Цифрова фотографія

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Телегуз О. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Дисципліна розкриває основні теоретичні та практичні питання фотографії. В процесі навчання студенти ознайомляться з різноманітною фотоапаратурою і обладнанням, історією розвитку фотомистецтва, основами композиції та жанрами фотографії, зможуть самостійно вдосконалювати зображення за допомогою графічних редакторів. Особлива увага приділяється практичному фотографуванню в різних жанрах.

Результати навчання:

знати:

 • історію розвитку фотомистецтва;
 • будову та принцип дії фотоапарата, призначення допоміжного обладнання;
 • жанри фотографії;
 • основи композиції;
 • основи комп’ютерної грамотності та поняття про графічні редактори для роботи з фотозображеннями.

вміти:

 • володіти теоретичними та практичними основами фотографії;
 • застосовувати різноманітні прийоми та обладнання для виконання фотографії;
 • фотографувати в різних жанрах та умовах зйомки;
 • аналізувати та попереджувати типові помилки фотоаматорів;
 • зробити фотографію.

Рекомендована література

 • Багрянцев Ю. Маленькие хитрости фотолюбителя: как избежать ошибок при съѐмке и улучить качество фотоснимков. — СПб.: Питер, 2003.
 •  Головня И.А. С чего начиналась фотография. — М.: Знание, 1991.
 •  Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии. — М.: Высшая школа,1989.
 • Зонтаг С. Про фотографію. — К.: Видавництво Соломії Павличко ―Основи‖, 2002.
 • Колесников В.П. Незвичайна фотографія. — К.: Наук. Думка, 1980.
 • Коршак Н.М., Коршак Є.В.. Вчись фотографувати. — К.: Радянська школа, 1986.
 • Стародуб Д.О. Азбука фотографии. — К.: Техніка, 1987.
 • Стори Д. Цифровая фотография. Трюки. 100 советов и рекомендаций професионала. — СПб.: Питер, 2005.
 •  Фриче Курт. Как избежать ошибок в фотографи. — К.: Высшая школа, 1980.
 •  http://uaphoto.biz/
 •  http://pictur.at.ua/publ
 • http://www.photowallpapers.org.ua/foto-nayka
 • http://galanet.at.ua/blog/grafichni_redaktori_ta_jikh_kharakteristiki/200912-14-79