Агроекологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Телегуз О. Г.ГРН-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРН-21

Опис курсу

Мета курсу: оцінка взаємодії людини з довкіллям в процесі сільськогосподарського виробництва; вивчення впливу сільського господарства на природні екосистеми та формування агроекосистем, їхніх властивостей; визначення шляхів оптимізації агроекосистем, підвищення їхньої продуктивності і зменшення негативного впливу на довкілля.

Завдання курсу:

 • визначення основних факторів, які впливають на формування агроекосистем;
 • вивчення рівнів організації агроекосистем, їхньої просторової, видової та трофічної структури;
 • вивчення динаміки, розвитку та стійкості агроекосистем;
 • вивчення оптимізації структури агроекосистем;
 • оцінка пестицидного навантаження на агроекосистеми;
 • оцінка радіонуклідного забруднення агроекосистем, забруднення важкими металами та нітратами;
 • вивчення біологічного землеробства і біотехнології.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття агроекології;
 • структуру і рівні організації живого в агроекосистемках;
 • параметри стійкості агроекосистем як основи її продуктивності;
 • біотичні відносини в агроекосистемах;
 • екологічні наслідки осушення і зрошення;
 • екологічні чинники агроекосистем;
 • шляхи оптимізації агроекосистем;
 • негативний вплив хімізації сільського господарства на довкілля;
 • вплив тваринництва на довкілля;
 • основи біологічного землеробства.

вміти:

 • володіти понятійно-термінологічним апаратом агроекології;
 • визначати сучасний стан агроекосистем;
 • оцінювати оптимальність структури агроекосистем;
 • визначати за станом культур недостачу поживних речовин;
 • оцінювати вплив тваринництва на агроекосистеми;
 • володіти основами біотехнологій у рослинництві і тваринництві;
 • оцінювати вплив на якість продукції іонізуючого випромінювання, важких металів, нітратів;
 • визначати шкідливий вплив на агроекосистеми і природні екосистеми агротехногенного навантаження;
 • оцінювати вплив сільськогосподарського виробництва на якість поверхневих і підземних вод.