Агроекологія (101 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Телегуз О. Г.ГРЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРЕ-41сдоцент Телегуз О. Г.

Опис курсу

Мета: отримати знання про теоретичні та методологічні проблеми агроландшафтів та агроекосистем, закони їх розвитку і функціонування, дослідити вплив на агроекосистеми органічних і мінеральних добрив, їхню екологічну роль в якості фактора оптимізації живлення рослин та підтриманні чи покращенні родючості ґрунту, так і їхню негативну роль в забрудненні довкілля та зменшенні чи погіршенні стану біорізноманіття і якості с/г продукції.

Рекомендована література

Основна 

Базова 

 • Сільськогосподарська екологія. За редакцією М.М”якуша. – К: Либідь, 1992. – 168 с.
 • Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельськохозяйствен-ных культур. Под ред. В.Медведева. К, 1997. – 224 с.
 • Агроэкология. Под ред. Черникова В.А., Чекереса А.И., М.: Изд-во «Колос», 2000. – 533 с.
 • Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическаяполитика. М.: Изд-во МГУ. – 2000. – 473 с.
 • Химизация земледелия и при­родная среда. Под. ред. В.Минеева., М.: Изд-во МГУ. – 1990. – 252 с.
 • Агроекологія. Теорія та практикум / під ред. В. М. Писаренка. – К., 2003. – 318 с.
 • Агроекологія: Навчальний посібник / О. Ф. Стогній, А. Т. Кардашов та ін. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.

Допоміжна

 • Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських земель. Добряк Д.С., Канаш О.П., Розумний І.А. // Наукова монографія. К.-  – 307 с.
 • Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. – К: Либідь, 1993. – 224 с. Городній М. М., Шикула М. К., та ін. Агроекологія. – К.: Вища школа, 1993. – 413 с.
 • Литвак П. В., Малиновський А. С. та ін. Екологія та рослинництво. – Житомир: Полісся, 2001. – 230 с.
 • Минеев В. Г. Химизация земледелия и природная сфера. – М.: Агропромиздат, 1990. – 287 с.
 • Фокс Р. Энергия и эволюция жизни на Земле. – М.: Мир, 1987. – 280 с.
 • Циганенко О. І. Нітрати в харчових продуктах. – К.: Здоров’я, 1990. – 56 с.