Кирильчук Андрій Андрійович

Посада: професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): 380-32 239-47-49

Електронна пошта: andriy.kyrylchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Онтогенез і географія ґрунтів
 • Хімія ґрунтів
 • Екологія ґрунтів

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Kyrylchuk A. Gross Chemical Composition Transformation of Rendzinas in Malyi Polissya Under the Influence of Deflation / A. Kyrylchuk, V. Haskevich // Polish Journal of Soil Science – 2018. – Vol. 51. – No. 2 –P. 283-295.
 • Кирильчук А. «Темнозабарвлені» ґрунти (рендзини) Західного регіону України. // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. присвяченої 100-річчю від народження д. с/г наук, професора Гоголєва І.М. – Одеса, 2019. – С. 115−121.
 • Семащук Р.Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля: монографія/ Р.Б. Семащук, А.А. Кирильчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –
  164 с. – Серія “Ґрунти України”.
 • Кирильчук А. А. Сучасні підходи до проблеми оцінки потенціалу ґрунтотворення / А. А. Кирильчук // Вісник Львівського університету. − Серія географічна. − 2014. − Вип. 45. – С. 159−165.
 • Kyrylchuk A. Geography of Rendzinas in Western region of Ukraine / A. Kyrylchuk // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. – 2014. − № 1 (322). − C. 175−182.
 • Кирильчук А. А. Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин Західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу / А. А. Кирильчук // Наукові записки Тернопільського нац. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – №2 (вип. 37). – 2014. – C. 27‒34.
 • Kyrylchuk A. Peculiarities of Rendzic Leptosols distribution in Western region of Ukraine/ A. Kyrylchuk // Geografija. – Vilnius, 2013 – T. 49. − Nr 2. – P. 105−113.
 • Kyrylchuk A. Contemporary transformation processes of Rendzinas mineral profile in Western region of Ukraine / A. Kyrylchuk // Romania journal of Soil Science. − 2013. − Vol. XLVII. – No.1 – P. 15−28.
 • Kyrylchuk A. Pedogenic process on eluvium-diluvium solid carbonate rocks / A. Kyrylchuk, S. Poznyak // Polish journal of Soil Science. – 2013. – Vol. XLVI. – No.2 – P. 131−138
 • Кирильчук А. А. Географія рендзин Західного регіону України / А. А. Кирильчук // Вісник Львівського ун-ту. − Серія географічна. − 2013. − Вип. 44. – С. 133−139.
 • Кирильчук А. А. Процессы дифференциации химического состава минерального профиля рендзин Западного региона Украины / А. А. Кирильчук // Научный журнал Почвоведение и агрохимия. – Минск. – 2013. – № 2(51) – С. 88 – 102

Біографія

Народився 22 грудня 1967 у селі Кузьмівка Сарненського району Рівненської області. У 1985 р. закінчив СШ № 5 м. Сарни Рівненської області.. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1992 році. Спеціальність – Географ. Викладач. У 1992 ‒ 1994 рр. ‒ вчитель географії СШ №46 м. Львова. З 1994 року зарахований на посаду асистента кафедри географії ґрунтів Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1994 ‒ 1998 рр. навчався в аспірантурі (заочна форма навчання) Львівського державного університету імені Івана Франка. 22 червня 2001 року захистив кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: „Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся” (науковий керівник – проф. С.П. Позняк). Ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів присвоєно у 2001 році. На посаді доцента кафедри географії ґрунтів із 2002 року. Звання доцента кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів присвоєно у 2003 році. 2 жовтня 2014 року захистив докторську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: „Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України” (науковий консультант – проф. С.П. Позняк). Ступінь доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів присвоєно у 2014 році. На посаду професора обраний у 2015 році.

Проекти

Учасник міжнародного проекту: Глобального екологічного фонду (ГЕФ) та Міжнародного банку реконструкції та розвитку Світового банку (МБРР/СБ) “Збереження біорізноманіття Східних Карпат”, “Структура ґрунтового покриву та ґрунтово-екологічна оцінка земель Карпатського біосферного заповідника”. Стажувався у Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща, 2013).

Нагороди

Нагороджений Почесною Грамотою за значні успіхи в навчально-методичній, науково-дослідній і виховній роботі та у зв’язку з 20-річчям заснування кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (2013).

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Методологія та організація досліджень в науках про Землю: навчальний посібник / Кирильчук Андрій, Наконечний Юрій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 496 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!