Мистецтво реклами (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Лозинський Р. М.ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГРО-31с, ГРН-31с, ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРГ-31с, ГРТ-32с, ГрФУ-31с, ГРГ-31с, ГрХТ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31спрофесор Лозинський Р. М.
ГрФ-32спрофесор Лозинський Р. М.
ГРО-31спрофесор Лозинський Р. М.
ГРН-31спрофесор Лозинський Р. М.
ГРТ-31спрофесор Лозинський Р. М.
ГРТ-32спрофесор Лозинський Р. М.
ГРГ-31спрофесор Лозинський Р. М.
ГРГ-32спрофесор Лозинський Р. М.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із основними закономірностями  функціонування сучасної рекламної індустрії як унікального інструменту маркетингу, що встановлює, підтримує та розвиває комунікації між виробниками товарів та послуг з одного боку, й споживачами, посередниками, контактними аудиторіями та державними організаціями – з іншого.

Завдання: розкрити сутність реклами як складової комплексу маркетингових комунікації; навчити студентів розпізнавати найпоширеніші рекламні моделі та особливості їх використання; сформувати в студентів базові навички із створення рекламних звернень;

 Результати навчання:

 • знати: сутність рекламно-інформаційної діяльності як елемента маркетингової комунікації, види реклами, найвідоміші рекламні моделі, особливості використання головних засобів поширення реклами
 • вміти: самостійно приймати рішення про необхідність реклами, створювати рекламні звернення, вибирати пріоритетні засоби поширення реклами, оцінювати її ефективність, складати рекламний бюджет

Рекомендована література

 • Барден Ф. Код зламано або наука про те, що змушує купувати / Барден Ф. – Х.: КСД, 2017. – 288 с.
 • Бергер Й. Заразливий. Технологія вірусного маркетингу / К.: Наш Формат, 2015. – 232 с.
 • Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі / Бутенко Н. Ю. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
 • Види реклами в Інтернеті та її ефективність. URL: https://project-seo.net/uk/blog-uk/vydy-reklamy-v-interneti/ (дата звернення 17.03.2020).
 • Владимирська А. Реклама: навч. посіб. / Владимирська А. – К.: Кондор, 2006. – 334 с.
 • Войчак А. В. Маркетингові дослідження / Войчак А. В., Федорченко А. В. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с.
 • Джефкінс Ф. Реклама: практ. посіб. / Френк Джефкінс. – К.: Знання, 2008. – 565 с.
 • Житарюк М. Г. Реклама і зв’язки з громадськістю / М. ЖитВінниця, 2015. – 165 с.
 • Каплунов Д. Нейрокопірайтинг / Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2018. 352 с.
 • Каплунов Д. Як писати комерційну пропозицію / Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. 352 с.
 • Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика / М. Житарюк. – К.: КНЕУ, 2009. – 419 с.
 • Курс “Нативна реклама” на освітній платформі Prometheus. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:OSCE+NATIVEADS101+2018_T3/about (дата звернення 17.03.2020).
 • Лозинський Р. М. Сучасні тренди в рекламуванні туристичних дестинацій / Р. Лозинський // Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні. – Львів, 2019. – С. 44–48. http://liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=4022
 • Мальченко В. М. Маркетинг послуг: навч. посіб. / Мальченко В. М. – К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
 • Основи копірайтингу. URL: https://euprostir.org.ua/courses/lecture/127380 (дата звернення 17.03.2020).
 • Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності / Пазуха М. Д., Ігнатович М. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.
 • Райс Е. Маркетингові війни / Райс Е., Траут Дж. – К.: Companion Group, 2006. – 256 с. http://booksonline.com.ua/view.php?book=169137
 • Студія Дениса Каплунова. URL: https://kaplunoff.com/ (дата звернення 17.03.2020).