Стецюк Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри географії України

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-69

Електронна пошта: Oksana.Stetsyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • рекреаційна географія;
  • географія туризму;
  • геоурбанізм;
  • регіональна політика і державне управління.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

  • Стецюк О. Розвиток інфраструктури кінного туризму в Україні / О. Стецюк // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: міжнародна науково-практична конференція, 26-27 листопада 2020 р. : [матеріали конференції]. – Львів : ЛДУФК, 2020. – С. 282–285.
  • Стецюк О. В. Готельне господарство Львова: сучасні тенденції розвитку / О. В. Стецюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 281–287.
  • Стецюк О. В. Суспільно-географічний аналіз розвитку сільського зеленого туризму в Івано-Франківській області / О. В. Стецюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжнар. відносини. – 2012. – Вип. 29. – С. 217–222.
  • Стецюк О.В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: структура та територіальна організація. Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к.геогр.н. за спец. 11.00.02. ЛНУ, 2006. 20 с.
  • Стецюк О.В., Гамкало Н.В., Яворська І.Ю., Кахновець О.І., Волошин О.П., Лозинська О.Я. “50+1. Туризм і відпочинок. Інвестиційні пропозиції Львівської області”. Збірник інвестиційних пропозицій. Львів, 2002. 64 с.

Біографія

Народилася 17 червня 1977 р. у с. Йосипівка Буського району Львівської області. Закінчила Олеську середню школу смт. Олесько Буського району Львівської області. Навчалася у Малій Академії наук при Львівському державному університеті імені Івана Франка. Переможець обласних олімпіад з географії серед школярів Львівщини.
У 1994 р. поступила на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, закінчила навчання у 1999 р. з дипломом з відзнакою. Впродовж 1999–2003 рр. навчалася в аспірантурі університету на географічному факультеті (спеціальність 11.00.02 – “економічна та соціальна географія”) спочатку на денній, а потім на заочній формі навчання.
В 2000–2002 рр. працювала на посаді головного спеціаліста відділу розвитку рекреаційних зон та курортів в управлінні курортів та туризму Львівської обласної державної адміністрації.
Відповідно до наказу голови Державної туристичної адміністрації України від 7 березня 2002 р. № 71 присвоєно звання „Почесний працівник туризму України”.
2002–2004 р. – закінчила із червоним дипломом магістратуру Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, спеціальність – «державне управління».
Пройшла професійні стажування:
червень-серпень 2003 р. – у відділі нормативно-правового та кадрового забезпечення, Державної туристичної адміністрації України (м. Київ);
вересень–жовтень 2002 р. – США, штат Нью-Йорк, стажування у рамках програми „Громадські зв’язки” (Державний департамент США, Бюро з питань освіти та культури), вивчення американського досвіду у сфері туризму і рекреації;
2008/2009 н. р. – кафедра туризму Економічного Університету в Кракові (Республіка Польща);
травень 2009 р. – відділ промоції Міської ради м. Кракова.
Брала участь у реалізації різноманітних міжнародних проектів з розвитку рекреаційно-туристичної галузі Західного регіону України.
В 2003–2004 рр. працювала за сумісництвом асистентом кафедри географії України географічного факультету ЛНУ Івана Франка. З 1 вересня 2004 р. працює на постійній основі на кафедрі географії України (спочатку на посаді асистента, з 1 вересня 2010 р – доцент).
У листопаді 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Туристичний комплекс Карпатського регіону України: структура та територіальна організація” (спеціальність 11.00.02 – “економічна та соціальна географія”).

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!