Кафедра географії України

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Звіти
 • Новини

Кафедра географії України є одним з провідних у державі освітніх і наукових центрів географічного українознавства. Її створено в травні 1990 р. Відкриття кафедри зумовила потреба в активізації регіональних і галузевих географічних досліджень України в період розгортання в другій половині 1980-х років національного руху за відновлення державної незалежності. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні.

Засновник кафедри і перший завідувач – відомий український географ, д.г.н., проф. Заставний Ф. Д. (1929–2012 рр.).

На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук), один завідувач лабораторії і двоє осіб навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра географії України готує фахівців:

 • бакалаврат: освітня програма «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» зі спеціальності 106 «Географія» і спеціальність 014.7 «Середня освіта (Географія)»;
 • магістратура: спеціальності 106 «Географія» та 014.7 «Середня освіта (Географія)»;
 • аспірантура: підготовка докторів філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю»;
 • докторантура: підготовка докторів наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна і соціальна географія».

Особливістю освітньої діяльності кафедри географії України є постійна робота щодо започаткування новаторських спеціалізацій, програм, навчальних курсів. Уже восени 1990 р., в рік створення кафедри, сформовано першу групу студентів спеціалізації «Географія України». У 1997 р. відбувся перший набір студентів на освітню програму з менеджменту туризму, а в 2002 р. кафедра географії України здійснила перший випуск фахівців цього профілю. В 2003 р. унаслідок поділу кафедри географії України на факультеті сформовано нову структурну одиницю – кафедру туризму. У 2016 р. кафедра географії України започаткувала в бакалавраті й магістратурі підготовку фахівців за спеціалізацію «Геоурбаністика і просторове планування» у межах спеціальності «Географія». Влітку 2021 р. здійснено перший набір студентів на нову освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня – «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» (спеціальність 106 «Географія»).

За час свого функціонування кафедра підготувала понад 500 кваліфікованих фахівців – спеціалістів, бакалаврів, магістрів.

Наукова діяльність кафедри надзвичайна різноманітна. Усього розвивається близько 20 напрямків досліджень. Особливістю кафедри є розвиток нових й інтердисциплінарних наукових напрямків: політичної географії й географії, етногеографії, мовної географії, топоніміки, географії культури, урбаністики, просторового планування й ін. В деяких з цих напрямків кафедра утримує лідерські позиції в Україні. Важливими складовими наукових досліджень від початку заснування кафедри є регіональна географія України та методика навчання географії у вищій й середній школі.

За час діяльності кафедри викладачами видано понад 80 монографій, підручників, навчальних посібників, опубліковано сотні наукових статей в українських і зарубіжних виданнях. Підготовлено і захищено 23 кандидатських і дві докторських дисертації.

Науково-дослідна тема кафедри географії України, що виконується у межах робочого часу – «Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України».

У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.

Співробітники

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЗУБИК Андрій Ігоровичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
старший лаборант, аспірант (сумісник)МОРГАЦЬКИЙ Владислав Миколайовичстарший лаборант, аспірант (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Кафедра географії України розвиває такі напрямки наукових досліджень:

 • урбаністика (проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л., інж. Лозинський Р. М., ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • просторове планування (проф. Лозинський Р. М., доц. Лабінська Г. М.; ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • географія населення і географія поселень в Україні (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І.; доц. Лабінська Г. М., доц. Лаврук М. М.);
 • політична географія і геополітика (проф. Дністрянський М. С., доц. Склярська О. І., ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • етногеографія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., доц. Лаврук М. М.);
 • історична географія й історична картографія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л.);
 • географічна освіта, методика навчання географії (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.);
 • теорія й методологія географічної науки (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л.);
 • географія туризму й рекреаційна географія (проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., доц. Стецюк О. В.);
 • економічна і соціальна географія України (проф. Дністрянський М. С., доц. Лабінська Г. М.);
 • історія географії (проф. Лозинський Р. М.);
 • мовна географія України (проф. Лозинський Р. М.);
 • історичне й географічне краєзнавство (доц. Байцар А. Л.; доц. Лаврук М. М.; доц. Стецюк О. В.);
 • культурна географія (доц. Лаврук М. М.; інж. Лозинський Р. М.);
 • регіоналістика і державне управління (доц. Стецюк О. В.);
 • топоніміка (доц. Лабінська Г. М.);
 • фізична географія України (доц. Байцар А. Л.).

Стратегія

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. На кафедрі успішно розвивається науковий напрям географічного українознавства, започаткований відомим українським географом проф. Заставним Ф. Д.На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівниківнавчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

 Місія кафедри – підготовка фахівців-географів високої кваліфікації для різноманітних сфер національної економіки, відповідно до потреб ринку праці, шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи, з особливою увагою на вивчення дисциплін з географічного українознавства, які сприятимуть вихованню соціально-відповідальних громадян України.

