Кафедра географії України

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Звіти
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра географії України є одним з провідних у державі освітніх і наукових центрів географічного українознавства. Її створено в травні 1990 р. Відкриття кафедри зумовила потреба в активізації регіональних і галузевих географічних досліджень України в період розгортання в другій половині 1980-х років національного руху за відновлення державної незалежності. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні.

Засновник кафедри і перший завідувач – відомий український географ, д.г.н., проф. Заставний Ф. Д. (1929–2012 рр.).

На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук), один завідувач лабораторії і двоє осіб навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра географії України готує фахівців:

 • бакалаврат: освітня програма «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» зі спеціальності 106 «Географія» і спеціальність 014.7 «Середня освіта (Географія)»;
 • магістратура: спеціальності 106 «Географія» та 014.7 «Середня освіта (Географія)»;
 • аспірантура: підготовка докторів філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю»;
 • докторантура: підготовка докторів наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна і соціальна географія».

Особливістю освітньої діяльності кафедри географії України є постійна робота щодо започаткування новаторських спеціалізацій, програм, навчальних курсів. Уже восени 1990 р., в рік створення кафедри, сформовано першу групу студентів спеціалізації «Географія України». У 1997 р. відбувся перший набір студентів на освітню програму з менеджменту туризму, а в 2002 р. кафедра географії України здійснила перший випуск фахівців цього профілю. В 2003 р. унаслідок поділу кафедри географії України на факультеті сформовано нову структурну одиницю – кафедру туризму. У 2016 р. кафедра географії України започаткувала в бакалавраті й магістратурі підготовку фахівців за спеціалізацію «Геоурбаністика і просторове планування» у межах спеціальності «Географія». Влітку 2021 р. здійснено перший набір студентів на нову освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня – «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» (спеціальність 106 «Географія»).

За час свого функціонування кафедра підготувала понад 500 кваліфікованих фахівців – спеціалістів, бакалаврів, магістрів.

Наукова діяльність кафедри надзвичайна різноманітна. Усього розвивається близько 20 напрямків досліджень. Особливістю кафедри є розвиток нових й інтердисциплінарних наукових напрямків: політичної географії й географії, етногеографії, мовної географії, топоніміки, географії культури, урбаністики, просторового планування й ін. В деяких з цих напрямків кафедра утримує лідерські позиції в Україні. Важливими складовими наукових досліджень від початку заснування кафедри є регіональна географія України та методика навчання географії у вищій й середній школі.

За час діяльності кафедри викладачами видано понад 80 монографій, підручників, навчальних посібників, опубліковано сотні наукових статей в українських і зарубіжних виданнях. Підготовлено і захищено 23 кандидатських і дві докторських дисертації.

Науково-дослідна тема кафедри географії України, що виконується у межах робочого часу – «Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України».

У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.

Співробітники

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЗУБИК Андрій Ігоровичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
старший лаборант, аспірант (сумісник)МОРГАЦЬКИЙ Владислав Миколайовичстарший лаборант, аспірант (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Кафедра географії України розвиває такі напрямки наукових досліджень:

 • урбаністика (проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л., інж. Лозинський Р. М., ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • просторове планування (проф. Лозинський Р. М., доц. Лабінська Г. М.; ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • географія населення і географія поселень в Україні (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І.; доц. Лабінська Г. М., доц. Лаврук М. М.);
 • політична географія і геополітика (проф. Дністрянський М. С., доц. Склярська О. І., ст. лаб. Моргацький В. М.);
 • етногеографія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., доц. Лаврук М. М.);
 • історична географія й історична картографія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л.);
 • географічна освіта, методика навчання географії (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.);
 • теорія й методологія географічної науки (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М., доц. Байцар А. Л.);
 • географія туризму й рекреаційна географія (проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., доц. Стецюк О. В.);
 • економічна і соціальна географія України (проф. Дністрянський М. С., доц. Лабінська Г. М.);
 • історія географії (проф. Лозинський Р. М.);
 • мовна географія України (проф. Лозинський Р. М.);
 • історичне й географічне краєзнавство (доц. Байцар А. Л.; доц. Лаврук М. М.; доц. Стецюк О. В.);
 • культурна географія (доц. Лаврук М. М.; інж. Лозинський Р. М.);
 • регіоналістика і державне управління (доц. Стецюк О. В.);
 • топоніміка (доц. Лабінська Г. М.);
 • фізична географія України (доц. Байцар А. Л.).

