Кафедра географії України

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Новини

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. Засновник кафедри і перший завідувач – відомий український географ, д.г.н., проф. Заставний Ф. Д. (1929–2012 рр.).

За час діяльності кафедри викладачами видано понад 80 підручників, навчальних посібників, монографій, опубліковано сотні наукових статей в українських і зарубіжних виданнях. Підготовлено і захищено 20 кандидатських і дві докторських дисертації. Особливістю наукової діяльності кафедри є розвиток нових напрямів: геоурбаністики, просторового планування, політичної географії, етногеографії, мовної географії, географії культури. Важливою складовою наукових досліджень є комплексні географічні дослідження України та її регіонів.

Провідними напрямками наукової діяльності є: просторове планування (проф. Лозинський Р. М., доц. Зубик А. І., ст. лаб. Моргацький В. М.); урбаністика (проф. Лозинський Р. М., ст. лаб. Моргацький В. М.); етногеографія (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М. доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.); географія населення і географія поселень в Україні (доц. Лабінська Г. М.); фізична географія Українських Карпат і Криму (доц. Байцар А. Л.); політична географія і геополітика (проф. Дністрянський М. С., доц. Склярська О. І., ст. лаб. Моргацький В. М.); історична географія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М.); історична картографія України (доц. Байцар А. Л.), комплексні регіональні географічні дослідження (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Стецюк О. В.); географія туризму й рекреаційна географія України (проф. Лозинський Р. М., доц. Стецюк О. В.); географічне краєзнавство (доц. Лаврук М. М.); географічна освіта (проф. Лозинський Р. М., доц. Лаврук М. М., доц. Зубик А. І.), топоніміка (доц. Лабінська Г. М.).

Науково-дослідна тема кафедри географії України, що виконується у межах робочого часу – «Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України».

Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

У структурному підрозділі діє аспірантура й докторантура.

На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівників навчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.

Співробітники

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЗУБИК Андрій Ігоровичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
інженерЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайловичінженер
старший лаборантВУЖИНСЬКА Галина Володимирівнастарший лаборант
старший лаборант, аспірант (сумісник)МОРГАЦЬКИЙ Владислав Миколайовичстарший лаборант, аспірант (сумісник)
аспірантДОРОЩУК Олена-Марія Юріївнааспірант
аспірантКОРНІЙЧУК Дмитро Володимировичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Стратегія

Кафедру географії України створено в 1990 р. Вона стала першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. На кафедрі успішно розвивається науковий напрям географічного українознавства, започаткований відомим українським географом проф. Заставним Ф. Д.На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівниківнавчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями 106 «Географія» (спеціалізація «Просторове планування і геоурбаністика») та 014.07 «Середня освіта (Географія)».

 Місія кафедри – підготовка фахівців-географів високої кваліфікації для різноманітних сфер національної економіки, відповідно до потреб ринку праці, шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи, з особливою увагою на вивчення дисциплін з географічного українознавства, які сприятимуть вихованню соціально-відповідальних громадян України.

Стратегічні цілі розвитку кафедри:

 • Розроблення нової освітньо-професійної програми на основі спеціалізаціїкафедри, щодозволить врахувати сучаснітенденції ринку праці, підвищити практичну спрямованість навчання, розширити освітні можливості кафедри, забезпечити реалізацію науково-педагогічного потенціалу її працівників.
 • Підвищення якості освітніх послуг шляхом оновлення структури і змісту навчального процесу на засадах компетентного підходу та з врахуванням потреб ринку.
 • Написання статей в журналах, що входять в наукометричні бази Scopusі WebofScience, та презентація їх на міжнародних наукових конференціях.
 • Активізація співпраці з майбутніми роботодавцями, зокрема, в напрямку розвитку нової освітньої програми, яку пропонуватиме кафедра, а також традиційної програми підготовки вчителів географії.
 • Розвиток зв’язків з географічними кафедрами спорідненого профілю в інших регіонах України та розширення міжнародної співпраці, що сприятиме інтеграції кафедри у вітчизняне та світове наукове й освітнє середовище.

