Фізична географія України

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Байцар А. Л.ГРО-41, ГРО-42, ГРН-41, ГРН-42, ГРН-43, ГРН-44
96доцент Байцар А. Л.ГрФ-51з

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ГРО-41доцент Байцар А. Л.
ГРО-42доцент Байцар А. Л.
ГРН-41доцент Байцар А. Л.
ГРН-42доцент Байцар А. Л.
ГРН-43доцент Байцар А. Л.
ГРН-44доцент Байцар А. Л.
912ГрФ-51здоцент Байцар А. Л.

Опис курсу

Метою курсу є всебічне ознайомлення студентів з особливостями природи окремих  регіонів України.

Завданням навчального курсу є:

 • формування системного уявлення про природні умови і природні ресурси України;
 • формування в студентів-географів теоретичних засад викладання природничих дисциплін;
 • підготовка студентів до проведення самостійних природничих досліджень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • особливості формування природи та розвитку України;
 • фізико-географічні особливості різних регіонів України;
 • поняттєво–термінологічний апарат фізичної географії.

вміти:

 • проводити реферування наукової природничо-географічної літератури;
 • здійснювати пошук статистичної та довідкової інформації для оцінки географічних процесів в Україні;
 • робити самостійний регіональний аналіз стану ПТК.

Рекомендована література

 • Байцар А. Фізична географія України. Навчально-методичний посібник. – Львів. Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 354 с.
 • Байцар А. Фізична географія України. Навчально-методичний посібник. – Львів. Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 172 с.
 • Агрохимическая характеристика почв ССР. Украинская ССР. – М.: Наука, 1973.
 • Байцар А. Практикум з «Фізичної географії України». – Львів. Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 50 с.
 • Байцар А. Крим. Нариси історичної, природничої і суспільної географії. Навчальний посібник. – Львів. Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 224 с.
 • Байцар А.Фізична географіяУкраїни. Навчальнийпосібник. – Львів. Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 172 с.
 • Бондарчук В.Г. Геологічна будова Української РСР. – К.: Рад. школа, 1963.
 • Бондарчук В.Г. Геологія родовищ корисних копалин України. – К.: Наукова думка, 1966.
 • Ващенко П.Г. Природні ресурси західних районів УРСР. – Львів, 1959.
 • Воропай Л.І., Куниця М.О. Українські Карпати. – К.: Рад.школа. 1966.