Картографія ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Папіш І. Я.ГРН-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРН-21сдоцент Папіш І. Я.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Картографія ґрунтів” є ознайомлення студентів з основами теорії та методології картографування ґрунтового покриву; засвоєння техніки польових ґрунтових обстежень для різних цілей і в різних масштабах; набуття умінь польової діагностики і класифікації ґрунтів; засвоєння методики складання ґрунтових карт і картограм; вміння використовувати ґрунтові карти у прикладних цілях; набуття практичних навичок з організації ґрунтово-польових робіт; оволодіння новаторськими підходами до дослідження складних природних об’єктів.

Основним завданням курсу є сформувати у студентів стійкі теоретичні знання і практичні навички з картографування ґрунтового покриву. Цілі і завдання реалізуються в наступній послідовності:

 • вивчення методологічних підходів в картографії ґрунтів;
 • розкриття практичного значення та особливостей використання різних видів ґрунтово-картографічних матеріалів;
 • дослідження ролі чинників і умов ґрунтоутворення в просторовій диференціації ґрунтового покриву;
 • аналіз різних видів картографічної основи та їхньої внутрішньої інформативності для потреб ґрунтових досліджень;
 • ознайомлення з неоднорідністю ґрунтового покриву і елементарними одиницями картографування ґрунтів;
 • вивчення законів структурної організації ґрунтового покриву та їх використання в практичній картографії ґрунтів;
 • розвиток навичок складання програмних і методичних завдань, планування і організації польових ґрунтово-картографічних робіт;
 • засвоєння техніки польових ґрунтових обстежень;
 • набуття умінь польової діагностики і класифікації ґрунтів;
 • вивчення техніки складання базової і спеціальних ґрунтових карт і картограм;
 • набуття навичок складання аналітичного плану і читання результатів аналізів ґрунтів;
 • вміння складати пояснювальну записку до ґрунтово-картографічних матеріалів;
 • практичне використання змісту ґрунтово-картографічних матеріалів.

Після завершення цього курсу студент

 знатиме:

 • роль чинників ґрунтоутворення в диференціації ґрунтового покриву;
 • принципи відображення неоднорідності ґрунтового покриву на тематичних ґрунтових картах;
 • основні завдання підготовчих робіт для картографування ґрунтового покриву;
 • основи польових великомасштабних ґрунтових обстежень;
 • техніку польових ґрунтових знімань;
 • особливості відображення основних характеристик ґрунтового покриву на матеріалах космічного знімання;
 • методику камерального опрацювання матеріалів польових ґрунтових обстежень.

вмітиме:

 • аналізувати чинники ґрунтоутворення для потреб картографування ґрунтового покриву;
 • підібрати необхідну для ґрунтового знімання планово-картографічну основу;
 • підготувати план польових ґрунтових робіт;
 • прокладати робочі маршрути і закласти ґрунтові розрізи на місцевості;
 • виконати прив’язку ґрунтових розрізів на місцевості;
 • зареєструвати ґрунтові розрізи у польових журналах;
 • відібрати зразки ґрунту для лабораторно-аналітичних досліджень;
 • визначити границі між ґрунтами на місцевості;
 • перенести границі між ґрунтами на планово-картографічну основу;
 • скласти польову ґрунтову карту;
 • підготовити програму аналітичних робіт;
 • читати результати аналізів ґрунтів;
 • скласти базову ґрунтову карту і картограму агровиробничих груп ґрунтів;
 • складати різні види спеціальних ґрунтових карт і картограм;
 • використати дистанційні методи для картографування ґрунтового покриву;
 • складати інформаційно-аналітичну записку до ґрунтових карт і картограм;
 • скласти контурно-меліоративну карту землекористування.

Рекомендована література

Базова

Допоміжна

Силабус: Картографія ґрунтів. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус