Картографія грунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Папіш І. Я.ГРН-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРН-21сдоцент Ямелинець Т. С.

Рекомендована література

 1. Папіш І.Я., Ямелинець Т.С. Практикум з картографії ґрунтів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 450 с.
 2. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 3. Тихоненко Д.Г. Картографія ґрунтів. – Харків, 2001.
 4. Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв. – К., 1981.
 5. Евдокимова Т.И. Почвенная схемка. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 264 с.
 6. Кашинский А.Д. Составление и использование почвенных карт, 1987.
 7. Методика составления и использования крупномасштабных почвенных карт // Под ред.. Н.Н. Поддубного. – М.: Колос, 1976. – 224 с.
 8. Фридланд В.М. Структура почвенного покрова. М.: Мысль, 1972. – 424 с.
 9. Андронников В.Л. Аэрокосмические методы изучения почв. – М., 1979.
 10. Крупномасштабная картография почв (методы, теория, практика) // Научные труды, 1979.
 11. Ульянова Т.Ю., Зборищук Ю.Н. Практические занятия по курсу «Картография почв». – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 101 с.
 12. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.