Телегуз Олексій Гнатович

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Oleksiy.Telehuz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• Географія грунтів

• Грунтознавство

• Урбопедоекологія

Курси

Публікації

  • Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / розділ Екологічно безпечне використання ґрунтів орних земель / За заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука / Телегуз О. Г., Телегуз О. В. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 362-374.
  • Телегуз О. Г. Хіміко-мінералогічний склад глинистої фракції чорноземів типових Подільської височини / Папіш І. Я., Телегуз О. Г. / Вісник Львів. Ун-ту, серія географічна, вип. 51, 2017. – стор. 278–292.
  • Телегуз О. Г. Агрокліматичний потенціал агроекосистем Львівської області / О. В. Телегуз, О. Г. Телегуз // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник – Спеціальний випуск. Книга 1. Грунтознавство . Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018р. стор. 290–291

Біографія

Народився 11.03.1977 року в с. Бистричі Березнівського району Рівненської області. У 1999 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю

– географія, кваліфікація – географ-ґрунтознавець, викладач. З 1995 р. працював лаборантом, інженером, молодшим науковим співробітником у НДЛ-50. 1999-2003 рр.

– навчання в аспірантурі, з 2002 р. – завідувач навчальної лабораторії „Аналізу ґрунтів і природних вод”. З 2004р – асистент, 2006р- доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію «Географо-генетичні особливості трансформації ґрунтів трас магістральних трубопроводів» за спеціальністю 11.00.05- біогеографія та географія ґрунтів, науковий керівник професор Кіт М.Г. З 2006 по 2013 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 по захисту докторських дисертацій з географічних наук. З 2007 р. заступник Відповідального секретаря Приймальної комісії Університету.

Проекти

Взяв участь у виконанні міжнародного проекту під егідою ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра”.

Нагороди

Переможець (перша премія) секції Екологія V Загальноукраїнської студентської наукової конференції-конкурсу „Розбудова держави: духовність, екологія, економіка”, Фонд Т. Шевченка, 1999р.

Подяки Ректора ЛНУ ім. І.Франка за сумлінну працю та вагомі здобутки у професійній діяльності (2007р, 2010р)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!