Бонітування ґрунтів

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Наконечний Ю. І.ГРН-41, ГРН-42, ГРН-43, ГРН-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРН-41доцент Наконечний Ю. І.
ГРН-42
ГРН-43
ГРН-44

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з історією виникнення і розвитку робіт по бонітуванню ґрунтів, видах, принципах і критеріях їхнього бонітування. етапах і порядку проведення робіт, а також з методикою природно-сільськогосподарського районування.

Завдання: набуття теоретичних знань про бонітування ґрунтів і їх якісну оцінку, а також принципи і критерії проведення бонітування ґрунтів; вивчення методів загального бонітування ґрунтів, бонітування стосовно різних сільськогосподарських культур і земельних угідь, а також етапів робіт і порядку їх проведення; ознайомлення з принципами сільськогосподарського районування і агровиробничими групами ґрунтів та використання їх при бонітетній оцінці ґрунтів, а також з методиками бонітування ґрунтів в Україні та в зарубіжних країнах; набуття практичних знань і навиків самостійного проведення бонітування ґрунтів за методикою, прийнятою в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методи, завдання і області практичного застосування бонітування ґрунтів, принципи, критерії та види бонітування ґрунтів; методику бонітування ґрунтів.

вміти: самостійно проводити бонітетну оцінку ґрунтів одного з господарств з проведенням повного циклу робіт; проводити грошову оцінку земельної ділянки, де проведено бонітування ґрунтів.

Рекомендована література

Базова

  1. Гаврилюк Ф. Я. Бонитировка почв / Ф. Я. Наврилюк ; 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 272 с.
  2. Методика бонитировки почв Украины : изд-во. УААН. – 1992. – 101 с.
  3. Методические рекомендации по проведению бонитировки. – 1993.

 

Допоміжна

  1. Агроклиматический атлас Украинской ССР. – Киев, 1964.
  2. Почвоведение. Почва и почвообразование / [под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова] / [Г. Д. Белицина, В. Д. Васильевская, Л. А. Гришина и др.]. – М. : Высш. шк., 1988. – Ч. 1. – 400 с.
  3. Магазинщиков Г. П. Земельний кадастр / Г. П. Магазинщиков. – Львів : Світ, 1991. – 452 с.

 

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму