Паньків Зіновій Павлович

Посада: завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): 380-32 239-47-49

Електронна пошта: Zinoviy.Pankiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

 • Ґрунтознавство;
 • Землекористування;
 • Земельні та ґрунтові ресурси.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Malyk R., Kyrylchuk А., Pankiv Z., Kasiyanyk І. Ecological and geographical features of ontogenesis of Holocene soils of Kamianets-Podilskyi fortress Веб-конф. SHS. Том 100, 2021 (ISCSAI 2021). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110005006 (Web of Science)
 • Pankiv, Z., Malyk, S. and Yamelynets, T. 2020. Soil-forming processes in profile textural-differentiated forest soils of the Cis-Carpathian region, Ukraine. Baltic Forestry 26(2): article id 472. DOI: https://doi.org/10.46490/BF472. (Q2, Impact Factor: 0.772)
 • Паньків З. П., Кирильчук А. А., Бонішко О. С. Оцінка ґрунтів сільськогосподарських земель Львівської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. 50. 2021. С. 169–177. (IndexCopernicus)
 • Леневич О., Паньків З. Зміни властивостей бурих гірсько-лісових ґрунтів через 10 років на туристичній стежці м. Сколе – г. Парашка. Проблеми геоморфології і палеогеорафії Українських Карпат і прилеглих територій. 2021. Вип. 1(12). С. 105–128.
 • Фролова Ю., Паньків З. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь м. Трускавець Збірник матеріалів наукової конференції студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства». Львів. 2021. С. 46–51.
 • Паньків З. П., Малик С. З. Гумусовий стан буроземно-підзолистих ґрунтів Пригорганського Передкарпаття. Науковий збірник: Фізична географія та геоморфологія. Випуск 1–2 (99–100). 2020. С. 37–44.
 • Паньків З., Калинич О. Форми Феруму у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах Прибескидського Передкарпаття. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. Вип. 2(37). С. 100–111. DOI: 10.18524/2303-9914.2020.2(37).216564 (IndexCopernicus)
 • Паньків З., Малик С. Ґрунтові новоутворення – як діагностичні критерії ґрунтотворних процесів у буроземно-підзолистих ґрунтах Пригорганського Передкарпаття // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Т. 24, вип. 1, 2019. – С. 108–118.
 • Паньків З. Малик С. Процес лесиважу у профільно-диференційованих ґрунтах Пригорганського Передкарпаття // Агрохімія і ґрунтознавство. – Випуск 88. – 2019. – С. 48-53.
 • Паньків З., Калинич О. Ферум-Манганові новоутворення у профільно-диферкнційованих ґрунтах Прибескидського Передкарпаття // Матеріали наукової конференції «Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції і сьогодення». – Одеса, 2019. – С. 164–170.
 • – Паньків З., Малик С. Валовий хімічний склад буроземно-підзолистих ґрунтів Пригорганського Передкарпаття // Матеріали ХХ Міжнародного форуму, 2019. – Львів-Дубляни. – С. 204–207.
 • Паньків З. Морфологічні особливості буроземно-підзолистих ґрунтів Пригорганського Передкарпаття /З. Паньків, С. Малик // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Книга 1. – 2018. – С. 42-43.
 • Паньків З. Професор Степан Позняк – видатна постать сучасного українського ґрунтознавства / З. Паньків, В. Гаськевич // Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.Випуск 44. – 2018. – С. 202-203.
 • Паньків З. Степан Павлович Позняк – людина, вчений, менеджер /З. Паньків, В. Гаськевич // Вісник Львівського Університету. Серія: Географія. – Випуск 51. – 2017. – С. 399-402.
 • Паньків З. Сучасний стан вивчення ініціальних ґрунтів та ініціального ґрунтоутворення (аналітичний огляд) /З. Паньків, А. Яворська // Вісник Львівського Університету. Серія: Географія. – Випуск 51. – 2017. – С. 267-277.
 • Паньків З. Новоутворення заліза у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах (StagnikRetisols) Прибескидського Передкарпаття / З. Паньків, О. Ілясевич //Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 3 (87). – 2017. – С. 121-127.
 • Паньків З. Новоутворення заліза у ґрунтах Львівської області /З. Паньків, О. Ілясевич, С. Малик // Вісник Львівського Університету. Серія: Географія. – Випуск 51. – 2017. – С. 256-266.
 • Паньків З. Ґрунтові ресурси Львівської області / З. Паньків // Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Географія, випуск 40, 2016. – С. 43-50.
 • Паньків З. Ґрунтові ресурси: значення та функції / З. Паньків // Вісник Одеського  національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, випуск 2 (25), 2015. – С. 84-95.
 • Паньків З. Продуктивні ґрунти – основа ефективного сільськогосподарського землекористування в Карпатському регіоні України / З. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія географічна, вип. 44, 2013. –  С. 257- 265.
 • Паньків З. Чинники землекористування в Карпатському регіоні України / З. Паньків // Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Географія, випуск 33, 2012. – С. 199-213.
 • Паньків З. Система класифікаційних категорій землекористування / З. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія географічна, вип. 39, 2011. –  С. 260- 266.
 • Паньків З. Чорноземи типові державного заказника «Касова гора» / З. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія географічна, вип. 35, 2008. –  С. 279- 283.
 • Паньків З. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття / З. Паньків, С. Позняк. – Львів: Меркатор, 1998. – 132 с.

 

Біографія

Народився 3 березня 1965 р. у с. Кути, Стрийського району, Львівської області. У 1980 р. після закінчення восьми класів Лисятицької середньої школи, вступив у Стрийський технікум механізації та електрифікації сільського господарства.
З 1984 по 1986 роки проходив строкову військову службу. У 1992 році закінчив географічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, кафедру раціонального використання природних ресурсів та охорони природи та отримав диплом за спеціальністю “Географ. Викладач”.
Після закінчення університету впродовж двох років працював інженером НДЧ ЛНУ імені Івана Франка. У 1994 році вступив до аспірантури при кафедрі географії ґрунтів, а в 1997 році захистив кандидатську дисертацію “Морфогенетичні особливості дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів північно-західного Передкарпаття” (науковий керівник – проф. Позняк С.П.).
З 2001 р. – доцент кафедри географії ґрунтів. У 2013 році захистив докторську дисертацію “Теоретико-методологічні проблеми землекористування Карпатського регіону України” (науковий консультант – проф. Позняк С.П.).
З 2014 року – працює на посаді професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. У 2015 році отримав атестат професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

З 2020 року виконував обов’язки завідувача кафедри, а з 1 липня 2021 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.  Гарант ОПП “Ґрунтознавство та експертна оцінка земель”.

Проекти

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!