Методи дослідження в науках про Землю (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Папіш І. Я.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ГРН-31сдоцент Папіш І. Я.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни “Методи дослідження в науках про Землю” – ознайомлення студентів із групою методів дослідження ґрунтознавства і географії ґрунтів, системи наук оціночно-прикладного та інформаційного ґрунтознавства, виявлення співвідношення між ними, характеру і глибини оцінки конкретного об’єкта дослідження.
Основним завданням курсу є показати тісний науково-теоретичний зв’язок між сучасними методами дослідження в області наук про Землю і прикладними аспектами цих наук, розкрити цільове призначення кожного методу, його науковий інструментарій, механізм і порядок їхнього застосування у конкретній галузі наукових знань, недоліки і переваго кожного методу. Основна ціль курсу – це вміння вибрати метод дослідження відповідно до його призначення і кінцевої мети, можливість прикладного застосування конкретних методів до будь-якої практичної задачі. Цілі та завдання курсу реалізуються у наступній послідовності:
– теоретико-методологічна база в науках про Землю (понятійно-термінологічний апарат);
– класифікація і номенклатура методів дослідження;
– ознайомлення із цільовим призначенням і науковою сутністю методів дослідження;
– засвоєння механізму і порядку застосування методів дослідження;
– оцінка недоліків і переваг кожного з методів дослідження;
– прикладне застосування і модифікація методів дослідження.

 

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

  • Кирильчук Андрій, Наконечний Юрій. Методологія та організація досліджень в науках про Землю : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2021. 496 с.

Допоміжна

  • Інструкція і методичні матеріали до обслідування ґрунтів колгоспів і радгоспів Української РСР. Харків, УНДІГ, 1957. 270 с.
  • Позняк С. П. Ґрунтознавство та географія ґрунтів : підручник у 2-ох частинах. Ч. 1. Ґрунтознавство. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 270 с.
  • Позняк С. П. Ґрунтознавство та географія ґрунтів : підручник у 2-ох частинах. Ч. 2. Географія ґрунтів. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 286 с.
  • Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.
  • Панас Р.М. Ґрунтознавство:навчальний посібник. Львів: Новий світ, 2000, 2005. 312 с.
  • Недвига М. В. Морфологічні критерії та генезис сучасних ґрунтів України. Київ: Сільгоспосвіта, 1994. 342 с.
  • Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 500 с.
  • Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : навч. Посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с.
  • Папіш Ігор, Іванюк Галина. Ґрунтотворний процесс: навч. Посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2022. 314 с.

Силабус: Методи дослідження в науках про Землю. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус