106 Географія. Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток

Освітній ступінь: “бакалавр”, спеціальність: 106 “Географія”

Освітньо-професійна програма

Інформаційний буклет

Урбаністика (Urban studies). Наука, яка навчає мистецтву розвивати міста, поліпшувати якість життя людей у них, а також пояснює просторово-часові особливості функціонування різних сфер міста та взаємозв’язки між ними.

Просторове планування (Spatial planning). Надає нам інструменти для сталого розвитку міста, територіальної громади, до складу якої воно входить. Вчить ефективно використовувати ресурси території й створювати якісні простори.

Регіональний розвиток (Regional development). Без розуміння особливостей розвитку регіону, в якому знаходиться територіальна громада, а також сусідніх регіонів, неможливо належно здійснювати просторове планування.

Умови вступу: національний мультипредметний тест. Вага предметів: українська мова – 0,30, географія – 0,50, математика, історія України, іноземна мова, фізика, біологія, хімія – 035, українська література – 0,2.

Ліцензійний обсяг підготовки  фахівців: 30 осіб.

Бюджетна пропозиція: 17 осіб, квота 1 – 1, квота 2 – 2.

Регіональний коефіцієнт: 1.

Форма навчання: денна.

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.

Вартість навчання: 34 680 грн за рік, можлива оплата по семестрах або помісячно.

Випускнику присвоюється кваліфікація: Бакалавр географії. Фахівець з урбаністики, просторового планування і регіонального розвитку.

Що нового?

Збільшено бюджетну пропозицію місць з 12 до 17 осіб.

Кращі студенти отримали загальноукраїнські відзнаки: академічну стипендію імені героя Небесної сотні Ігоря Костенка й академічну стипендію президента України.

Уперше здійснено набір на магістерську ОПП “Урбаністика, міське планування і сталий просторовий розвиток”, яка є продовженням програми бакалаврату.

Результати вступу 2023 р.

Усього зараховано 15 осіб: 12 – на бюджет, 3 – на контракт. Навчаються студенти з 9 областей України.
Подано 50 заяв, з них на бюджет – 40. Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет – 170.75. Максимальний бал зарахованих на бюджет – 200. Середній рейтинговий бал всіх зарахованих – 166.82. Загальний середній рейтинговий бал всіх заяв – 162.63. Конкурс на одне бюджетне місце – 2.25.

Особливості освітньої програми

Інноваційність – нова програма, набір лише четвертий рік, подібних програм в Україні небагато, всі популярні, саме з такою назвою – вона єдина.
Актуальність – в контексті адміністративно-територіальної реформи й децентралізації, повоєнного відновлення міст і регіонів України зросла потреба у фахівцях такого профілю.
Міждисциплінарність – студент отримує знання з географії, економіки, соціології, містобудування, туризмознавства, права, інших наук, що дає можливість швидко адаптуватися до роботи в різноманітних сферах національної економіки.
Громадянська спрямованість – сприяє активній діяльності на основі поєднання суспільних і громадських інтересів.
Світоглядність – суттєво розширює світогляд людини, формує життєву позицію.
Стратегічність – дає надійний базис знань і вмінь на багато років, що сприяє успішній самореалізації в суспільстві.

Перспективи працевлаштування

Департаменти, управління й відділи з питань урбаністики і просторового планування в органах місцевого самоврядування (міські, селищні, сільські ради).
Управління й відділи з питань просторового планування й регіонального розвитку в органах державної влади (Міністерство розвитку громад та територій України, департаменти регіонального розвитку обласних державних адміністрацій).
Агенції регіонального розвитку, інші міжнародні, національні, регіональні структури, пов’язані з просторовим плануванням і регіональним розвитком.
Науково-дослідні та проектно-пошукові установи, що вивчають міста й регіони.
Приватні компанії, що працюють в галузі урбаністики і просторового планування, займаються питаннями менеджменту регіонального розвитку, територіального маркетингу і брендингу, землекористування, туризму, ринку житла й ін.
Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі. Кращі випускники магістратури отримають можливість поступати в аспірантуру.

Переваги та можливості

  • навчання за обміном в університетах Європи;
  • навчальні й виробничі практики;
  • залучення студентів до наукової роботи;
  • лекції запрошених фахівців-практиків;
  • можливість поселення в гуртожитку.

Фахові навчальні дисципліни

Урбаністика
Основи урбаністики. Основи архітектури і містобудування. Міське планування. Економіка і бюджет міста. Соціологія міста і партисипативне планування. Міста України. Глобальні міста. Концепція smart city.

Просторове планування
Основи просторового планування. Просторове планування в Україні. Європейська система просторового планування. Стратегічне планування. Планування і використання публічних просторів

Регіональний розвиток
Регіональний розвиток України. Національна і регіональна економіка. Управління розвитком територіальних громад. Адміністративно-територіальний устрій і адмінреформа в Україні.

Пов’язані предмети
Адміністративне і муніципальне право. Географія Львова. Територіальний маркетинг і брендинг. Геоінформаційні системи в урбаністиці й просторовому плануванні. Медична географія і концепція здорового міста. Краєзнавство і туризм. Політична географія і геополітика України.

Контактні дані

Кафедра географії України
м. Львів, вулиця Дорошенка, 41, каб. 52. Тел.: (032) 239-47-69,
моб. (093) 037-06-24.
E-mail: roman.lozynskyy@lnu.edu.ua, vladyslav.morhatskyi@lnu.edu.ua
Географічний факультет: вул. Дорошенка 41, м. Львів,
79000, Україна. Тел.: (032) 239-43-93.
Інтернет-сторінка https://geography.lnu.edu.ua
E-mail: geography.faculty@lnu.edu.ua
Приймальна комісія університету
вул. Січових Cтрільців, 14, м. Львів, 79000, каб. 112, 113
Тел.: (032) 255-39-65, 239-43-30, моб. (096) 600-77-31.
E-mail: pkunivlv@lnu.edu.ua