Ринок землі та агробізнес (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Паньків З. П.ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГРО-31с, ГРН-31с, ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с, ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с, ГрХТ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31с
ГрФ-32с
ГРО-31с
ГРН-31с
ГРТ-31с
ГРТ-32с
ГРТ-33с
ГРГ-31с
ГРГ-32с
ГРГ-33с
ГрХТ-31с

Опис курсу

Метою курсу «Ринок землі та агробізнес» є – ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України; історичними особливостями формування права власності на землю та структурою земельного фонду України; принципами та функціями, об’єктами та суб’єктами ринку; особливостями землі як товару; правовими положеннями обігу земель в Україні; значенням агробізнесу у світі та Україні, особливостями його становлення; особливостями агробізнес у рослинництві та тваринництві; значенням інфраструктури та інвестування у розвитку агробізнесу України.
У навчальному курсі ставляться наступні завдання:

 • набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції;
 • набуття теоретичних знань про історичні особливості землекористування та формування права власності в Україні;
 • вивчення структури земельного фонду України та її регіональних відмінностей;
 • вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду України та правових особливостей їх використання;
 • встановлення правових положень обігу земель в України та особливостей землі як товару;
 • ознайомлення із значенням агробізнесу в Україні, світі та етапами його розвитку;
 • встановлення особливостей функціонування агробізнесу в рослинництві та тваринництві України;
 • встановлення значення інфраструктури та інвестування у розвитку агробізнесу.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

 • значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери;
 • історичні етапи формування землекористування та формування права власності на землю;
 • структуру земельного фонду України та її регіональні особливості;
 • правові положення обігу земель і Україні, підстави та процедуру набуття права власності на земельні ділянки;
 • значення агробізнесу в Україні, світі, етапи його формування;
 • особливості ведення агробізнесу в рослинництві та тваринництві;
 • роль інфраструктури, інвестування, кредитування у розвитку агробізнесу України;
 • напрями та перспективи розвитку агробізнесу України у сучасних умовах.

вміти:

 • діагностувати земельні ресурси України за основним цільовим призначенням;
 • діагностувати земельні угіддя та види економічної діяльності;
 • аналізувати географію та структуру імпорту сільськогосподарської продукції України;
 • аналізувати логістичні схеми переробки сільськогосподарської сировини.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Базова література:

 • Горлачук В.В. Розвиток землекористування  в Україні.  К.: Довіра, 1999.  254 с.
 • Земельні ресурси України // В.В. Медведев, Т.М. Лактіонова.  К.: Аграрна наука, 1998. 150 с.
 • Третяк А.М., Бамбідра Д.І. Земельні ресурси України та їх використання.  К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2003. 143 с.
 • Паламарчук Л.В. Розвиток права власності на землю в Україні : навчальний посібник. Київ: МВЦ «Медінформ», 2012. 182 с.
 • Кошкалда І.В., Тишковець В.В. Ринок землі та нерухомості: навчальний посібник. Харків : «Діса Плюс», 2016. 236 с.
 • Добряк Д.С., Тихонов А.Г., Паламарчук Л.В. Економічний оборот землі в Україні : теорія, методологія і практика. Київ ; Урожай, 2004. 136 с.

Допоміжна література:

 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогунцова. Київ, 2002.134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. Харків: ТОВ «Одісей», 2002. 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник. // За ред. Н.І. Титової. Львів: ПАІС, 2005. 368 с.
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» // Вісник Верховної ради України, 2020. № 20.
 • Інформаційно-аналітичний портал «Український земельний ринок» http://www.land-ukraine.com

Інформаційні ресурси:

Силабус: Силабус: Ринок землі та агробізнес. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус