікава розмова, під час якої...

Читати »

Участь студентів-урбаністів в Європейському тижні мобільності

23.09.2022 | 13:55

З 16 по 22 вересня 2022 р. Львів вже традиційно долучився до Європейського тижня мобільності, головною метою якого є популяризація серед жителів міста використання громадського транспорту та альтернативних видів пересування.
У низці заходів і активностей, запланованих його програмою, взяли участь студенти географічного факультету, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток” (1 і 2 курси). Зокрема, студенти-урбаністи:

долучилися до обговорення у форматі урбан-кафе тем сталої мобільності, енергоефективності та паркування у місті;
ознайомилися з напрацюваннями щодо розвитку велосипедної інфраструктури у...

Читати »

Уперше на факультеті відбулася урбаністична практика для студентів, що навчаються на ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”

29.07.2022 | 16:34

У період з 24 по 29 липня 2022 р. на географічному факультеті вперше проведено урбаністичний розділ комплексної навчальної практики для студентів 1-го курсу, що опановують освітню програму “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”. Метою практики було закріплення теоретичних знань, які вони отримали, вивчаючи навчальну дисципліну “Основи урбаністики”.
Кожен студент комплексно досліджує одне з міських поселень України. Програма практики всього включає 10 завдань. Виконавши їх, студенти навчаться на основі різноманітних джерел інформації здійснювати загальну характеристику міста, проаналізують його роль в громаді...

Читати »

Участь завідувача кафедри географії України в пленарному засіданні Комітету просторового планування краю Польської академії наук

12.07.2022 | 12:30

У четвер, 7 липня 2022 р., відбулося пленарне засідання комітету просторового планування краю Польської академії наук організоване спільно з Інститутом географії Національної академії наук України. Тема засідання – “Територіальний вимір політики розвитку в період кризи та відбудови: досвід України”.
Програма засідання включала три етапи: відкриття і вступні привітання; презентаційні доповіді й панельна дискусія. Обговорювався широке коло питань сталого просторового розвитку України в контексті російської збройної агресії та перспектив повоєнної відбудови держави. Сесійні доповіді представили: проф. Л. Руденко, проф. Л. Лісовський, проф. Є. Маруняк (Інситут географії...

Читати »

Колектив кафедри географії України щиро вітає свого завідувача, професора Романа Мар’яновича Лозинського з ювілеєм!

05.07.2022 | 12:58

Колектив кафедри географії України щиро вітає свого завідувача, професора Романа Мар’яновича Лозинського з ювілеєм! Сердечно дякуємо професорові за сумлінну багаторічну працю на благо кафедри, цінуємо його організаторські здібності і чуйність. Бажаємо міцного здоров’я й усіх гараздів! З роси і води Вам, Романе Мар’яновичу!

Читати »

Оголошення