Географія Львова (106)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Склярська О. І.ГрФУ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГрФУ-21с

Опис курсу

Метою курсу “Географія Львова” є оволодіння знаннями про теорію та методику дослідження великого міста, історико-географічні, демогеографічні, соціально-економічні та інші особливості міста Львова, тенденції і перспективи його розвитку; формування у студентів уміння здійснювати комплексну характеристику міста, його планувальної структури та просторового розвитку в контексті сучасних суспільно-географічних процесів в Україні.
Завдання: вивчення природно-ресурсного потенціалу міста, демографічного, історико-культурного, соціально-економічного та еколого-географічного розвитку Львова, опанування методикою дослідження міських населених пунктів; аналіз студентами сучасних особливостей просторового розвитку міста, ознайомлення з засадами стратегічного планування Львова, проектами просторового розвитку різних частин міста, виявлення і дослідження проблем субурбанізації та розвитку приміської зони.

Після завершення курсу

 • студент знатиме:
  • методику і методологію суспільно-географічних досліджень міст, історико-географічні особливості розвитку та формування міста Львова, природні умови та ресурсний потенціал міста;
  • проблеми соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку, підходи до просторового планування міста; проблеми Львова та шляхи їхнього вирішення, просторову диференціацію суспільно-географічних процесів в місті, її передумови та чинники.
 • Студент  вмітиме:
  • користуватись джерельною базою щодо особливостей розвитку міста; проводити комплексне суспільно-географічне дослідження міста;
  • аналізувати можливості і тенденції розвитку міста;
  • виявляти проблемні аспекти демосоціальної, економічної, екологічної ситуації, пропонувати варіанти та шляхи їхнього вирішення.

Набуде навиків:

 • командної роботи, ефективної міжособистісної взаємодії;
 • креативності та вміння знаходити нестандартні рішення;
 • дотримання норм наукової і професійної етики.

Рекомендована література

Основна:

 • Долинська М. Львів: простір на тлі мешканців ХІІІ-ХІХ ст. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014. – 168 с.
 • Львів: Комплексний атлас / Відп. ред. О.І. Шаблій. –К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 192 с.
 • Львів: Природа довкола нас / [М. М. Назарук, А.М. Галушка, Н.В. Партика, Ю.В. Зінько, Б.В. Сенчина. І.Б. Койнова, М.Є. Крет] ; за аг. Ред.. М.М. Назарука. – Львів: Коло, 2016. – 208 с.
 • Історія Львова. У трьох томах / Редкол.: Я.Ісаєвич, М.Литвин, Ф.Стеблій. – Львів: Центр Європи, 2007.
 • Крип’якевич, Іван Петрович.Історичні проходи по Львові : [книжка-путівник] / Іван Крип`якевич; [упоряд. тексту Б. Якимовича]. – Львів: Апріорі, 2007. – 115 c.
 • Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини). – Львів, 2005. – 358 с.
 • Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів [монографія] / Є. О. Маруняк. –Київ: Фенікс, 2018. – 336 с.
 • Назарук М. М. Львів на початку ХХІ ст.. – Львів: В-о Старого Лева, 2015. – 240 с.
 • Николишин Ю. Львів. Місто, що надихає. – Львів: Апріорі, 2016. –136 с.
 • Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 428 с.

Додаткова:

 • Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ–ХХІ ст. 2008 р., 720 с., 1396 іл.
 • Енциклопедія Львова // Під ред. А Козицького, І.Підкови Т.1-2. Львів, 2007, 2008.
 • Зиморович Д. Історія міста Львова. Львів, 2001.
 • Лемко І. Львів понад усе. – Л.: Піраміда, 2007. – 188 с.
 • Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки. Т.5. –К., 1998.
 • Качор І. Львів крізь віки. – Л.: Центр Європи, 2004. – 240 с.
 • Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.
 • Львів: Туристичний путівник. – ЛьвівЦентр Європи,– 548 с.
 • Мельник Б. Вулицями старовинного Львова [Текст] – Л.: Світ, 2001. -272 с: іл.
 • Сучасний Львів. С. 176 – 268. // Доктор географії Олена Степанів / Упорядник О.Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 324 с.
 • Статистичний щорічник Львова, 2019/за ред. С. Зимовіної. – Львів, ГУСУЛО. – 104 с.
 • Шаблій Олег. Суспільна географія : у двох кн. Книга перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження : [Вибрані праці]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 с.
 • Шишка О. Наше місто – Львів: Посіб. з курсу «Львовознавства». Ч.IІ – Л.: Центр Європи, 2011. – 173 с.
 • Інститут міста/офіційний сайт https://city-institute.org/
 • Львівська міська рада. Офіційний сайт.www.city-adm.lviv.ua
 • Десять легенд Львова. Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/10-mistychnyh-lehend-staroho-lvova/
 • Львів пострадянський. –Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/research/2011/04/13/35736/
 • Розкіш і злидні повоєнного Львова. https://uamoderna.com/md/bodnar-postwar-lviv
 • Львів і його райони. Режим доступу: https://tvoemisto.tv/exclusive/lviv_i_yogo_rayonyhtml
 • Архітектура і мистецтво Львова. Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/arhitektura-i-mystecztvo-lvova-chastyna-persha/
 • Радянський період 1939—1941 рр. http://www.lonckoho.lviv.ua/istoriya/istoriya-vyaznytsi/radyanskyj-period-1939-1941-rr