Наконечний Юрій Ігорович

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-49

Електронна пошта: Yuriy.Nakonechnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Ґрунтознавство і географія ґрунтів
  • Ґенеза, склад і властивості алювіальних ґрунтів Західного регіону України

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

  • Наконечний Ю. І. Буроземи (Cambisols) букових пралісів хребта Яворник в межах Ужанського національного природного парку / Войтків П. С., Наконечний Ю. І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Роль природно-заповідних територій у збереженні природних і етнокультурних цінностей та у впровадженні цілей сталого розвитку”. – Ужгород, 2019. – С. 15–19.
  • Юрій Наконечний. Праліси як еколого-освітній і науково-пізнавальний об’єкт українських Карпат/Андрій Манько , Петро Войтків , Юрій Наконечний// Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2019. Випуск 53. С. 210–219.
  • Наконечний Ю. І. Географія поширення алювіальних ґрунтів в заплаві ріки Західний Буг /Ю.І. Наконечний // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Книга 1. – 2018. – С. 33–34.
  • Наконечний Ю. Мікроагрегатний склад ґрунтів заплави ріки Західний Буг / Юрій Наконечний // Вісник Львівського Університету. Серія: Географія. – Випуск 51. – 2017. – С.247–255.
  • Наконечний Ю. І. Фракційно-груповий склад гумусу алювіальних ґрунтів заплави ріки Західний Буг / Ю. І. Наконечний // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – Львів, 2013. – Вип. 44. – С. 235–243.
  • Наконечний Ю. І. Ґенеза і властивості алювіально-карбонатних ґрунтів заплави ріки Західний Буг / Ю. І. Наконечний // Вісник ОНУ. – Одеса, 2009. – Т. 14. Вип. 7. – Географічні та геологічні науки. – С. 138–142.
  • Наконечний Ю. І. Особливості морфологічної будови алювіальних дернових ґрунтів заплави ріки Західний Буг / Ю. І. Наконечний // Вісник ОНУ. – Одеса, 2009. – Т. 14. Вип. 16. – Географічні та геологічні науки. – С. 134–141.
  • Наконечний Ю. І. Проблеми класифікації алювіальних ґрунтів в Україні і світі / Ю. І. Наконечний // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків. – 2008. – № 69. – С. 177–181.

Біографія

Народився 4 травня 1985 р. у смт. Олесько Буського району Львівської області. У 2002 р. закінчив середню загальноосвітню школу смт. Олеська. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2007 р. закінчив навчання на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів за спеціальністю „Географія” та здобув кваліфікацію „Магістр географії. Географ-ґрунтознавець”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів. У вересні 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів на тему: „Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави р. Західний Буг” (науковий керівник – проф. С.П. Позняк). З 2010 р. – асистент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, а з 2014 р. – доцент цієї ж кафедри. Член товариства ґрунтознавців і агрохіміків України (УТГА).

Проекти

Учасник міжнародного проекту – Дослідницький проект ІWAS (Міжнародний Водний Альянс Саксонія, Німеччина).

Нагороди

Отримав диплом ІІ ступеня Міністерства освіти і науки України як переможець всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Географія” (2006 р.); грамоту Львівського національного університету імені Івана Франка за значні успіхи у навчально-методичній, науково-дослідній і виховній роботі (2013 р.); є лауреатом обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам (2014 р.).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!