Лозинський Роман Мар'янович

Посада: завідувач кафедри географії України

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-69

Електронна пошта: Roman.Lozynskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Географія населення
 • Етногеографія
 • Мовна географія
 • Географія туризму

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Лозинський Р. М. Концепція серйозного дозвілля і туризм спеціального інтересу, або як виникають і розвиваються інноваційні види туризму / Лозинський Р. М., Кушнір Л. П. // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / [за заг. редакцією М. Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 176–187.
 • Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.
 • Лозинський Р. М. Географія мов в Україні. Навчальний посібник / Роман Лозинський. – Львів, ЛІГА «Львів», 2012. – 146 с.
 • Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд) / Роман Лозинський. –  Львів, 2008. – 502 с.
 • Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) / Роман Лозинський. – Львів, 2005. – 358 с.
 • Potencjał turystyczny Ukrainy Zachodniej / [red. nauk. Andrzej Jagusiewicz ; zespół aut. R. Szczeciński et al.] ; Instytut Turystyki w Warszawie. Narodowy Instytut im. Iwana Franko we Lwowie. Uniwersytet Turystyki, Gospodarki i Prawa w Kijowie. Warszawa : Instytut Turystyki, 2005. 263 s. : (у співав. з K. Łopaciński, J. Zińko й ін.)

Статті та матеріали конференцій

 • Лозинський Р. М. Туристичний брендинг як складова просторового планування / Лозинський Роман // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : [Текст] : Зб. матер. Всеукр . наук.-практ. Інтернет конф. (Львів, 14 березня 2019 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів : ЛІЕТ, 2019. − С. 19–20.
 • Лозинський Р. М. Концепція серйозного дозвілля та її роль в розвитку теорії туризмознавства / Лозинський Р. М., Кушнір Л. П. // Сталий розвиток туризму на засадах міжнародного партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І наук.-прак. конф., 31 жовт. – 1 лист. 2018 р. / [відповід. за вип. : М. Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 209–213.
 • Лозинський Р. М. Спеціалізований (нішевий) туризм: розвиток концепції в українській і зарубіжній науковій літературі / Роман Лозинський, Ірина Кучинська // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 170–182.
 • Lozynskyy R. Border Issues in The Post-Soviet States: The Case of Ukraine – Genesis And Factors / Roman Lozynskyy, Viktoriya Pantyley // Border Conflicts in the Contemporary World. – Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2014. –S .243–253.
 • Lozynskyy R. Territorial and Ethnic Identity Issues in the Zakarpattia Region / Roman Lozynskyy // Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe. Scient. editor: Valentin Mihaylov. –Częstochowa: Instytut Geopolityki, 2014. – S. 340–355.
 • Lozyns’kyi R. The Modern State of Geographical Studies on the Problems of Peripherality in Ukraine / Roman Lozyns’kyi // Barometr regionalny. Anializy i prognozy. – № 1 (27). – Zamość, 2012. – S. 7–12.
 • Łożyński R. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki wiejskiej (na przykładzie Związku Pomocy Rozwojowi Zielonej Turystyki Wiejskiej na Ukrainie)/ Roman Łożyński, Diana Dryglas // W: Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki : [monografia] / red. nauk. Bogusław Sawicki, Anna Nizioł, Marcin Obodyński. – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Agroturystyki i Ekonomicznych Funkcji Turystyki i Rekreacji, 2012. – S. 364–374.
 • Lozynskyy R. Modern tendencies of the development of ethnolingustic situation in Ukraine / Lozynskyy R. // Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe / T. Michalski (ed.). – Gdynia, 2006. – P. 103–109.

Біографія

Народився 05.07.1972  р.  (с. Вибранівка Жидачівського р-ну Львівської області) – географ, доктор географічних наук (Етномовна географія України, 2010), доцент (2004), завідувач кафедри географії України (з 2010 р.).

Закінчив з відзнакою географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1994 р., спеціалізація – географія України), аспірантуру (1997), докторантуру (2009). У 1998–2000 рр. – архіваріус Львівського державного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки. В 2000 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук (Етнічний склад населення Галичини (історико-географічне дослідження)). В 2000–2002 рр. працював головним спеціалістом управління з питань внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації (відділ політичного аналізу, прогнозування і маркетингу). В 1999–2001 рр. – асистент, з 2001 р. – доцент кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом). З осені 2002 р. працює в університеті на постійній основі. В 2003–2005 рр. працював на посаді заступника декана географічного факультету з навчально-методичної роботи. Переможець конкурсу «Молодий науковець університету» (2005). Представник від факультету в науково-технічній раді університету.

Наукова діяльність. Здійснив історико-географічне дослідження формування й динаміки етнічного складу населення Львова від часу заснування міста й до сучасності в контексті загального суспільного розвитку Галичини. Розробив теоретичні й методичні основи суспільно-географічного дослідження мовної ситуації. Склав карту мовного складу населення України станом на початок ХХІ ст.

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!