Гаськевич Володимир Георгійович

Посада: професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-20

Електронна пошта: Volodymyr.Haskevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Ґрунтознавство
 • Деградація і охорона ґрунтів
 • Структура ґрунтового покриву

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Львівська область: природні умови і ресурси : монографія / розділ Ґрунти /за ред. М. М. Назарука / Гаськевич В., Паньків З., Папіш І., Ямелинець Т. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 117- 156.
 • Гаськевич В. Г. Ґрунти Сянсько-Дністерської височини : монографія /
  О. С. Сова, В. Г. Гаськевич – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.
 • Гаськевич В. Г. Торфові ґрунти Малого Полісся: монографія / М. В. Нецик, В. Г. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 198 с.
 • Гаськевич В. Г. Національний природний парк “Гуцульщина”: монографія / В. В. Прокопчук, Ю. П. Стефурак, В. П. Брусак, В. Г. Гаськевич та ін. – Львів: НФ “Карти і Атласи”, 2013. – 408 с. + 40 іл.
 • Гаськевич В. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія / Н. Павлюк, В. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.
 • Гаськевич В. Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: монографія / В. Г. Гаськевич,
  С. П. Позняк. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 256 с.
 • Гаськевич В. Г. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація: монографія / М. І. Пшевлоцький, В. Г. Гаськевич. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. -180 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Гаськевич В. Професор Степан Позняк – видатна постать сучасного українського ґрунтознавства / В. Гаськевич, З. Паньків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія – географія. – Тернопіль : СМП “Тайп”. – №1. Випуск 44. – 2018. – С. 202-203.
 • Гаськевич В. Г. Ерозійна деградація ясно-сірих лісових ґрунтів Малого Полісся / В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 2. – Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 96-97.
 • Гаськевич В. Г. Вплив мурах виду Lasius flavus на властивості лучних ґрунтів / В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 1. – Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 93-95.
 • Гаськевич В. Г. Структурно-агрегатний склад підзолисто-дернових ґрунтів басейну Верхнього Дністра / Н. М. Лемега, В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 1. – Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 97-99.
 • Гаськевич В. Г. Біогенна турбація лучних ґрунтів мурахами виду Lasius flavus / В. Г. Гаськевич // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – Том 23, випуск 1 (30). – 2018. – С. 95–106 (Входить до міжнародної науко-метричної бази даних Index Сopernicus, elibrary);
 • Гаськевич В. Путівник польової екскурсії Міжнародного наукового семінару “Ґрунти в сучасному світі” (27-29 вересня 2018 р., Львів) /
  В. Гаськевич, І. Папіш, Т. Ямелинець. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 80 с.
 • Гаськевич В. Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття та їхня агротехногенна трансформація / В. Гаськевич // Фізична географія і геоморфологія. – 2017. – Вип. 8(87). –
 • Гаськевич В. Профільні деградації чорноземів опідзолених Малого Полісся / В. Гаськевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2017. – Випуск 51. – С. 98-110.
 • Гаськевич В. Степан Павлович Позняк – людина, вчений, менеджер /
  В. Гаськевич, З. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2017. – Випуск 51. – С. 399-402.
 • Гаськевич В. Г. Путівник польової екскурсії учасників Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного ґрунтознавства” (19-21 вересня 2013 р., м. Львів) / В. Г. Гаськевич, А. А. Кирильчук, Т. С. Ямелинець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 58 с.
 • Гаськевич В. Характеристика структури ґрунтового покриву Пасмового Побужжя /В. Гаськевич, О. Гаськевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Випуск 44. – С. 62-70.
 • Гаськевич В. Типологія деградаційних ґрунтових процесів / В. Гаськевич // Ґенеза, географія, та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць Міжнар. наукової конф. “Актуальні проблеми генетичного, географічного, істо-ричного та екологічного ґрунтознавства” – (Львів, 19-21 вересня 2013 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 4. – С. 19-32.
 • Гаськевич В. Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини /В. Гаськевич, В. Блистів, Г. Скільська. – Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2012. – Випуск 40. –Ч. 1.– С. 169-184.
 • Гаськевич В. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: ґрунтово-екологічні та соціально-економічні аспекти / В. Гаськевич, М. Нецик // Вісник Львів. у-ту. Серія географічна. – 2008. – Вип. 35. – С. 49-57.Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. -180 с.

Біографія

Народився 12 грудня 1955 року у с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області. У 1973 році після закінчення Білокриницької середньої школи постив на перший курс географічного факультету, на кафедру геоморфології Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1978 році, отримав диплом за спеціальністю “Географ, геоморфолог. Викладач”. Після закінчення університету згідно розподілу молодих спеціалістів був зарахований на посаду інженера НДС Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1988 року – молодший науковий співробітник, а з 1992 року – науковий співробітник НДЛ-50 НДЧ Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Зміна властивостей ґрунтів Малого Полісся під впливом осушення” (науковий керівник – проф. Позняк С. П.). З 2000 року асистент кафедри географії ґрунтів, з 2003 року – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації ґрунтів Малого Полісся” (науковий консультант – проф. Позняк С. П.). З 2011 року – професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. Опублікував понад 150 наукових праць.