Базові цінності, яких дотримуються на кафедрі географії України: професіоналізм, відповідальність, критичне мислення,самореалізація, інноваційність, людяність, патріотизм, порядність, індивідуальний підхід.

Опитування студентів та студенток першого курсу, що обрали для навчання ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”

01.11.2021 | 12:07

У жовтні 2021 р. лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі провела анонімне опитування студентів та студенток першого курсу, що обрали для навчання ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”.
Метою опитування було встановити, що саме спонукало студентів обрати ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”, їхні очікування щодо програми, побоювання, перші позитивні й негативні враження від навчання тощо.
Результати опитування у pdf форматі 
Кафедра географії України дякує студентам і студенткам першого курсу ОПП «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» за активність...

Читати »

Участь представників кафедри географії України в «Осінній школі урбаністики»

01.10.2021 | 14:34

З 20 до 28 вересня студент кафедри географії України, що навчається за освітньою програмою «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток», Андрій Веремчук та аспірант Владислав Моргацький брали участь в «Осінній школі урбаністики».
Це проєкт з фахової підготовки студентів та молодих спеціалістів з використанням світових практик з просторового планування та урбаністики і застосуванням їх на реальних прикладах, який проводить City Institute/Інститут міста спільно з Eberhard-Schöck-Stiftung , Київським національним університетом будівництва та архітектури та ProUrban.
Загалом цього року в урбаністичній школі брало участь 16 студентів зі Львова і Києва...

Читати »

Студенти кафедри географії України взяли участь у Європейському тижні мобільності

18.09.2021 | 13:35

Студенти першого курсу, що навчаються за освітньою програмою «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток», узяли участь в заходах, які з 16 до 22 вересня відбувалися у Львові з нагоди Європейського тижня мобільності. Зокрема, вони побували на екскурсії в трамвайних депо, а також долучилися до конкурсів, передбачених програмою.
Європейський тиждень мобільності – це загальноєвропейська ініціатива, спрямована на поліпшення стану довкілля і умов життя у містах за допомогою урбаністичних практик, що сприяють формуванню сталої мобільності. Уперше він відбувся 2002 р. Європейський тиждень мобільності...

Читати »

15 вересня для студентів-географів ГРФ-31с була проведена навчальна екскурсія Роль громадських просторів у розвитку поселення”

17.09.2021 | 20:50

15 вересня доценткою кафедри географії України Лабінською Г.М. для студентів-географів, ГРФ-31с,  у рамках курсу “Управління просторовим розвитком” була проведена навчальна екскурсія, присвячена темі: “Роль громадських просторів у розвитку поселення”. Група успішно використала можливість ознайомитися з площею Є. Маланюка, увага до якої останнім часом прикута з огляду на встановлення пам’ятника Ф.К. Моцарту; оцінити нову організацію простору на вул. С. Руданського та опробувати розміщені тут парклети; побачити оновлену площу Коліївщини; і через сквер “На валах” дістатися площі Митної, проект реконструкції якої у...

Читати »

Студенти кафедри географії України відвідали Lviv Open Lub й ознайомилися з функціонування молодіжного простору

14.09.2021 | 13:28

14 вересня 2021 року студенти першого курсу, що навчаються за освітньою програмою «Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток», та третього курсу спеціалізації «Просторове планування і геоурбаністика» відвідали Lviv Open Lub – міський молодіжний центр, простір інноваційної освіти, створений з метою популяризацію науки та технологій.
Спочатку для студентів провели екскурсію молодіжним центром. Далі, директорка Олена Павлюк презентувала Lviv Open Lub, розповіла про його місію та візію, роль у молодіжній політиці Львова, значенні як важливого публічного простору на Сихові.
В контексті урбаністичного підходу спільно...

Читати »