Ринок землі та агробізнес

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Паньків З. П.ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГРО-31с, ГРН-31с, ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с, ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с, ГРЕ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31с
ГрФ-32с
ГРО-31с
ГРН-31с
ГРТ-31с
ГРТ-32с
ГРТ-33с
ГРГ-31с
ГРГ-32с
ГРГ-33с
ГРЕ-31с

Опис курсу

Метою вивчення навчальної  дисципліни «Ринок землі та агробізнес» є  ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України; історичними особливостями формування права власності на землю та структурою земельного фонду України; принципами та функціями, об’єктами та суб’єктами ринку; особливостями землі як товару; правовими положеннями обігу земель в Україні; значенням агробізнесу у світі та Україні, особливостями його становлення; особливостями агробізнес у рослинництві та тваринництві; значенням інфраструктури та інвестування у розвитку агробізнесу України.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

 • набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції;
 • набуття теоретичних знань про історичні особливості землекористування та формування права власності в Україні;
 • вивчення структури земельного фонду України та її регіональних відмінностей;
 • вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду України та правових особливостей їх використання;
 • встановлення правових положень обігу земель в України та особливостей землі як товару;
 • ознайомлення із значенням агробізнесу в Україні, світі та етапами його розвитку;
 • встановлення особливостей функціонування агробізнесу в рослинництві та тваринництві України;
 • встановлення значення інфраструктури та інвестування у розвитку агробізнесу.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери;
 • історичні етапи формування землекористування та формування права власності на землю;
 • структуру земельного фонду України та її регіональні особливості;
 • правові положення обігу земель і Україні, підстави та процедуру набуття права власності на земельні ділянки;
 • значення агробізнесу в Україні, світі, етапи його формування;
 • особливості ведення агробізнесу в рослинництві та тваринництві;
 • роль інфраструктури, інвестування, кредитування у розвитку агробізнесу України;
 • напрями та перспективи розвитку агробізнесу України у сучасних умовах.

вмітиме:

 • діагностувати земельні ресурси України за основним цільовим призначенням;
 • діагностувати земельні угіддя та види економічної діяльності;
 • аналізувати географію та структуру імпорту сільськогосподарської продукції України;
 • аналізувати логістичні схеми переробки сільськогосподарської сировини.

Soft skills:

 • доносити свою думку;
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання практичних робіт;
 • позитивно налаштовуватися на результат роботи і контролювати процесом системно.

Рекомендована література

 Базова:

Допоміжна:

 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. / За ред. С. І. Дорогунцова. Київ, 2002.134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. Харків, 2002. 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник. / За ред. Н. І. Титової. Львів, 2005. 368 с.
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» // Вісник Верховної ради України, 2020. № 20.
 • Інформаційно-аналітичний портал «Український земельний ринок» http://www.land-ukraine.com/.

Інформаційні ресурси:

Силабус:

Завантажити силабус