Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Співробітники

завідувачПОЗНЯК Степан Павловичзавідувач
професорГАСЬКЕВИЧ Володимир Георгійовичпрофесор
професорКИРИЛЬЧУК Андрій Андрійовичпрофесор
професорПАНЬКІВ Зіновій Павловичпрофесор
доцентБОНІШКО Оксана Станіславівнадоцент
доцентІВАНЮК Галина Станіславівнадоцент
доцентНАКОНЕЧНИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентПАПІШ Ігор Ярославовичдоцент
доцентТЕЛЕГУЗ Олексій Гнатовичдоцент
доцентЯМЕЛИНЕЦЬ Тарас Степановичдоцент
інженер 1 категоріїБОЛЮХ Євгенія Василівнаінженер 1 категорії
аспірантВІТВІЦЬКИЙ Ярослав Йосиповичаспірант
аспірантКАЛИНИЧ Олена Романівнааспірант
аспірантМАЛИК Роман Георгійовичаспірант
аспірантМАЛИК Степан Зіновійовичаспірант
аспірантЯВОРСЬКА Андріана Михайлівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Позняк С. П. Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 272 с.
 • Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів : навчально-методичний посібник / Ю. І. Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 80 с.
 • Наконечний Ю. І. Практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів : навчальний посібник / Ю. І. Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 374с.
 • ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  «МЕТОДИ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
 • Кирильчук А. А. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навч. посібник /А. А. Кирильчук, О. С. Бонішко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 354 с.+0,5 вкл.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 1. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 2. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.
 • Бонішко О.С. Лабораторний практикум з курсу „Гідрохімія” : методичні вказівки / Бонішко О.С., Варга Л.М. // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 108с.
 • Папіш І. Я. Практикум з картографії ґрунтів / І. Я. Папіш, Т. С. Ямелинець // Навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.
 • Наконечний Ю. І. З історії дослідження алювіальних ґрунтів / Юрій Наконечний // Історія української географії : всеукр. науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – Вип. 20. – С. 36–42
 • Ямелинець Т.С. Практикум з картографії грунтів: Навчальний посібник / Папіш І.Я., Ямелинець Т.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.
 • Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Навчальний підручник / Ямелинець Т.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
 • Паньків З. Земельні ресурси. Навчальний посібник / З. Паньків. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
 • Біопродуктивність ґрунтів : навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 203 с.
 • Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 1. Фізика твердої фази ґрунту : навчальний посібник / І. Я. Папіш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 94 с.
 • Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 2. Гідрофізика ґрунтів:  навчальний посібник / І. Я. Папіш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 36 с.

Програма звітної наукової конференції географічного факультету за 2019 рік

04.02.2020 | 11:21

У форматі doc
 
СЕКЦІЯ  ГЕОГРАФІЧНИХ  НАУК
 Аудиторія 26, вул. Дорошенка, 41
 Керівник секції – доц. Біланюк В.І.
Секретар секції –  доц. Тиханович Є.Є.
П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2019 р.

Доц. Біланюк В.І.

Природознавчі студії Івана Верхратського (до 100- річчя від дня упокоєння). Проф. Кукурудза С.І.
Розвиток палеокріогенних процесів у верхньому плейстоцені Поділля.

     Проф. Богуцький А.Б, ст. наук. співроб. Томенюк О.М.

Обіг земель сільськогосподарського призначення...

Читати »

Вручення дипломів магістрам географічного факультету

16.01.2020 | 13:40

Вітаємо випускників-магістрів географічного факультету та їхні родини із завершенням навчання у Львівському університеті! Вітаємо усіх працівників географічного факультету і дякуємо за їх працю! Бажаємо нових вершин і нових звершень, професійного зростання, достатку та всіляких успіхів!

Джерела:
www.facebook.com
www.facebook.com
www.facebook.com

Читати »

Дослідження профільно-диференційованих ґрунтів Прибескидського Передкарпаття

28.10.2019 | 12:23

Працівниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів проведено польові дослідження буроземно-підзолистих ґрунтів Прибескидського Передкарпаття. Встановлено, що вони не формують суцільного ареалу, а приурочені до найбільш підвищених ділянок вододільних поверхонь в межах V-тої надзаплавної тераси Дністра. У межах профілю досліджуваних ґрунтів діагностовано нодулі та аргілани, які є діагностичними ознаками ґрунтотворних процесів: лесиважу та внутрішньогрунтового оглинення. Ґрунти мають різкодиференційований, елювіально-ілювіальний тип профілю.

Читати »

Дослідження ініціальних ґрунтів

24.09.2019 | 13:34

Співробітниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів проведено дослідження ініціальних ґрунтів Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат. Встановлено ареали їхнього поширення, досліджено морфологічні особливості, фізико-хімічні та хімічні властивості досліджуваних ґрунтів.

Читати »

Співпраця з німецькими колегами

17.09.2019 | 12:26

В кінці серпня 2019 року професор Sixten Bussemer  з німецького міста Грайфсвальд разом з своїми студентами відвідали лабораторію “Аналізу ґрунтів і природних вод” кафедри Ґрунтознавства і географії ґрунтів географічного факультету. Студенти з Німеччини дізналися про закономірності поширення ґрунтів в Україні та детально ознайомилися з колекцією ґрунтових монолітів. Відвідини лабораторії кафедри вже стали доброю традицією  для  студентів під керівництвом  професора Sixten Bussemerа (3 візит починаючи з березня 2018 року). Професор  Sixten Bussemer висловив вдячність завідувачу кафедри  і працівникам за зібрану колекцію...

Читати »