Нагороди

Монографії і посібники

Львівська область: природні умови і ресурси : монографія / розділ Ґрунти /за ред. М. М. Назарука / Гаськевич В., Паньків З., Папіш І., Ямелинець Т. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 117- 156.

Гаськевич В. Г. Ґрунти Сянсько-Дністерської височини : монографія /
О. С. Сова, В. Г. Гаськевич – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.

Гаськевич В. Г. Торфові ґрунти Малого Полісся: монографія / М. В. Нецик, В. Г. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 198 с.

Гаськевич В. Г. Національний природний парк “Гуцульщина”: монографія / В. В. Прокопчук, Ю. П. Стефурак, В. П. Брусак, В. Г. Гаськевич та ін. – Львів: НФ “Карти і Атласи”, 2013. – 408 с. + 40 іл.

Гаськевич В. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія / Н. Павлюк, В. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.

Гаськевич В. Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: монографія / В. Г. Гаськевич,
С. П. Позняк. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 256 с.

Гаськевич В. Г. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація: монографія / М. І. Пшевлоцький, В. Г. Гаськевич. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. -180 с.

Статті та матеріали конференцій

Kyrylchuk А., Haskevich V. Gross chemical composition of rendzinas in Malyi Polissya under the influence of deflation // Polish Journal of Soil science. VOL. L1/2, 2018. PP. 283-295.

– Гаськевич В. Зміна гранулометричного складу ґрунтів Малого Полісся в контексті розвитку деградаційних процесів // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія географічна. 2018. Випуск 52. С. 42-52.

Гаськевич В. Професор Степан Позняк – видатна постать сучасного українського ґрунтознавства / В. Гаськевич, З. Паньків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія – географія. – Тернопіль : СМП “Тайп”. – №1. Випуск 44. – 2018. – С. 202-203.

Гаськевич В. Г. Ерозійна деградація ясно-сірих лісових ґрунтів Малого Полісся / В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 2. – Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 96-97.

Гаськевич В. Г. Вплив мурах виду Lasius flavus на властивості лучних ґрунтів / В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 1. – Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 93-95.

Гаськевич В. Г. Структурно-агрегатний склад підзолисто-дернових ґрунтів басейну Верхнього Дністра / Н. М. Лемега, В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 1. – Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 2018. – С. 97-99.

Гаськевич В. Г. Біогенна турбація лучних ґрунтів мурахами виду Lasius flavus / В. Г. Гаськевич // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – Том 23, випуск 1 (30). – 2018. – С. 95–106 (Входить до міжнародної науко-метричної бази даних Index Сopernicus, elibrary);

Гаськевич В. Путівник польової екскурсії Міжнародного наукового семінару “Ґрунти в сучасному світі” (27-29 вересня 2018 р., Львів) /
В. Гаськевич, І. Папіш, Т. Ямелинець. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 80 с.

Гаськевич В. Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття та їхня агротехногенна трансформація / В. Гаськевич // Фізична географія і геоморфологія. – 2017. – Вип. 8(87). –

Гаськевич В. Профільні деградації чорноземів опідзолених Малого Полісся / В. Гаськевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2017. – Випуск 51. – С. 98-110.

Гаськевич В. Степан Павлович Позняк – людина, вчений, менеджер /
В. Гаськевич, З. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2017. – Випуск 51. – С. 399-402.

Гаськевич В. Г. Путівник польової екскурсії учасників Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного ґрунтознавства” (19-21 вересня 2013 р., м. Львів) / В. Г. Гаськевич, А. А. Кирильчук, Т. С. Ямелинець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 58 с.

Гаськевич В. Характеристика структури ґрунтового покриву Пасмового Побужжя /В. Гаськевич, О. Гаськевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Випуск 44. – С. 62-70.

Гаськевич В. Типологія деградаційних ґрунтових процесів / В. Гаськевич // Ґенеза, географія, та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць Міжнар. наукової конф. “Актуальні проблеми генетичного, географічного, істо-ричного та екологічного ґрунтознавства” – (Львів, 19-21 вересня 2013 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 4. – С. 19-32.

Гаськевич В. Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини /В. Гаськевич, В. Блистів, Г. Скільська. – Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2012. – Випуск 40. –Ч. 1.– С. 169-184.

Гаськевич В. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: ґрунтово-екологічні та соціально-економічні аспекти / В. Гаськевич, М. Нецик // Вісник Львів. у-ту. Серія географічна. – 2008. – Вип. 35. – С. 49-57.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!