Кафедра географії України

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Новини

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. Засновник кафедри і перший завідувач – відомий український географ, д.г.н., проф. Заставний Ф. Д. (1929–2012 рр.).

За час діяльності кафедри викладачами видано понад 80 підручників, навчальних посібників, монографій, опубліковано сотні наукових статей в українських і зарубіжних виданнях. Підготовлено і захищено 20 кандидатських і дві докторських дисертації. Особливістю наукової діяльності кафедри є розвиток нових напрямів: геоурбаністики, просторового планування, політичної географії, етногеографії, мовної географії, географії культури. Важливою складовою наукових досліджень є комплексні географічні дослідження України та її регіонів.

Провідними напрямками наукової діяльності є: просторове планування (проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., ст. лаб. Моргацький В. М.); урбаністика (проф. Лозинський Р. М., ст. лаб. Моргацький В. М.); етногеографія (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М. доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.); географія населення і географія поселень в Україні (доц. Лабінська Г. М.); фізична географія Українських Карпат і Криму (доц. Байцар А. Л.); політична географія і геополітика (проф. Дністрянський М. С., доц. Склярська О. І., ст. лаб. Моргацький В. М.); історична географія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М.); історична картографія України (доц. Байцар А. Л.), комплексні регіональні географічні дослідження (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Стецюк О. В.); географія туризму й рекреаційна географія України (проф. Лозинський Р. М., доц. Стецюк О. В.); географічне краєзнавство (доц. Лаврук М. М.); географічна освіта (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.), топоніміка (доц. Лабінська Г. М.).

Науково-дослідна тема кафедри географії України, що виконується у межах робочого часу – «Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України».

Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

У структурному підрозділі діє аспірантура й докторантура.

На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівників навчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.

Співробітники

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЗУБИК Андрій Ігоровичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
старший лаборантВУЖИНСЬКА Галина Володимирівнастарший лаборант
старший лаборант, аспірант (сумісник)МОРГАЦЬКИЙ Владислав Миколайовичстарший лаборант, аспірант (сумісник)
аспірантДОРОЩУК Олена-Марія Юріївнааспірант
аспірантКОРНІЙЧУК Дмитро Володимировичаспірант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Стратегія

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. На кафедрі успішно розвивається науковий напрям географічного українознавства, започаткований відомим українським географом проф. Заставним Ф. Д.На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівниківнавчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

 Місія кафедри – підготовка фахівців-географів високої кваліфікації для різноманітних сфер національної економіки, відповідно до потреб ринку праці, шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи, з особливою увагою на вивчення дисциплін з географічного українознавства, які сприятимуть вихованню соціально-відповідальних громадян України.

Стратегічні цілірозвитку кафедри:

 • Розроблення нової освітньо-професійної програми на основі спеціалізаціїкафедри, щодозволить врахувати сучаснітенденції ринку праці, підвищити практичну спрямованість навчання, розширити освітні можливості кафедри, забезпечити реалізацію науково-педагогічного потенціалу її працівників.
 • Підвищення якості освітніх послуг шляхом оновлення структури і змісту навчального процесу на засадах компетентного підходу та з врахуванням потреб ринку.
 • Написання статей в журналах, що входять в наукометричні бази Scopusі WebofScience, та презентація їх на міжнародних наукових конференціях.
 • Активізація співпраці з майбутніми роботодавцями, зокрема, в напрямку розвитку нової освітньої програми, яку пропонуватиме кафедра, а також традиційної програми підготовки вчителів географії.
 • Розвиток зв’язків з географічними кафедрами спорідненого профілю в інших регіонах України та розширення міжнародної співпраці, що сприятиме інтеграції кафедри у вітчизняне та світове наукове й освітнє середовище.

Базові цінності, яких дотримуються на кафедрі географії України: професіоналізм, відповідальність, критичне мислення,самореалізація, інноваційність, людяність, патріотизм, порядність, індивідуальний підхід.

Програма звітної наукової конференції географічного факультету за 2019 рік

04.02.2020 | 11:21

У форматі doc
 
СЕКЦІЯ  ГЕОГРАФІЧНИХ  НАУК
 Аудиторія 26, вул. Дорошенка, 41
 Керівник секції – доц. Біланюк В.І.
Секретар секції –  доц. Тиханович Є.Є.
П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2019 р.

Доц. Біланюк В.І.

Природознавчі студії Івана Верхратського (до 100- річчя від дня упокоєння). Проф. Кукурудза С.І.
Розвиток палеокріогенних процесів у верхньому плейстоцені Поділля.

     Проф. Богуцький А.Б, ст. наук. співроб. Томенюк О.М.

Обіг земель сільськогосподарського призначення...

Читати »

Наукове стажування професорів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

04.02.2020 | 10:33

На кафедрі географії України розпочали стажування професори кафедри географії України й регіоналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Джаман В. О. (завідувач) і Заячук М. Д. Обидві кафедри, у Львові й Чернівцях, виникли на хвилі національного відродження в 1990 р. й дотепер підтримують тісні наукові зв’язки.

Читати »

Вийшла друком книга “Географія та картографія Винниківщини”

29.01.2020 | 10:29

Вийшла друком книга доцента кафедри географії України Андрія Байцара “Географія та картографія Винниківщини” . Книга в доступній формі знайомить читача з географією  Винниківщини. Винниківщина, як історико-етнографічна частина Поділля, почала формуватися у ХVІІ—ХVІІІ ст., коли у Винниках замість давнього дерев’яного збудовано кам’яний замок. У цей період, 17 травня 1666 р., польський король Ян II Казимир надав Винникам магдебурзьке право. Але корені цього процесу сягали ще княжої доби. Винники не були околицею Львова, а на протязі свого існування являли собою економічно розвинутий, індустріальний...

Читати »

Вручення дипломів магістрам географічного факультету

16.01.2020 | 13:40

Вітаємо випускників-магістрів географічного факультету та їхні родини із завершенням навчання у Львівському університеті! Вітаємо усіх працівників географічного факультету і дякуємо за їх працю! Бажаємо нових вершин і нових звершень, професійного зростання, достатку та всіляких успіхів!

Джерела:
www.facebook.com
www.facebook.com
www.facebook.com

Читати »