Стратегія

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. На кафедрі успішно розвивається науковий напрям географічного українознавства, започаткований відомим українським географом проф. Заставним Ф. Д.На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівниківнавчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

 Місія кафедри – підготовка фахівців-географів високої кваліфікації для різноманітних сфер національної економіки, відповідно до потреб ринку праці, шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи, з особливою увагою на вивчення дисциплін з географічного українознавства, які сприятимуть вихованню соціально-відповідальних громадян України.

Стратегічні цілі розвитку кафедри:

 • Розроблення нової освітньо-професійної програми на основі спеціалізації кафедри, що дозволить врахувати сучасні тенденції ринку праці, підвищити практичну спрямованість навчання, розширити освітні можливості кафедри, забезпечити реалізацію науково-педагогічного потенціалу її працівників.
 • Підвищення якості освітніх послуг шляхом оновлення структури і змісту навчального процесу на засадах компетентного підходу та з врахуванням потреб ринку.
 • Написання статей в журналах, що входять в наукометричні бази Scopusі WebofScience, та презентація їх на міжнародних наукових конференціях.
 • Активізація співпраці з майбутніми роботодавцями, зокрема, в напрямку розвитку нової освітньої програми, яку пропонуватиме кафедра, а також традиційної програми підготовки вчителів географії.
 • Розвиток зв’язків з географічними кафедрами спорідненого профілю в інших регіонах України та розширення міжнародної співпраці, що сприятиме інтеграції кафедри у вітчизняне та світове наукове й освітнє середовище.

Базові цінності, яких дотримуються на кафедрі географії України: професіоналізм, відповідальність, критичне мислення,самореалізація, інноваційність, людяність, патріотизм, порядність, індивідуальний підхід.

Вітання з нагоди обрання завідувачів кафедр географії України, туризму, готельно-ресторанної справи та харчових технологій

23.06.2022 | 10:42

22 червня 2022 року відбулося засідання Вченої ради ЛНУ ім. І. Франка, на якій шляхом таємного голосування було обрано на посади завідувачів кафедр. Завідувачем кафедри географії України оборано доктора географічних наук, професора Лозинського Романа Мар’яновича; завідувачем кафедри туризму – доктора економічних наук професора Мальську Марту Пилипівну; завідувачем кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій – кандидата географічних наук, доцента Пандяка Ігора Григоровича.
Новообрані завідувачі кафедр – справжні професіонали своєї справи, фахівці з великим практичним досвідом, що постійно збагачують наукову спадщину університету...

Читати »

План розвитку кафедри географії України на 2022–2027 роки претендента на посаду завідувача кафедри, д. г. н., проф. Лозинського Р.М.

13.06.2022 | 22:14

План розвитку кафедри географії України на 2022–2027 роки претендента на посаду завідувача кафедри, д. г. н., проф. Лозинського Романа Мар’яновича

Читати »

23 травня 2022 року відбудеться відкрита лекція доцента Андрія Зубика на тему: “Університетська географія в Японії та Китаї”

20.05.2022 | 20:00

У понеділок 23 травня 2022 року о 15:05 год. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри географії України Зубика Андрія з курсу “Сучасна географічна наука і освіта” для магістрів першого року навчання на тему: “Університетська географія в Японії та Китаї”.
Заняття у дистанційному форматі на платформі Microsoft Teams за покликанням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSLeyWCMMtRhYIz-kUrQ7KFtnmdT4EMhoGnZ9zfAaQzI1%40thread.tacv2/1652963645268?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%223be45e7c-bf65-4c34-a561-8e1baa1aa3d6%22%7d

Читати »

18 травня 2022 року відбудеться відкрита лекція доц. кафедри географії України Стецюк О. з курсу “Географія Львова з основами екскурсознавства”

17.05.2022 | 14:42

У середу 18 травня 2022 року о 08.30 год. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри географії України Стецюк Оксани з курсу “Географія Львова з основами екскурсознавства” для студентів другого року навчання на тему: “Пішохідна екскурсія Львовом ”.
Заняття у дистанційному форматі на платформі  Microsoft Teams за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akO6dgVOX6rR1wp3UxlvmTRqFvzLUKiUU5K8ScNZwezY1%40thread.tacv2/1652784159596?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22860a6263-c496-4465-a5d2-39d07f418bb8%22%7d

Читати »

Оголошення