Стратегічні цілі розвитку кафедри:

 • Розроблення нової освітньо-професійної програми на основі спеціалізації кафедри, що дозволить врахувати сучасні тенденції ринку праці, підвищити практичну спрямованість навчання, розширити освітні можливості кафедри, забезпечити реалізацію науково-педагогічного потенціалу її працівників.
 • Підвищення якості освітніх послуг шляхом оновлення структури і змісту навчального процесу на засадах компетентного підходу та з врахуванням потреб ринку.
 • Написання статей в журналах, що входять в наукометричні бази Scopusі WebofScience, та презентація їх на міжнародних наукових конференціях.
 • Активізація співпраці з майбутніми роботодавцями, зокрема, в напрямку розвитку нової освітньої програми, яку пропонуватиме кафедра, а також традиційної програми підготовки вчителів географії.
 • Розвиток зв’язків з географічними кафедрами спорідненого профілю в інших регіонах України та розширення міжнародної співпраці, що сприятиме інтеграції кафедри у вітчизняне та світове наукове й освітнє середовище.

Базові цінності, яких дотримуються на кафедрі географії України: професіоналізм, відповідальність, критичне мислення,самореалізація, інноваційність, людяність, патріотизм, порядність, індивідуальний підхід.

Участь фахівців географічного факультету у міжфакультетському науково-методичному семінарі “Нова українська школа: збереження наступності між початковою та базовою середньою освітою”

01.06.2023 | 15:53

31 травня 2023 р. відбувся міжфакультетський науково-методичний семінар «Нова українська школа: збереження наступності між початковою та базовою середньою освітою» на факультеті педагогічної освіти Університету.
Заступник декана географічного факультету асист. Любов Котик, доц. Ольга Мамчур (гарант ОП 014.07 «Середня освіта (географія)» для бакалаврів) та асп. Владислав Моргацький (учасник робочої групи магістерської ОП 014.07 «Середня освіта (географія)») взяли участь у семінарі та долучились до обговорення особливостей і проблем впровадження НУШ у базовій середній освіті.
Міжфакультетський семінар був першим у серії семінарів щодо викликів у...

Читати »

Інтерв’ю доц. кафедри географії України Андрія Байцара в межах проєкту “Давайте перевіримо!”

01.06.2023 | 15:30

31 травня 2023 року доцент кафедри географії України Андрій Байцар дав інтерв’ю для каналу Южненського телебачення (Одеська область) про державу Україну на картах світу в різні часи. Актуальність виникла через маніпуляції вищого керівництва країни-агресорки, які ще до початку повномасштабного вторгнення просували наратив, нібито Україну створив Лєнін.
Інтерв’ю вийде в межах проєкту “Давайте перевіримо!” 6 червня 2023 року (вівторок).
Ресурси каналу https://mssg.me/tvmig?fbclid=IwAR3o5J7nnm2CvMKyK3lIZm7PY-lpplQhIlrDuKdftT3xdnnW2sjxafzWycM.

Читати »

Доц. Галина Лабінська успішно завершила навчальний курс для педагогічних працівників закладів освіти “Топонімічні дослідження у позашкільній освіті в системі нової української школи”

24.05.2023 | 14:47

Викладачка кафедри географії України Галина Лабінська успішно завершила 30 годинний курс підвищення кваліфікації “Топонімічні дослідження у позашкільній освіті в системі нової української школи” для педагогічних працівників закладів освіти на порталі Національної освітньої платформи “Всеосвіта”.
Навчальний курс передбачав проходження трьох модулів:

 Методико-методологічні основи дослідження топонімів у позашкільній освіті в системі НУШ (10 год);
Можливості картографії у дослідженні топонімів (10 год);
Прикладні дослідження топонімів у позашкільній освіті (10 год).

За результатами курсу отримано сертифікат.

Читати »

Робота секції “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток” на конференції до 140-річчя географії у Львівському університеті “Географічна освіта і наука: виклики і поступ”

24.05.2023 | 14:39

18–19 травня 2023 року на міжнародній науково-практичній конференції до 140-річчя географії у Львівському університеті “Географічна освіта і наука: виклики і поступ” працювала секція “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”, на яку було подано 18 доповідей.
Відповідальною за діяльність секції була кафедра географії України.
Керівник секції – професор Роман Лозинський, секретар – доцент Андрій Зубик.
Матеріали секції вміщено в другому томі збірника конференції.
Учасники секції заслухали доповіді про стандарти smart city (Роман Лозинський), функціонально-просторову поліцентричность Київського метрополісного регіону (Григорій Підгрушний, Наталія Провотар...

Читати »

Завідувач кафедри географії України проф. Р. Лозинський дав інтерв’ю українській службі Польського радіо у Варшаві з актуальних питань повоєнної відбудови міст України

23.05.2023 | 11:24

У понеділок 22.05.2023 р. завідувач кафедри географії України проф. Р. Лозинський дав інтерв’ю українській службі Польського радіо у Варшаві, що стосувалося актуальних питань відбудови міст України.
Зокрема, в розмові з кореспонденткою Польського радіо для України Яною Кухар йшла мова про терміни, труднощі й алгоритми повоєнної відбудови міст України, долю цілком, чи майже цілком зруйнованих міст, таких як Бахмут на Донеччині, руйнування архітектурних пам’яток у містах військами Росії – країни агресора, особливості міського планування в України після завершення війни, з врахуванням...

Читати »