Лабінська Галина Миколаївна

Посада: доцент кафедри географії України

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-84

Електронна пошта: Halyna.Labinska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Економічна і соціальна географія України;
 • географія населення;
 • ґендерні дослідження;
 • топоніміка
 • урбаністика і просторове планування.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Лабінська Г. М., Шевчук І. Б. Специфіка інформаційно-технологічного забезпечення сталого розвитку економіки / Г. М. Лабінська, І. Б. Шевчук // Проблеми системного підходу в економіці. – Вип. №2 (88). – 2022. – С. 13–21.
 • Лабінська Г. М. Географія використання інформаційних технологій в Україні / Г. Лабінська, Л. Дика // Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції “Aktual priorities of modern science, education and practice” (Париж, 31.05-03.06.2022). – С. 236–242.
 • Лабінська Г. М. Курорт Солотвино Закарпатської області: ресурси, територіальна організація, перспективи розвитку / Г. М. Лабінська // Матеріали XVI наукової конференції з міжнародною участю “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – 2022. – С.
 • Лабінська Г. М. Адаптація простору у країнах Європи у контексті викликів пандемії Covid-19 / Г. М. Лабінська // Topical issues of modern science and education: ХІ Міжнародна науково-практична конференція, 11–13 березня 2021 р. – Таллінн. – С. 48–53.
 • Лабінська Г. М. Роль інженерного благоустрою у просторовому плануванні / Г. М. Лабінська // Trends in the scientific development: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 28 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Ванкувер. – С. 76–82.
 • Лозинський Р. М. Роль СЕМАТ у формуванні європейської системи просторового планування / Р. М. Лозинський, Г. М. Лабінська, В. М. Моргацький // Theoretical and scientific bases of development of scientific thought: abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Rome, 2021. PP. 189–194.
 • Labinska G. Migration processes “Ukraine–Poland”: Specification and Consequences / L.Shevchuk, A.Shevchuk, G.Labinska // Multidisciplinary Scientific Journal “Paradigm of Knowledge”. № 3 (35). Muscat, 2019. – S. 28-39.
 • Лабінська Г.М. Польський вектор української міграції: ризики та загрози /  Г.М. Лабінська // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал, № 4 (41), 2018. – С. 91-100.
 • Лабінська Г.М. Оцінка міграційних рухів України на тлі тенденцій у європейських країнах: пошуки шляхів поліпшення ситуації / Г.М. Лабінська, Л.Т. Шевчук // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. 2018. Випуск 19.– С. 130-138.
 • Лабінська Г.М. Топонімічний спадок періоду татарської експансії в Україні /  Г.М. Лабінська //  Вісник ЛНУ. Серія географічна. 2018. Випуск 52. – С. 163-169.
 • Лабінська Г. Міграційні виклики для країн Західної Європи / Любов Шевчук, Галина Лабінська // Збірник доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. “Міграція між Україною та ЄС: виклики безвізового режиму”. Львів. 15 грудня 2016 р. – C. 126-132.
 • Labins’ka G. The Permanent Crisis of “small Change” region / Galyna Labins’ka, Ljubov Shevchuk // “Public Risk Management. Tome I. Perspective of Theory and Practice”; [edited by P.Tworek, J.Myrczek]. Katowice: Pablishing House oh Uniwersity in Katowice, 2016.– S. 132-141.
 • Лабінська Г.М. Наслідки суспільних цунамі в Європі / Л.Т. Шевчук, Г.М. Лабінська, Л.М. Федоришина // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. [Гол. ред. д.е.н., проф., академік НААНУ Даниленко А.С.]. Хмельницький. № 3 2016 (32). –  Cc. 45-50.
 • Шевчук Л.Т. Демографические перспективы Украины / Л.Т. Шевчук, Г.Н. Лабинская // Администрация, управление и икономика. e-Journal VFU. Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”.
 • Лабінська Г. Російський проімперський слід в українській топоніміці / Галина Лабінська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія географічна. Вип 39. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 180-179.
 • Лабінська Г.М. Головні детермінанти розвитку туризму в Криму / Г.Лабінська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 29. Ч.1. – Львів, 2012. — С.55-62.
 • Лабінська Г.М. Походження хоронімів “Україна” та “Росія”/ Г.Лабінська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 40. Частина 2. – Львів, 2012. – Сс. 60-67.
 • Лабінська Г.М. Головні проблеми поступу України в контексті постіндустріального розвитку / Г.М.Лабінська, Є.І.Венгер, С.Б.Соловій // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – No 3’2012 (13). – Сс. 43-48.
 • Лабінська Г.М. Територіальні відмінності життєдіяльності жіночого населення Львівської області / Г.М.Лабінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2011. – Вип. 1 (87). – С 332-340.
 • Лабінська Г.М. Quo vadis, Україно? / Г.М.Лабінська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 39. − Львів, 2011. – С. 214-221.
 • Лабінська Г.М. Українська трудова міграція в контексті міжнародної міграції робочої сили / Г.М.Лабінська, О.М.Прокопюк // Економічний простір: Зб. наук. статей. – No 34. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. ― С. 66-80.

Біографія

Народилася у м. Львові. У 1990 р. закінчила СЗШ No 62 м. Львова. У цьому ж році вступила на перший курс географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1995 р. закінчила навчання на кафедрі економічної та соціальної географії. У 2001 р. вступила до аспірантури при кафедрі економічної та соціальної географії. Тема дисертації “Жіноче населення регіону: суспільно-географічні аспекти (на прикладі Львівської області)” (науковий керівник – проф. Л.Т.Шевчук). З 2010 р. – доцент кафедри географії України.

Пройшла наукове стажування при відділі соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту Регіональних Досліджень НАН України з 3.11. по 3.12. 2014 р.; наукове стажування у Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою при НУ “Львівська політехніка” з 26.11.2018 по 26.12.2018 р. Керівник стажування к.п.н. І.М.Ключковська.

Виступила офіційним опонентом: дисертації Армашевської Тетяни Володимирівни “Географо-топонімічний аналіз території Чернігівської області”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Захист – 28.09.2015 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

та дисертації Дрогушевської Ірини Леонідівни на тему: “Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія. Захист – 28.11.2016 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Проекти

 • Учасниця міжнародних проєктів Агенства США з міжнародного розвитку “Програма сприяння парламенту України” (USAID), за напрямом сприяння:
  • an EU-funded project “Women and children’s rights in Ukraine – communications component” (семінар “Організація та проведення комунікаційних (PR) кампаній в інтересах жінок і дітей” (2010 р., Львів);
  • Ґендерне інтегрування (2006-2007 рр., Львів);
  • Soros Foundation-Kyrgyzstan мережевих програм “Усні жіночі історії” та “Уповноважена освіта” (семінар “Усні жіночі історії: нові методології для нової освіти” (2004 р., Бішкек).

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!