Папіш Ігор Ярославович

Посада: професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-49

Електронна пошта: Ihor.Papish@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • ґенеза, еволюція і деградація чорноземів;
 • палеопедологія і еволюція ґрунтів;
 • класифікація і діагностика ґрунтів.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Папіш І. Я. Витоки наукового вчення про чорноземи Волино-Поділля і Передкарпаття. Матеріали семінару-тренінгу за програмоюстажування: Introduction of the latest teaching practices and developments of the educational process in the field of natural sciences: the experience of EU countries”. Universitatea de Vest “VasileGoldis” din Arad, of Ukrainian universities on June 14–July 26, 2021, in Arad, Romania, 14–19.
 • Сидорак О., Папіш І. Особливості формування чорноземів на лесових Опіллях серед зандрово-алювіальних рівнин Українського Полісся Збірник матеріалів наукової конференції студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства». Львів. 2021. С. 99–106.
 • Папиш И. Я. Черноземы Малого Полесья / И. Я. Папиш, О. С. Щур // Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev”, international scientific conference. – Chisinau: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”, 2019. – C. 224–230.
 • Papish I. Clay Profile in Greyzemic Phaeozems of the Pre-Carpathian Region (Ukraine) / I. Papish // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Випуск 52. С. 240–250.
 • Позняк С. П. Ґрунтово-географічне районування Львівської області: структура та принципи // С. П. Позняк, І. Я. Папіш, Г. С. Іванюк, Т. С. Ямелинець // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Випуск 52. С. 251–265.
 • Позняк С. П. Ґрунтово-географічне районування широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України / С. П. Позняк, І. Я. Папіш, Г. С. Іванюк, Т. С. Ямелинець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 1 (випуск 46). – 2019. – С. 26–39.
 • Щур О. С. Особливості ґрунтоутворення на щільних карбонатних породах Малого Полісся / О. Щур, І. Папіш // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю від народження д. с.-г. наук, професора Гоголєва Івана Миколайовича.- Одеса: ОНУ, 2019. – С. 215–222
 • Папіш І. Я. Путівник польової екскурсії / В. Гаськевич, І. Папіш, Т. Ямелинець // Міжнародний науковий семінар “ Ґрунти в сучасному світі ”. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 80 с.
 • Папіш І. Я. Хіміко-мінералогічний склад глинистої фракції чорноземів типових Подільської височини / І. Папіш, О. Телегуз // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Випуск 51. – С. 278–291.
 • Папиш И. Я. Дифференциация вещественного состава агрочерноземов типичных (Haplic Chernozems) Западной Лесостепи Украины / И. Я. Папиш // Журнал Белорусского Государственного университета. Геограия. Геология. 2017. № 2. – С. 22–30.
 • Папіш І. Я. Морфогенез чорноземів типових (Haplic  Chernozems) Сокальського пасма / І. Я. Папіш // Генеза, географія та екологія ґрунтів : збірник наукових праць. – 2015. – С. 195–201.
 • Папиш И. Я. Типологические и географические особенности формирования глинистого профиля агрочерноземов Западно-Украинского края / И. Я. Папиш // Научные ведомости Белгородського госуд. ун-та. Естественные науки. – 2014. – № 3(174). Выпуск 26. – С. 137–147.
 • Папіш І. Я. Ґрунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І. Я. Папіш, С. П. Позняк // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 18–22.
 • Папіш І. Я. Проблеми ґенези чорноземів Галичини / І. Я. Папіш, С. П. Позняк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2010. – Випуск 38. – С. 271–280.
 • Папіш І. Я. Просторова мікронеоднорідність чорноземів другої надзаплавної тераси Західного Бугу та масштаби її виявлення / І. Я. Папіш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Випуск 27. – 2010. – № 1. – С. 144–149
 • Папіш І. Я. Принципи та критерії класифікації чорноземів України / І. Я. Папіш // Вісник Одеського національного університету. – 2009. – Т. 14. – Випуск 7. Географічні та геологічні науки. – С. 333–337.
 • Папіш І. Я. Принципи і структура класифікації ґрунтів України / Г. С. Іванюк, С. П. Позняк, М. Г. Кіт // Ґрунтознавство. – Київ-Дніпропетровськ. –  2008. – Т. 9. – № 3–4 (13). – С. 33–40.
 •  Папіш І. Я. Ґрунтово-археологічні дослідження чорноземів пізнього голоцену // І. Я. Папіш, С. П. Позняк // Вісник Інституту археології. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 8–16.

Біографія

Народився 6 червня 1965 р. у с. Скнилів Пустомитівського району Львівської області. У 1982 році закінчив Луківську СШ Самбірського району Львівської області. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1987 р. закінчив навчання на кафедрі геоморфології за спеціалізацією “Геоморфологія” і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю “Географ. Викладач”. З 1987 до 1994 р. працював інженером, а згодом науковим співробітником науково-дослідної лабораторії “Географії і меліорації ґрунтів” (НДЛ-50) при ЛДУ імені Івана Франка. Займався картуванням ґрунтового покриву Алтайського краю (Росія), Хмельницької і Львівської областей (Україна). З 1994 р. – асистент кафедри географії ґрунтів. У період з 1994 до 1997 р. навчався у заочній аспірантурі при кафедрі географії ґрунтів ЛДУ імені Івана Франка. У 1997 р. захистив дисертацію на тему: “Чорноземи типові Північно-Подільського Лісостепу”, за результатами якої здобув вчений ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів. З 1998 р. – доцент кафедри  географії ґрунтів Львівського університету. У 2001 р. одержав вчене звання доцента. Тема докторської дисертації: “Чорноземи Західноукраїнського краю: походження, еволюція, деградація”. Член українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА).

Проекти

 • Учасник міжнародного проекту: за програмою ERASMUS MUNDUS Action 2 BMU-MID, впродовж 2012–2013 рр., Болонський університет (м. Болонья, Італія).

Нагороди

 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток ґрунтознавчої науки і значні здобутки у підготовці та вихованні висококваліфікованих фахівців-географів (2015).

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!