Антропогенні ґрунти (103 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Телегуз О. Г.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРН-31сдоцент Телегуз О. Г.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Антропогенні ґрунти» є ознайомлення студентів з основними проблемами антропогенної трансформації ґрунтів, розгляд проблем формування, еволюції, класифікації антропогенних ґрунтів

Після завершення цього курсу студент

Знатиме:

 • в чому полягає різниця між термінами «антропогенно-змінені» і «антропогенні ґрунти»;
 • значення концепції «метапедогенезу»;
 • чому темпи антропогенного ґрунтотворення вищі від швидкостей ґрунтових процесів у природних умовах;
 • які основні властивості антропогенних ґрунтів;
 • які властивості антропогенних ґрунтів відображені в Міжнародній класифікації ґрунтів WRB;
 • які є типи агроземів;
 • що таке техногенні ґрунти і техноземи;
 • як формуються ембріоземи;
 • що таке міські ґрунти та їхні властивості.

Вмітиме:

 • проводити порівняльний аналіз існуючих концепцій антропогенного ґрунтотворення;
 • класифікувати антропогенно-змінені ґрунти;
 • оцінювати стійкість різних ґрунтів до різних видів деградації.

Рекомендована література

Основна 

Додаткова

 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів. Ч. 1. Львів. 2010. 270 с.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів. Ч. 2. Львів. 2010. 286 с.
 • Муха В. Д. Естественно-антропогенная эволюция почв (общие закономерности и зональные особенности). Харків, 2004. 271 с.
 • Носко Б. С, Антропогенна еволюція чорноземів. Харків, 2006. 239 с.
 • Гринченко А. М. Окультуривание почв – основа повышения природно-экологического плодородия. Харків, 1984. 82 с.
 • Крупеников И. А. Чернозем – наше богатство. Кишинев, 1979. 106 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия. В 2-х томах. Київ, 1988.
 • Назаренко И. И. Окультуривание подзолистых оглеенных почв. 1981.
 • Етеревская А. В. Почвообразование и рекультивация земель в техногенных ландшафтах Украины. Автореф. дис. д. с.-х. н. Харків, 1989.
 • Строганова М. М., Мягкова А. Д. Городская почва: генезис, классификация, функции. Почва-город-экология. 1997.
 • Герасимова М. И. и др. Антропогенная почва. 2003. 268 с.

Інтернет-джерела:

Силабус: Антропогенні ґрунти. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус