Цифрова фотографія (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Телегуз О. Г.ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГРО-31с, ГРН-31с, ГРТ-31с, ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРТ-32с, ГрФУ-31с, ГРТ-33с, ГРГ-33с, ГрХТ-31с, ГРО-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31сдоцент Телегуз О. Г.
ГрФ-32сдоцент Телегуз О. Г.
ГрФУ-31сдоцент Телегуз О. Г.
ГРО-31сдоцент Телегуз О. Г.
ГРО-32сдоцент Телегуз О. Г.
ГРН-31сдоцент Телегуз О. Г.
ГРТ-31сдоцент Телегуз О. Г.
ГРТ-32сдоцент Телегуз О. Г.
ГРТ-33сдоцент Телегуз О. Г.
ГРГ-31сдоцент Телегуз О. Г.
ГРГ-32сдоцент Телегуз О. Г.
ГРГ-33сдоцент Телегуз О. Г.
ГрХТ-31сдоцент Телегуз О. Г.

Опис курсу

Teams група для ДВВС Цифрова фотографія

https://teams.microsoft.com/l/team/19:98d2a5d561624cf68187bba9faf4db0c@thread.tacv2/0

Метою курсу є вивчення історії розвитку та видів фотографії на творчому досвіді відомих фотографів, функціональних особливостей фотокамер та здобуття практичних умінь та навичок фотографування при створенні художньої фотографії у напівавтоматичних та ручному режимах.

Після завершення цього курсу студент повинен 

вміти:

 • основні поняття та термінологію курсу;
 • історію зародження та розвитку фотографії;
 • особливості традиційної та цифрової фотографії;
 • стилі фотографії та творчість провідних світових фотографів;
 • будову фотокамери та її функціональні особливості;
 • види та функції об’єктивів;
 • процеси експозиції та особливості режимів фотографування;
 • типи та прийоми фотографіки.

Рекомендована література

 • Телегуз О. Г. Цифрова фотографія /Практикум для самостійної роботи студентів/ – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 92 с.
 • ISO 12232:2006. Photography — Digital still cameras — Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index [Электронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iso.org/standard/37777.html
 • ISO 12233:2017. Photography — Electronic still picture imaging — Resolution and spatial frequency responses [Электронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iso.org/standard/71696.html
 • Дэйли Т. Цифрова фотографія для початківців. Джерело, 2003-211 с.
 • Величко О. М. Відтворення тонового градієнту засобами репродукування: Монографія [Текст] / Величко О. М., Зоренко Я. В., Скиба В. М. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. — 240 с.
 • Bryan Peterson. Understanding exposure: how to shoot great photographs with any camera. AmPhoto books, 2016.
 • Курт-Фриче. Як уникнути помилок. – К.: Вища школа, 1980. – 311 с.
 • Ланський Є.М. Вчись фотографувати. – К.: Техніка, 1975. – 177 с.
 • Jack Dykinga. Capture the Magic: Train Your Eye, Improve Your Photographic Composition. Rocky Nook, Inc., 2013.
 • Michael Langford, Anna Fox, Richard Sawdon Smith. Langford’s basic photography: the guide for serious photographers. Routledge, 2012.
 • Langford M., Fox A., Sawdon Smith R. Langford’s Basic Photography. New York: Routledge, 2010.
 • Симулятор для моделювання схем освітлення Virtual Lighting Studio [Електронний ресурс] \\ Сайт zvork.fr. ― Режим доступу: http://www.zvork.fr/vls/
 • Віртуальна цифрова фотокамера СameraSim [Електронний ресурс] \\ Сайт camerasim.com. ― Режим доступу: https://camerasim.com/camerasim-free-web-app/
 • Зонтаг С. Про фотографію. — К.: Видавництво Соломії Павличко
 • ― Основи‖, 2002.
 • Колесников В.П. Незвичайна фотографія. — К.: Наук. Думка, 1980.
 • Коршак Н.М., Коршак Є.В.. Вчись фотографувати. — К.: Радянська
 • школа, 1986.
 • Стародуб Д.О. Азбука фотографії. — К.: Техніка, 1987.
 • Скот Кеклбі ««Цифрова фотографія: фоторецепти» – К., Фабула, 2020.- 242 с.
 • Фриче Курт. Яу уникнути помилок у фотографії. — К.: Высшая школа, 1980.
 • Стародуб Д. Азбука фотографії. – К.: Техника, 1985. – 187 с.
 • Фотожурнали: «Фото і відео», «Фотомагазин», «Світло і тінь».Фототехника.
 • Шахрова М. Загальний курс фотографії. – К.: Вища школа,1988. – 344 с.
 • Шахрова М., Грезина Н.Г. Фотографія. – К.: Вища школа, 1993. – 283 с.
 • https://sites.google.com/site/historyofphotography001/statti-1/korotkaistoriafotografiie
 • https://uk.wikipedia.org/wiki/Фотографія
 • https://www.bbc.com/ukrainian/news-47912822.
 • http://uaphoto.biz/
 • http://pictur.at.ua/publ
 • http://www.photowallpapers.org.ua/foto-nayka
 • http://galanet.at.ua/blog/grafichni_redaktori_ta_jikh_kharakteristiki/2009-12-14-79

Силабус: Силабус: Цифрова фотографія. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус