Морфологія ґрунтів (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Наконечний Ю. І.ГРН-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРН-21сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою курсу «Морфологія ґрунтів» є оволодіти теоретичними знаннями з наступним закріпленням їх на практичних роботах з питань вивчення морфологічних ознак і властивостей ґрунтового профілю та наступного їхнього застосування при польових дослідженнях ґрунтів.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– характеристика основних типів будови ґрунтових профілів і ступеня диференціації ґрунтового профілю;
– ознайомлення студентів із номенклатурою і символами генетичних горизонтів в Україні, США і WRB та їх характеристикою;
– вивчення морфологічних ознак ґрунту, таких, як: складення, забарвлення, новоутворення, включення, жива фаза ґрунту;
– ознайомлення студентів із елементарними процесами ґрунтотворення, їх класифікацією і морфологічним проявом;
– вивчення основних вимог до морфологічного аналізу ґрунту, вибору місця для закладки розрізу, оцінки чинників ґрунтотворення, відбору зразків ґрунту для лабораторно-аналітичних аналізів;
– ознайомлення студентів із порядком загального аналізу ґрунтового профілю;
– набуття студентами практичних навиків щодо вивчення морфологічних ознак у індивідуальних зразках ґрунту та у ґрунтових монолітах.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

Допоміжна

Інформаційні ресурси

Силабус: Морфологія ґрунтів. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус