Інновації і тренди міського розвитку (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Склярська О. І.ГрФМ-11с, ГрУМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ГрФМ-11сдоцент Склярська О. І.
ГрУМ-11с

Опис курсу

Метою курсу є: вивчення міста з позицій середовища для інновацій, сталого розвитку та людиноцентризму, ознайомлення з головними світовими трендами у розвитку економіки, соціальної сфери, управління міста, а також захисту довкілля і технологій, інноваціями міського розвитку на прикладі держав Європи, Азії, Американського регіону та ін., а також умовами та викликами щодо впровадження інновацій в українських містах.

Найважливішими завданнями є:
– поглиблення знань про головні світові тенденції та концепції розвитку міських територій;
– одержання відомостей про сучасні тренди міського розвитку та просторового планування;
– оволодіння уміннями та навичками наукового аналізу тенденцій розвитку міських територій в різних країнах та регіонах світу, а також особливостей впровадження інновацій;
– критичного оцінювання міських проблем в Україні та інших державах з позицій просторового підходу та пропозицій їхнього вирішення шляхом впровадження інноваційних рішень.

Рекомендована література

Основна:

 • Галегуа Джермен. Розумні міста / перекл. О. Стукало. 2021. 191 с.
 • Йен Ґел. Міста для людей / пер. О. Любарської. – 2018. – 280 с..
 • Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів [монографія] / Є. О. Маруняк. – Київ: Фенікс, 2018. – 336 с.
 • Склярська О.І. Методичні рекомендації з курсу “Концепції міського розвитку і просторового планування” для студентів спеціальності “Географія”. – ЛНУ імені Івана Франка. 2021. 43 с.
 • Florian Nepravishta, Andrea Maliqari MODERNISATION AND GLOBALISATION NEW PARADIGMS IN ARCHITECTURE, CITY, TERRITORY. 2021. 469 р.
 • URBAN INNOVATION TRENDS: A GLOBAL REPORT FOUR-CYCLE REVIEW OF THE GUANGZHOU INTERNATIONAL AWARD FOR URBAN INNOVATION. 2013 95 р.
 • Science, technology and innovation for sustainable urban development in a post-pandemic world. 2022, United Nations. 48 р.

Додаткова:

 • Бондар, І. Інноваційні тренди дизайну у формуванні міського середовища. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 5(1), 2022. 49–66.
 • Європейська хартія міст 2008 р. (Маніфест нової урбаністики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Principle-9.-European-chart.pdf
 • Лабінська Галина. Варіативність містобудівних концепцій як засіб конкурентноспроможності світових міста/ Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжн. наук.-практ. Конф., присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів: Простір-М, 2023. Том 2. С. 228-235.
 • Лендрі Чарльз. Креативне містоутворення: його сила та можливості. 2020. 252 с.
 • Нікітенко В., Васильчук Г. Модель цифрового міста як чинник креативного розвитку / Філософія: збірник наукових праць. № 11, 2022. С. 48-58.
 • Cім Девід. М’яке місто: щільність забудови для щоденного життя. Переклад з англ. Я. Осетрової. 2023. 236 с.
 • Склярська О. Концепції міського розвитку й просторового планування американських учених-урбаністів ХХ – поч. ХХІ ст. / Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Луцьк, 11 грудня 2020 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 6 с.
 • Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : монографія / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. – 438 с.
 • Флорида Р. Криза урбанізму: чому міста роблять нас нещасними / Річард Флорида // перекл. з англ. І. Бондаренко. – Київ: Наш формат. – 2019. – 315 с.
 • Integrating health in urban and territorial planning: a sourcebook, WHO, 2023 90 p.
 • IMPLEMENTATION FRAMEWORK FOR PHASE VII (2019–2024) OF THE WHO EUROPEAN HEALTHY CITIES NETWORK: GOALS, REQUIREMENTS AND STRATEGIC APPROACHES, https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1377634/retrieve
 • 19. Urban Archaeology, Municipal Government and Local Planning / Edit. S. Baugher.  Springer International Publishing, 2017. 345 p